tr

Asansör İş Güvenliği

Asansör İş Güvenliği
06.04.2021
4.791

Asansör İş Güvenliği

Asansör sektörü inşaat işlerinin alt kolları arasında yer almaktadır. İmalat, montaj ve bakım-onarım olarak faaliyet gösteren asansör sektörünün kurulum ve montaj kısmı fazlasıyla işçilik ve zaman gerektiren çalışma alanıdır. Asansör sektöründe iş kazaları en çok yapım ve bakım sırasında olmaktadır. Yüksekte çalışma olduğu için düşmeler meydana gelmektedir. Ayrıca kullanım sırasında da kaza meydana gelme olasılığı vardır. Taşıdığı riskler yüzünden bu sektörde de iş sağlığı ve güvenliği hem çalışanlar için hem de işverenler için oldukça önem taşımaktadır.

Asansör İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmeti

Asansör sektöründe işverenler, mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgilendirme ve diğer önlemlerin uygulanması, gerekli araç ve gereçlerin organize edilmesi, sağlığın ve oluşabilecek acil durumlara karşı gereken önlemlerinin değişen koşullara uygun ve kullanılabilir hale getirilmesi için çalışmalar yürütülmesi amacıyla işçi sayısına göre bir ya da birden fazla iş güvenliği uzmanı görevlendirme işlemi yapmaktadır.

Asansör sektöründe işveren çalışana görev verirken çalışanın sağlık ve güvenlik açısından işe uygunluğuna dikkat etmektedir. Çalışanların sağlık durumlarını kontrol altına almak, olası kaza ya da hastalıklara karşı müdahale ettirmek ve sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı oluşturmak amacıyla işveren işyeri hekimi görevlendirme işlemi yapmak zorundadır. Bu süreçle birlikte çalışanlara danışmanlık hizmeti verilir ve işyeri hekiminin koruma yöntemleri ve planları sayesinde işyerinde daha güvenli çalışma ortamı yaratılır. İş sahasında bulunması gereken iş yeri hekimleri ve bunun yanında iş güvenliği uzmanları iş sahasının daha çalışabilir bir ortam olması ve güvenli olması için gereken önlem ve tedbirleri işverene bildirmelidir. İşyeri hekimi işyerindeki sağlık gözetimini sağlar, çalışanlara ve işverene yol göstererek çalışma ortamına ait konularda yöneticiyi bilgilendirir.

Çalışma ortamı büyük olan ve 10 ya da daha fazla sayıda işçiye sahip asansör sektöründe işyeri hekiminin yanı sıra diğer sağlık personeli görevlendirme işlemi yapılmak zorundadır. Fakat bu işyerinde çalışan iş hekiminin çalışma süresi tam zamanlı ise diğer sağlık personeli uygulaması zorunlu değildir. Gerekli görüldüğü durumlarda diğer sağlık personeli görevlendirmek çalışanların karşılaşabileceği durumlarda fazladan destek sağlamaktadır.

İş güvenliği ve sağlığı kanununa göre her işyerinde iş güvenliği uzmanı görevlendirmek zorunludur. Ancak bu kanun iş güvenliği uzmanını işveren bünyesinde barındırma zorunluluğu kılmamıştır. Bu yüzden her sektörde olduğu gibi asansör sektöründe de kimi işverenler OSGB firmalarından iş güvenliği danışmanlık hizmetleri almaktadırlar. Bu şekilde alınan hizmet işverenleri personel istihdamı sorunlarından uzaklaştırmaktadır. Ayrıca bir uzmandan destek almak her zaman işverenler için daha iyi olmuştur.

Her sektör gibi asansör sektörü de patlama riskiyle karşı karşıyadır. Bu sektörde de iş kazalarının önüne geçmek amacıyla gereken önlemler belirlenmeli uygulanacak talimatlar da hazırlanmalıdır. Patlamadan korunma dokümanı oluşturularak patlama kaynaklı iş kazalarının önüne geçebilmek için belirlenen önlemler ve talimatlarla çalışanların sağlık ve güvenliği korunur.

Asansör İş Güvenliği
Asansör İş Güvenliği

Asansör Risk Analizi

Asansör sektöründe öncellikle montaj öncesinde, sırasında ve sonrasında tehlike oluşturabilecek olağanüstü etkenlere ilişkin montaj öncesinde risk analizi yapılmalı ve alınan önlemlerle tehlikelerin tehlikeli olmayan duruma dönüşmesi sağlanmalıdır. Bu analiz iki nüsha olarak hazırlanıp her bir nüsha taraflar tarafından saklanmalıdır. Alınan önlemlerle gerçekleştirilen çalışmalar periyodik olarak kontrol edilmelidir. Kontrol edilmemesi durumunda birçok iş kazası meydana gelebilmektedir.

İş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine göre her sektörde olduğu gibi asansör sektöründe de işverenin risk değerlendirmesi yapması ya da yaptırması zorunlu kılınmıştır. Risk değerlendirmesiyle birlikte tehlikeler belirlenerek tehlike kaynağına müdahale edilmektedir. Asansörlerin imalatı, kurulum yapıldığı alanlar, montajı, bakım-onarımı tehlikelerle doludur ve yüksek risk içermektedir. Bu yüzden öncelikle genel tehlikeler belirlenir, daha sonrasında çalışanlarla konuşularak varsa özel tehlikeler ortaya çıkarılır.

Asansör Genel Tehlikeler

 • Yangın
 • Yüksekten düşme
 • Elektrik
 • Yetersiz çalışma alanı
 • Yetersiz havalandırma
 • Düzensiz çalışma ortamı
 • Elektrikli ve elektriksiz el aletleri hasarları
 • Koruyucusuz ekipman kullanımı

Asansör Özel Tehlikeler

 • Asansör ile duvar arasında sıkışma
 • Uzuv yaralanmaları
 • Elektrik akımına kapılma
 • Asansör halatlarının kopması
Asansör İş Güvenliği
Asansör İş Güvenliği

Asansör İş Güvenliği Eğitimi

Her sektörde olduğu gibi asansör sektöründe de işverenler, alınan iş sağlığı güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını kontrol etmek, işçileri karşılaştıkları mesleki riskler, alınması gereken önlemler hakkında eğitim verilmelidir. Bunun yanında yasal hak ve sorumlulukları konusunda işçileri bilgilendirmek amacıyla gerekli iş güvenliği eğitimi verdirmekle yükümlüdür. Bu eğitimler tehlike sınıfı olarak çok tehlikeli grupta yer alan asansör sektörü için yılda en az 1 kez olmalıdır. Verilecek olan iş güvenliği eğitiminin süresi en az 16 saat olmalıdır.

Verilen bu eğitim eksiksiz bir şekilde tamamladığı takdirde kişilere iş güvenliği sertifikası verilmektedir. Tehlike grubunda çok tehlikeli sınıfında yer alan asansör sektöründe iş güvenliği alanında eğitim veren kişilerin alanında uzman ve mesleki eğitim almış kişiler olması gerekmektedir.

Asansör sektörü yapısı gereği yüksek ve çok katlı binalarda çalışma gerektirmektedir. Ayrıca iş güvenliği mevzuatı bel hizasını geçen her alanı yüksek olarak kabul edilmektedir. Bu yüzden eğitim verilen kişilere öncelikle yüksekte çalışma eğitimi verilir. Bu eğitimin amacı yüksek alanlarda kullanılacak aletlerin doğru bir şekilde kullanılması, bakım ve kontrollerin sağlanması ve özellikle çalışanları tehlikelere ve risklere karşı bilinçlendirmektir. Ayrıca bakanlıkça belirlenen eğitim kapsamında ilkyardım eğitimi ve acil durum eğitimi de eksiksiz bir şekilde tamamlanmalıdır. Böylelikle kişiler ve kurumlar acil ve ilkyardım durumlarında bilinçlendirilmiş olur.

Asansör MYK Eğitimleri

 • 12UY0092-3 Asansör Bakım ve Onarımcısı belgesi
 • 12UY0092-4 Asansör Bakım ve Onarımcısı belgesi
 • 12UY0091-3 Asansör Montajcısı belgesi
 • 12UY0091-4 Asansör Montajcısı belgesi

Asansör MEB Eğitimleri

 • Asansör Sistemleri Bakım Onarım Sertifikası
 • Asansör Bakımcısı Geliştirme ve Uyum Eğitimi Sertifikası
 • Asansör Montajcısı Geliştirme ve Uyum Eğitimi Sertifikası
Asansör İş Güvenliği
Asansör İş Güvenliği

Asansör Sağlık Raporu

Asansör sektörü taşıdığı riskler sebebiyle çalışması en tehlikeli sektörlerden biridir. Bu yüzden bu sektörde çalışmak isteyenler işe giriş sağlık raporu almak zorundalardır. Asansör sektörü tehlike açısından çok tehlikeli sınıfta yer aldığı için işe giriş muayene formu yalnızca işyeri hekimi tarafından doldurulmalıdır. Böylelikle kişinin işe uygun olup olmadığı belirlenerek işe alım sürecini etkileyebilecek durumlar ortaya çıkarılır.

Asansör Kişisel Koruyucu Donanım

Kişisel koruyucu donanım, iş sahasında doğabilecek tehlikelere karşı korunmak için kişiler tarafından giyilmek veya taşınmak üzere tasarlanmış herhangi bir cihaz, alet veya malzemeyi ifade eder. Kişisel koruyucu ekipman; baş, solunum, el, ayak, göz, işitme ve gövde koruma amaçlıdır.

Birden fazla riskin olduğu ve aynı anda birden fazla KKD kullanılması gerektiği durumlarda, bu kişisel koruyucu ekipmanların kombinasyonu risklere karşı uyumlu ve etkili olmalıdır. Asansörlerin kurulumu ve imalatı sırasında maske kullanılması eldiven ve baret takılması gerekmektedir. Özellikle kurulum sırasında fosforlu yelek giyilmeli ve paraşüt tipi emniyet kemeri takılmalıdır. Bu tip bir emniyet kemeri çalışanları düşmelere karşı korumaktadır. Kaynakçı maskesi sayesinde kaynak parçalarının göze ve yüze gelmesi engellenir. Bu maske takılırken kaynakçı kolluğu kullanımının unutulmamalı, kaynakçı önlüğü ile birlikte takım tamamlanmalıdır. Böylelikle çalışan kaynak yanmalarına karşı tam anlamıyla korunmuş olur. Kişilerin kendini tam koruma altına alması için çelik burunlu iş ayakkabısı ya da yanmaz çelik burunlu iş ayakkabısı tercih edilmelidir.

Asansör KKD

 • Eldiven
 • baret
 • Fosforlu yelek
 • Paraşüt tipi emniyet kemeri
 • Çelik burunlu iş ayakkabısı
 • Kaynakçı maskesi
 • Kaynakçı kolluğu
 • Kaynakçı önlüğü
 • Yanmaz çelik burunlu iş ayakkabısı
 • Maske
Asansör İş Güvenliği
Asansör İş Güvenliği

Asansör OSGB Hizmetleri

OSGB hizmetleri kapsamında asansör sektöründe meydana gelebilecek kaza, doğal ve beşeri afetlere karşı tatbikat planlaması ve uygulaması yapılmaktadır. Güvenlik sisteminin en iyi şekilde yapılması ve planlamanın düzenlenmesi için iş güvenliği talimatları hazırlanması işlemi uygulanmaktadır. Güvenlik için kuralların belirlenmesi ve iç yönetmelik hazırlanması, güvenliğin düzenli bir şekilde sağlanması için oldukça önemlidir. Ortam ölçüm hizmetleri sayesinde veriler kontrol altına alınır. Kontrollerin düzenli yapılması ve güvenliğin denetim altında kalması için periyodik kontrol hizmeti yürütülerek çalışanların güvenliği kontrol altına alınmaktadır.

Whatsapp
Hülya
Hülya
Merhaba 👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Call Now ButtonHemen Ara