tr

Alüminyum İş Güvenliği

Alüminyum İş Güvenliği
30.10.2021
3.095

Alüminyum İş Güvenliği

Alüminyum dünyada çelikten sonra en çok üretilen malzemedir. İnşaat sektöründe özellikle çatı ve cephe kaplama, kapı ve pencere, merdiven, iskele ve seraların yapımında yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Bunların dışında otomotiv, uçak ve vagon yapımı, elektrik, paketleme, araç parçaları, tel ve kablo üretimi, makine ve makine elemanları ve metalurji alanlarının yanı sıra günümüzde savunma sanayisinde de kullanılmaya başlanmıştır.

Alüminyum sektörü taşıdığı kimyasal maddeler ve imalat sırasında kullanılan makineler sebebiyle risk taşıyan bir sektördür. Bu yüzden alüminyum sektöründe iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerinin yerine getirilmesi oldukça önem taşımaktadır.

Alüminyum İş Güvenliği
Alüminyum İş Güvenliği

Alüminyum İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmeti

Alüminyum sektörü bir ağır sanayi sektörü olduğu için her işveren bu sektörde sürekli en az elli işçi çalıştıran ve altı aydan fazla kesintisiz çalışan işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurmakla ve iş güvenliği uzmanı görevlendirme işlemi yükümlüdür. İş sağlığı ve güvenliği kurulları yönetmeliğine göre bu kurulun işleyişi, görev ve yetkileri belirlenir.

Alüminyum sektöründe iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına göre işverenin bir diğer yükümlülüğü işyerinde doktor bulundurmak ve işyeri sağlık birimi kurmaktır. Bu zorunluluk özellikle alüminyum endüstrisi için oldukça önemlidir. Çünkü alüminyum ağır ve tehlikeli işler sektöründe yer almaktadır. Belirtildiği üzere, bu sektörde en az elli işçi sürekli istihdam ediliyorsa ve altı aydan fazla kesintisiz çalışma yapılan işyerlerinden biri ise bu işyeri sahibi işyeri hekimi görevlendirme işlemi yapıp sağlık birimi tesis etmek zorundadır.

İş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine göre alüminyum sektöründe işletmenin büyüklüğüne ve personel sayısının 10 kişiden fazla olması durumunda, işveren tarafından işyeri hekiminin yanı sıra diğer sağlık personeli görevlendirme uygulaması yapılmak zorundadır. Ancak alüminyum sektöründeki işletmenin işyeri hekimi tam süreli bir şekilde çalışıyorsa diğer sağlık personeli görevlendirmeye gerek kalmamaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına göre alüminyum sektöründeki her iş sahibi bir iş güvenliği uzmanı atamak zorundadır. Ancak bu mevzuata göre alüminyum sektöründeki işverenler kendi işletmelerinde bu uzmana istihdam sağlamak zorunda değildir. Bu nedenle alüminyum sektöründeki bazı işverenler OSGB şirketlerinden iş güvenliği danışmanlık hizmeti alabilmektedir. Böylece işverenler personel istihdam sorunlarıyla uğraşmazlar ve işverenlerin bir uzmandan yardım alması her zaman daha iyi olmuştur.

Alüminyum sektörü, her işyerinde olduğu gibi kullanılan makine ve kimyasallar nedeniyle patlama riski taşımaktadır. İş güvenliği uzmanı tarafından patlamadan koruma dokümanı hazırlanması, iş kazalarının önlenmesine yardımcı olur. Bu belgede, patlamaya karşı korumalı önlemler ve talimatlar belirlenerek personelin sağlığı ve güvenliği korunur.

Alüminyum İş Güvenliği
Alüminyum İş Güvenliği

Alüminyum Risk Analizi

Her sektörde olduğu gibi alüminyum sektöründe de düzenli risk analizi yapılması gerekmektedir. Bu analiz sayesinde tehlikeler belirlenir, tehlikelere bağlı olarak risk değerlendirmeleri yapılır ve olası riskler için kontrol önlemleri alınır.

Risk değerlendirmesi yapılırken öncelikle alüminyum sektöründeki işletmedeki tehlikeler belirlenir ve genel tehlikeler ortaya çıkarılır. Bundan sonra alüminyum endüstrisinde işletme personeli ile konuşulur ve varsa özel tehlikeler ortaya çıkarılır. Tüm bunlar tamamlandıktan sonra risk değerlendirme raporu iki nüsha olarak hazırlanır ve her nüsha imzalanarak taraflarca saklanır.

Alüminyum sektöründe Genel Tehlikeler

 • Yangın
 • Elektrik
 • Termal konfor şartlarının olmaması
 • Ergonomi
 • Toz
 • Gürültü
 • Titreşim
 • Yetersiz aydınlatma
 • İş hijyeni
 • Kaygan zemin
 • Basınçlı ekipmanların olması
 • El aletleri
 • Makine ve ekipmanların bakımsız olması

Alüminyum sektöründe Özel Tehlikeler

 • Yüksek sıcaklık
 • Yanma
 • Yanık
 • Kalitesiz hava oluşumu
 • Zararlı gaz
 • Yüksekten düşme
Alüminyum İş Güvenliği
Alüminyum İş Güvenliği

Alüminyum İş Güvenliği Eğitimi

Her sektörde olduğu gibi alüminyum sektöründe de işverenler, personeline karşılaştıkları mesleki riskler, alınacak tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları hakkında iş güvenliği eğitimi vermek ve tedbirlerin doğru alınıp alınmadığını kontrol etmek zorundadırlar. Bu eğitimler sayesinde personeller çalışmakta olduğu sektörün tehlikeleri ve riskleri konusunda bilinçli bir biçimde iş yaşamına devam etmektedir.

Alüminyum sektöründe iş güvenliği eğitimi verilebilmesi için, iş sağlığı ve güvenliği uzmanının iş güvenliği sertifikası almış olması gerekmektedir. Bu sertifika A,B,C sınıflarından oluşmaktadır. A sınıfı sertifika çok tehlikeli, B sınıfı sertifika tehlikeli, C sınıfı sertifika ise az tehlikeli işletmeler için kullanılması gereken sertifikalardır. Alüminyum sektöründeki çoğu işletme tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer aldığından, eğitimi verecek uzmanların B ve A sınıfı sertifikalarına sahip olması gerekmektedir. Bu sertifikalar mesleki eğitim almış uzmanlar tarafından alınabilir.

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun olarak verilecek eğitimler kapsamında personelin yüksekte çalışma eğitimi alması, personelin yüksek alanlarda kullanılacak aletlerin doğru kullanımı, bakım – kontrolleri ve tehlike ve risklerin farkında olmasını sağlar. Bu yüzden bu eğitim her sektördeki personeller açısından oldukça önem taşımaktadır. Bu sebep ile iş güvenliği uzmanının çalışanların bu eğitimi eksiksiz bir şekilde tamamladığından emin olması gerekmektedir.

Her sektörde olduğu gibi alüminyum sektöründe verilmesi gereken en önemli eğitimlerden biri olan ilkyardım eğitimi, çalışanların herhangi bir kaza ya da doğal afet anında nasıl müdahalede bulunması gerektiğini içermektedir. Bu yüzden personellere verilecek olan bu eğitim tam olarak tamamlanmalı personellerin ilkyardım konusunda neyi nasıl yapmaları gerektiği öğretilmeli ve tam olarak bilinçlendiklerinden emin olunmalıdır. Bunun yanı sıra acil durum eğitimi de atlanmamalı, personellerin acil durumlardaki tehlikelerin önüne geçmeleri sağlanmalıdır.

Alüminyum sektöründe Mesleki Yeterlilik  Eğitimleri

 • 11UY0014-3 Alüminyum Kaynakçısı belgesi

Alüminyum sektöründe Mesleki Eğitimleri

 • Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Sıvı Alüminyum Üretimi belgesi
 • Alüminyum Haddeci belgesi
 • Alüminyum Doğrama Panjur ve Balkon Sistemleri belgesi
Alüminyum İş Güvenliği
Alüminyum İş Güvenliği

Alüminyum Sağlık Raporu

Alüminyum sektöründe her işveren iş güvenliği mevzuatına göre işe yeni alacağı personellerden işe giriş sağlık raporu istemek zorundadır. Bu rapor hastanelerden ve sağlık ocaklarından alınabilmektedir. Alüminyum sektörü tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfında yer aldığından çok tehlikeli sınıfta yer alan işletmeye yeni alınacak personelin işe uygun olup olmadığı yalnızca işyeri hekimi tarafından kontrol edilmeli ve işe giriş muayene formu sadece bu hekim tarafından doldurulup imzalanmalıdır.

Alüminyum Kişisel Koruyucu Donanım

Alüminyum sektöründe her personel iş esnasında kişisel koruyucu donanım kullanmak zorundadır. Bu donanımlar personelleri herhangi bir iş kazasından ve iş ortamındaki tehlikelerden korumaktadır. Çalışılan alana uygun kişisel koruyucu ekipman kullanımı sayesinde birçok kazanın ve yaralanmanın önüne geçildiği görülmektedir.

KKD kullanımı alüminyum sektöründeki makine ve kimyasalların personellere zarar vermesini önlemektedir. Personeller tarafından işe ve ortama uygun iş kıyafeti, baret, gözlük, eldiven, iş ayakkabısı gibi ekipmanların kullanılmaması alüminyum sektöründeki kesici aletlere ve birçok kimyasallara maruz kalmalarına neden olabilmektedir. Bu nedenle işveren ve personeller bu konuda çok dikkatli olmalıdır.

Alüminyum sektörü KKD Listesi

 • Eldiven
 • Baret
 • Çelik burunlu iş ayakkabısı
 • Maske
 • Kaynakçı maskesi
 • Kaynakçı kolluğu
 • Kaynakçı önlüğü
 • Yanmaz çelik burunlu iş ayakkabısı
Alüminyum İş Güvenliği
Alüminyum İş Güvenliği

Alüminyum OSGB Hizmetleri

İş hayatı, işveren ve işçi arasında geçer. İşverenlerin makinelere olduğu kadar sağlıklı ve bilgili çalışanlara da ihtiyacı var. Makineler işin çoğunu yapar, ancak makineleri çalıştıran, kontrol eden ve yöneten insanlardır. Bu yüzden personellerin güvenliği her şeyden önemlidir.

Alüminyum sektöründe işverenler personellerini korumak amacıyla OSGB hizmeti alırlar. Bu hizmet kapsamında iş güvenliği uzmanı tatbikat planlaması ve uygulaması yaparak çalışanları bilinçlendirir. Yine bu hizmetler kapsamında güvenlik sistemlerinin oluşturulması ve korunması için iş güvenliği talimatları hazırlanması işlemini üstlenir. Oluşturduğu güvenlik sisteminin kurallarını belirleyerek iç yönetmelik hazırlanması işlemini gerçekleştirir.

OSGB hizmetleri kapsamındaki iş güvenliği uzmanı verdiği bu hizmetler sayesinde güvenliğin sistematik bir şekilde işlenmesini sağlar. OSGB firmaları bu hizmetleri çok profesyonelce vermektedir. Alüminyum sektöründeki işletmelere atamış oldukları uzmanlarla birlikte ortam ölçüm hizmetleri sumaktadırlar. Sundukları bu hizmet sayesinde işletmedeki verileri kontrol altına alırlar. Ayrıca verdikleri periyodik kontrol hizmetleri sayesinde işletmedeki güvenliği ve sağlığı kontrol altına alırlar.

Whatsapp
Hülya
Hülya
Merhaba 👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Call Now ButtonHemen Ara