tr

Atölye İş Güvenliği

Atölye İş Güvenliği
08.04.2021
5.160

Atölye İş Güvenliği

Atölyelerde çalışmak son derece zordur. Her sektörün kendine göre bir atölyesi vardır ve bu atölyelere sektörler arasında farklılık göstermesi ile birlikte mutfak adı verilir. Bu mutfaklarda üretim yapılır ve insanlar yetişir.

Burada yetişen insanlar ve bunun yanı sıra yapılan üretim sayesinde birçok sektör ekonomik anlamda güçlenir ve varlığını devam ettirir. Bu sebeple hangi sektör olursa olsun her sektörün mutlaka bir mutfağa ihtiyacı vardır. Bununla birlikte, bu mutfağın eksiksiz ve tam kadro sürekli olarak çalışması ve işleyerek sürekli olarak üretim yapması gerekir. Bununla birlikte sektör için bilinçli ve yetkin bireyler yetiştirmesi de gerekmektedir.

Mutfakların yani atölyelerin yokluğu birçok sektörün ekonomik anlamda çöküntüsüne sebep olur. Bu sebeple hiçbir firma mutfağından yani atölyesinden vazgeçmez. Bunun sebebi ise üreten firmalar her zaman piyasa da daha fazla yer edinir. Bunun yanı sıra atölyelerde çalışmak son derece zordur ve bunu yanı sıra tehlikeli yanları da mevcuttur. Bu sebeple bu tür yerlerde aynı zaman bir iş sağlığı ve güvenliği firmalarının da el atması son derece doğru bir hareket olacaktır.

Bu tür atölye firmaları üretim yaparken birçok tehlikeli durumla karşılaşır bu tehlikeli durumlarla karşılaşmamak ya da bu tehlikeli durumları en aza indirmek için birçok iş sağlığı ve güvenliği şirketi ile çalışır. Bu sayede herhangi bir tehlike yaşamadan üretimine devam eder.

Atölye İş Güvenliği
Atölye İş Güvenliği

Atölye İş Sağlığı ve Güvenliği

Her şirket gibi atölyede çalışan firmalarda da güvenlik kavramı her zaman ön planda tutulur. Bu sebeple bu firmalar iş sağlığı ve güvenliği firmaları ile anlaşarak bu vesile ile iş güvenliği uzmanı görevlendirme işlemi yapar.

Ancak sağlık da önemli bir kavram olarak adlandırılır. Özellikle pandemi sürecini insan hayatına dahil etme sürecinde insanlar sağlığın kendileri için önemini anlamışlardır. Bunun sonucunda ise neredeyse her firma zaten geçmişten bu yana iş yeri hekimi görevlendirme işlemi yapmaktadır.

Ayrıca özellikle atölye alanında birçok acil sağlık durumu ortaya çıkabilir. Bu sebeple firmalar böylesine acil durumlarla karşı karşıya kalmaları durumunda olaya acil müdahale edilebilmesi adına diğer sağlık personeli görevlendirme işlemi yapar. Sağlık personelleri herhangi bir olay durumunda iş yeri hekiminin olay yerine gelmesi ya da kişinin olay yerine götürülmesi esnasında olaya ve kişiye hemen müdahale etmek ve daha kötü bir duruma gelmesini engellemek için son derece önemlidir. Bu sayede yaşanan olay karşısında olayı yaşamış kişiye oldukça hızlı ve son derece doğru bir müdahale yapılabilir.

Bu gerekli bir hizmet olmasına rağmen birçok firma bu hizmetin gerekliliğini henüz anlamamıştır. Bu sebeple bu gibi firmalar iş güvenliği ve sağlığı şirketleri ile iletişim kurarak bu anlamda iş güvenliği danışmanlık hizmeti alabilirler. İş güvenliği hizmeti olası kötü durumlarda o durumlar ile nasıl başa çıkılması gerektiğinin ve bu olayın altından nasıl daha kolay kalkılabileceğinin anlatıldığı biz danışmanlık hizmetidir. Her ne kadar birçok firma bu hizmetten haberdar olmasa da bu hizmet son derece gerekli bir hizmettir.

Firma bu tür durumlarla karşılaşma ihtimalini göz önünde bulundurarak patlamadan korunma dokümanını doldurur ve bu gibi durumlarda daha hızlı müdahale eder. Bu dokümanın doldurulması ilerleyen süreçte karşılaşma ihtimali olan patlamalara daha hızlı ve daha doğru müdahale edilmesi ve kaos ortamı yaşanmadan yaşanma ihtimali olan kaos ortamının engellenmesi ya da en aza indirilmesi için son derece önem teşkil etmektedir.

Atölye İş Güvenliği
Atölye İş Güvenliği

Atölye Tesisatı Risk Analizi

Risk analizi Her firma gibi atölye firmalarında da çok önemlidir. Herhangi bir zamanda olabilecek her durum riskler getirir. Bu tehlikeler ise kendi içerisinde ikiye ayrılır. Bunlar; genel tehlikeler ve özel tehlikeler olarak bilinir ve bu tehlikelerin önüne geçilmesi adına sürekli olarak bu büyük risk teşkil eden tehlikelerin risk değerlendirilme yapılmalıdır.

Atölyelerdeki Genel Tehlikeler

 • Yangın
 • Elektrik
 • Kaygan zemin
 • Düzensiz çalışma ortamı
 • Termal konfor şartlarının olmaması
 • Hasarlı el aletleri kullanımı
 • Basınçlı ekipmanların bakımsız olması
 • Toz
 • Gürültü
 • Titreşim
 • Havalandırma sistemi olmaması
 • Elle taşıma
 • Patlama

Atölyelerdeki Özel Tehlikeler

 • Uzuv yaralanmaları
 • Uzuv sıkışmaları
 • Malzeme fırlaması
 • Sıcak malzeme ve yüzeye temas

Kimyasal malzemeye maruziyet olmak ile beraber çalışma ortamında kullanılan ekipman ve makineler ile üretimde kullanılan malzeme ve ekipmanlara göre tehlikeler değişmektedir

Atölye İş Güvenliği
Atölye İş Güvenliği

Atölye İş Güvenliği Eğitimi

Mesleki eğitim her sektör gibi bu da atölye sektöründe de çok gerekli. Çünkü eğitim, insanların günün her saatinde ihtiyaç duyabilecekleri bir şey. Eğitimin bir sonucu olarak bazı olayların üstesinden gelmek daha kolay hale geldi. Bu sebeple özellikle firmalar için iş güvenliği eğitimleri verilmektedir. Bu eğitimler iş güvenliği ve sağlığı şirketleri tarafından yapılır ve bu eğitimlerin sonunda bu eğitimi başarı ile tamamlayan kişi ya da firmalar iş güvenliği sertifikası almaya hak kazanırlar. Bahsedilen bu mesleki eğitimler ise birçok farklı şekilde insanın karşısına çıkar. Sadece bir tane güvenlik eğitimi bulunmamaktadır. Bu eğitimlere örnek olarak yüksekte çalışma eğitimi, ilkyardım eğitimi ve acil durum eğitimi verilebilir ve bu eğitimler firmalara verilmektedir.

Atölye Mesleki Yeterlilik Eğitimleri

 • 12UY0082-4 CNC Programcısı Belgesi
 • 12UY0082-5 CNC Programcısı Belgesi
 • 12UY0102-5 CNC takım tezgahları mekanik servis görevlisi Belgesi
 • 12UY0101-5 CNC Takım Tezgahları Uygulama ve Servis Görevlisi Belgesi
 • 14UY0202-3 NC/ CNC Tezgah işçisi Belgesi
 • 12UY0081-3 Frezeci Belgesi
 • 12UY0081-4Frezeci Belgesi
 • 14UY0201-3 Matkap Tezgah İşçisi Belgesi
 • 14UY0201-4 Matkap Tezgah İşçisi Belgesi

Bunlar belirli imalat işlerine göre olup sektörel olarak meslekler değişiklik göstermektedir

Atölye Mesleki Eğitimleri

 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Talaşlı İmalat Sertifikası
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Bilgisayarlı Makine (CNC) Operatörü Sertifikası
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Makine Bakım ve Onarım Sertifikası
 • Bobin Makine Operatörü Sertifikası

Bunlar belirli imalat işlerine göre olup sektörel olarak meslekler değişiklik göstermektedir

Atölye İş Güvenliği
Atölye İş Güvenliği

Atölye Sağlık Raporu

Bir iş için eğitim, deneyim ve sağlık yeterlidir, bu da o işi yapma olasılığını artırır. Sağlık açısından, özellikle işe alımda firmalar bu iş için yeterli olup olmadıklarına dikkat etmelidir. Bu sebeple herhangi bir iş başvurusunda ve özellikle atölye sektörüne bir işe girmek için işe giriş sağlık raporu alınması son derece önem arz eder. Bu rapor sonucunda yapılacak olan iş için sağlık açısından yeterli olunup olunmadığı tespit edilmektedir ve bu raporun edinilebilmesi için ise işe giriş muayene formu doldurulmalıdır.

Atölye Kişisel Koruyucu Donanım

Koruma sürecine dikkat edilmeli, bu anlamda uzun vadeli çalışmalarla son derece iyi korunmalıdır. Bu sebeple KKD elemanlarına tahsis edilen kişisel koruyucu donanımların son derece iyi ve kaliteli ürünler olması gerekir. Bu sayede bu elemanların kişisel olarak ve firmaları korumayı sağlamaları kolaylaşır. Bu sebeple bu elemanlara verilen kişisel koruma ekipmanlarına oldukça dikkat edilmeli ve bu anlamda hatırı sayılır bir bütçe ayrılmalıdır.

Atölyelerde Kullanılması Gereken KKD Listesi

 • Eldiven
 • Maske
 • Çelik burunlu iş ayakkabısı
 • Yüz siperi
 • Gözlük
Atölye İş Güvenliği
Atölye İş Güvenliği

Atölye OSGB Hizmetleri

Her departmanda her zaman birçok tehlike ve risk vardır. Bu riskler ve tehlikeler afetlere de eklenebilir. Bu afetlere insan yapımı veya doğal afetler denmektedir, bu nedenle bu afetlerle başa çıkmak çok önemlidir. Bunun sebebi ise firmaların bu gibi durumlarla iyi başa çıkabilmesi demek bu firmanın uzun yıllar bu işe devam edebileceği anlamına gelir ve bu sebeple tatbikat planlaması ve uygulaması yapılmalıdır.

Talimatlar, insanların uyması gereken tüm kuralların adıdır. Özellikle atölye alanında pek çok açıklama var. Ancak her şirketin kendi hazırlaması gereken talimatları vardır. Bu talimatlar firmaların olası ters bir durumda bu durumla iyi baş etmesini sağlar ve bu sebeple iş güvenliği talimatlarının hazırlanması işlemi gerekli bir işlemdir.

Gözetim ister özel bir kurum ister bir devlet kurumu olsun, her şirket için gerekli bir koşuldur. Bu sebeple herhangi bir iç karışıklıkta kaos ortamının hâkim olmaması sebebiyle birçok kuralı barındıran iç yönetmelik hazırlanması işlemi gerçekleştirilmeli ve bu yönetmeliklere her an uyulmalı ve uyulması sağlanmalıdır.

Her departmanın her zaman güvenlik ve sağlık hizmetlerine erişiminin sağlanması gereklidir. Ancak bu işlemlerin sağlanmasının yanı sıra bu işlemlerin kontrolü de oldukça önemlidir. Bu sebeple iş güvenliği ve sağlığı şirketlerinden ortam ölçümleri hizmetleri alınarak, her daim periyodik kontrol hizmeti işleminden yararlanılabilir.

Whatsapp
Hülya
Hülya
Merhaba 👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Call Now ButtonHemen Ara