tr

Ahşap Mobilya İş Güvenliği

Ahşap Mobilya İş Güvenliği
13.04.2021
5.028

Ahşap Mobilya İş Güvenliği

Ahşap mobilya iş güvenliği bu sektörde sanılanın aksine yüksek risk taşıyan bir sektördür. Bu sektörde mobilyaya şekil vermek için kullanılan aletlerin ve makinaların hepsi son derece tehlikeli aletlerdir. Ayrıca ahşaplar işlenirken personeller büyük risklerle karşı karşıya kalır. Zımparalama ve kesmenin oluşturduğu odun parçacıklarını soluyan işçiler, alerjik solunum semptomları, mukozal ve alerjik olmayan solunum semptomları ve kanser yaşayabilir. Havadaki toz patlamaya neden olabilir.

En gürültülü çalışma ortamlarından bazıları ahşap işleme endüstrisinde bulunabilir. Kısa bir süre için bile yüksek gürültü seviyelerine maruz kalan işçiler, geçici işitme kaybı yaşayabilir. Sürekli maruz kalma, kalıcı işitme kaybına neden olabilir. Bu yüzden iş sağlığı ve güvenliği ahşap mobilya sektöründe de büyük önem taşımaktadır.

Ahşap Mobilya İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmeti

Ülkemizdeki iş güvenliği ve sağlığı kanununa göre ahşap mobilya sektöründe her işveren, personel sayısına göre bir ya da birden fazla iş güvenliği uzmanı görevlendirme işlemi yapmak zorundadır. Bu işlemle birlikte mesleki risklerin önüne geçilir, çalışanlara bilgi ve eğitim verilir. Ahşap mobilya sektöründe iş güvenliği uzmanları, önlemlerin nasıl uygulanacağı ve araç ve gereçlerin nasıl kullanılacağı konusunda çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca iş güvenliği uzmanı, sağlık ve güvenlik önlemlerinin değişen koşullara uygun olarak kullanılmasını sağlamak için de çalışır.

Ahşap mobilya iş güvenliği her sektörde olduğu gibi işverenler, işletme bünyesinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına göre işyeri hekimi görevlendirme işlemi yapmakla yükümlüdür. Bu işlem sayesinde işyeri koşullarına göre çalışan kişilerin sağlık kontrolleri yapılarak düzenli muayene formları eksiksiz şekilde tamamlanır.

Yönetmeliğe göre ahşap mobilya iş güvenliği sektöründe işletmenin büyüklüğüne ve çalışan sayısının 1 kişi ve üzeri olması halinde, işveren tarafından işyeri hekiminin yanı sıra bir de diğer sağlık personeli görevlendirme işlemi uygulanmaktadır. Ancak işyeri hekimi tam süreli bir şekilde çalışıyorsa diğer sağlık personeli görevlendirmeye ihtiyaç kalmamaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında ahşap iş güvenliği sektöründe her işletmede işveren tarafından iş güvenliği uzmanı görevlendirmek zorunludur. Ancak bu kanun mobilya ahşap iş güvenliği uzmanını kendi bünyelerinde barındırmayı zorunlu kılmamıştır. Bu yüzden kimi işletme OSGB firmalarından iş güvenliği danışmanlık hizmetleri alarak personel istihdamı sorunlarıyla uğraşmamış olurlar ve bir uzmandan yardım almak işverenler için her zaman daha iyi olmuştur.

Ahşap mobilya sektörü kullanılan kimyasallar nedeniyle patlama riski taşımaktadır. Patlamalara karşı patlamadan korunma dokümanı oluşturularak iş kazalarının önüne geçmek amacıyla belirlenen önlemler ve talimatlarla personellerin güvenliği ve sağlığı korunur.

Ahşap Mobilya İş Güvenliği
Ahşap Mobilya İş Güvenliği

Ahşap Mobilya Risk Analizi

Her sektörde olduğu gibi ahşap mobilya sektöründe de düzenli olarak risk analizi yapılması zorunlu kılınmıştır. Bu analiz sayesinde tehlikeler tanımlanır, tehlikelere bağlı olarak risk değerlendirmeleri yapılır ve olası risklerle ilgili kontrol önlemleri alınır.

Risk değerlendirmesi yapılırken öncelikle ahşap mobilya iş güvenliği tarafından işletmede bulunan tehlikeler belirlenir ve genel tehlikeler ortaya çıkarılır. Bunun sonrasında ahşap mobilya sektöründe bulunan işletme personelleriyle konuşularak varsa özel tehlikeler bulunur. Tüm bunlar bittikten sonra risk analiz raporu iki kopya şeklinde hazırlanarak her bir kopyası taraflar tarafından imzalanır ve saklanır.

Ahşap Mobilya Genel Tehlikeler

 • Yangın
 • Elektrik
 • Düzensiz çalışma ortamı
 • El aletleri
 • Basınçlı ekipman makine ve ekipmanlar
 • Delme
 • Batma
 • Toz
 • Gürültü
 • Titreşim
 • Kaygan zemin
 • Havalandırma ve toz emiş sistemleri eksikliği
 • Kaldırma ve taşıma
 • Termal konfor şartlarının olmaması
 • Ergonomi
 • Yetersiz aydınlatma

Ahşap Mobilya Özel Tehlikeler

 • El ayak ezilmesi
 • Malzeme altında sıkışma
 • El ayak kesilmeleri
 • Göze cisim kaçması
 • Yüksekten düşme
 • Patlama
 • Kimyasal
 • Düzensiz istifleme
Ahşap İş Güvenliği
Ahşap İş Güvenliği

Ahşap Mobilya İş Güvenliği Eğitimi

Her sektörde olduğu gibi ahşap mobilya sektöründe de işverenler, karşılaştıkları mesleki riskler, alınacak tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda personellerine iş güvenliği eğitimi vermek ve önlemlerin iş sağlığı ve güvenliği açısından doğru şekilde alınıp alınmadığını kontrol etmekle yükümlüdür. Bu eğitimler sayesinde personeller çalıştığı sektörün tehlikeleri ve riskleri konusunda bilinçli bir şekilde iş hayatına devam etmektedir.

Ahşap mobilya sektöründe iş güvenliği eğitimi verecek kişinin iş güvenliği sertifikası bulunmak zorundadır. Bu sertifika A,B,C sınıflarına ayrılmaktadır. C az tehlikeli, B tehlikeli A ise çok tehlikeli işletmeler için geçerlidir. Ahşap iş güvenliği için bu sektördeki işletmeler tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfında yer aldığı için eğitimi verecek uzmanların B ve A sınıfı sertifikaları olması gerekmektedir. Bu sertifikaları mesleki eğitim almış alanında uzman kişiler alabilmektedir.

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun olarak verilecek eğitimler kapsamında personele yüksekte çalışma eğitimi verilmeli, personelin yüksek alanlarda kullanılacak aletlerin doğru kullanımıyla tam donanımlı olması, bakım ve kontroller, tehlikelerin ve risklerin bilincinde olması gerekmektedir.

Ahşap iş güvenliği için personele herhangi bir kaza, insan veya doğal afet anında ne yapması gerektiği anlatılmalı ve bu durumlarda ilk müdahalenin nasıl yapılacağı da dahil olmak üzere ilk yardım eğitimi verilmelidir. Personel bu eğitimi tam olarak anlamalı ve eğitmen bu eğitimin tamamen tamamlandığından emin olmalıdır. Ahşap mobilya sektöründe işletmede oluşabilecek olumsuz durumların önlenmesi için bakanlığın belirlediği eğitimler kapsamında çalışanlara acil durum eğitimi verilmeli ve çalışanların da bu eğitimi eksiksiz tamamlamaları gerekmektedir.

Ahşap Mobilya Mesleki Yeterlilik Eğitimleri

 • 17UY0301-3 Ahşap Mobilya İmalatçısı belgesi
 • 17UY0301-4 Ahşap Mobilya İmalatçısı belgesi
 • 17UY0301-5 Ahşap Mobilya İmalatçısı belgesi
 • 17UY0300-3 Mobilya Döşemecisi belgesi
 • 17UY0300-4 Mobilya Döşemecisi belgesi
 • 17UY0300-5 Mobilya Döşemecisi belgesi

Ahşap Mobilya Mesleki Eğitimleri

 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Mobilya Döşeme İmalatçısı sertifikası
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Mobilya İmalatçısı sertifikası
Ahşap İş Güvenliği
Ahşap İş Güvenliği

Ahşap Mobilya Sağlık Raporu

Ahşap mobilya sektöründe de her sektörde olduğu gibi işe başlayacak kişilerden öncelikle işe giriş sağlık raporu istenmektedir. İşe giriş sağlık raporu özel hastanelerde, devlet hastanelerinden, sağlık ocaklarından ve hatta aile hekimliklerinden bile alınabilmektedir. Ancak ahşap iş güvenliği bu sektörün taşıdığı riskler ve tehlikeler sebebi ile çok tehlikeli iş kolu sınıfında yer aldığı için işe giriş muayene formu yalnızca işyeri hekimi tarafından doldurulmalıdır. İşyeri hekimi işe başlayacak personelin işe uygun olup olmadığını belirleyerek işe alım ya da iş sürecini etkileyebilecek durumları ortaya çıkarır.

Ahşap Mobilya Kişisel Koruyucu Donanım

Ahşap mobilya iş güvenliğinin çalışma sahalarında oluşan iş kazaları ve meslekten doğan hastalıkların önüne geçmek konusunda makinalarda ve ortamda alınan önlemlerin yanı sıra kişisel koruyucu donanım kullanımının büyük önemi vardır. Kişisel koruyucu ekipman sayesinde solunum yolu hastalıklarının ve işitme kayıplarının önüne geçilebilir.

Kullanılacak olan eldivenler ve kıyafetler sayesinde kesici aletlere karşı önlem alınmış olunur. KKD personelleri herhangi bir alerjik hastalıktan, çalışılan ortamın taşıdığı risklerden korumak için üretilmiş kıyafet ve araç gereçlerdir. Bu ekipmanların ahşap mobilya sektöründeki işletme için uygun bir şekilde kullanılmaması durumu çalışan personellerin alerjik solunum yolu rahatsızlıkları, işitme kaybı hatta kansere yol açabilecek virüsler taşımalarına sebep olabilir.

Ahşap Mobilya Kullanılması Gerekli Olan KKD Listesi

 • Eldiven
 • Baret
 • Maske
 • Çelik burunlu iş ayakkabısı
 • Gözlük
 • Yüz siperi
 • Paraşüt tipi emniyet kemeri
Ahşap Mobilya İş Güvenliği
Ahşap Mobilya İş Güvenliği

Ahşap Mobilya OSGB Hizmetleri

Ahşap mobilya iş güvenliği, daha düşük risk sınıfına sahip işletmelere göre çok daha fazla özen gerektirir. Çünkü ahşap mobilya işletmelerinin neredeyse tamamı taşıdığı sağlık tehlikeleri nedeni ile yüksek risk grubunda yer almaktadır ve bu işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği denetimlerinin sürekli yapılması zorunludur. Bu nedenle ahşap mobilya sektöründe OSGB hizmetleri kapsamında iş güvenliği uzmanı tarafından tatbikat planlaması ve uygulaması yapılır.

Güvenlik sistemleri ve düzenlenmesi amacıyla iş güvenliği uzmanı tarafından iş güvenliği talimatları hazırlanması zorunludur çünkü işvereni ve özellikle çalışanların en iyi şekilde koruması ve güvenlik sisteminin en iyi şekilde düzenlenmesi gerekir.

Güvenlik sistemi için kuralların belirlenmesi amacıyla iç yönetmelik hazırlanması gerekmektedir. Böylelikle güvenlik sistematik bir şekilde sağlanmış olur. Bunun yanı sıra OSGB hizmetleri kapsamında ortam ölçüm hizmetleri sunularak veriler kontrol altına alınır. Ayrıca OSGB hizmetleri kapsamında sunulan periyodik kontrol hizmetleri sayesinde işletmede bulunan personellerin güvenliği ve sağlığı da kontrol altına alınır.

Whatsapp
Hülya
Hülya
Merhaba 👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Hemen Ara