tr

Çalışan Temsilcisi Seçimi

Çalışan Temsilcisi Seçimi
29.09.2020
4.288

Çalışan Temsilcisi Nedir?

Özellikle de kalabalık iş yerlerinin ihtiyaç duyduğu çalışan temsilcisi sayesinde isg kültürü oluşturmak mümkündür. Çalışan temsilcileri sayesinde iş sağlığı ve güvenliği alanında tüm çalışanlara daha kısa sürede iletişim de sağlanmakta. Bu yüzden isg uzmanlarının işini büyük ölçüde çalışan temsilcileri kolaylaştırmaktadır. Bu kişiler tüm çalışanlara gerekli talimatları ileteceği için bunun gayet normal ve yararlı olduğunu söyleyebiliriz.

Çalışan Temsilcisinin Sayısı

İşyerlerinde çalışan temsilcilerinin sayısı toplam işçi sayısına göre belirlenmektedir. Bu temsil sayıları;

  • l 2-50 kişi için 1 temsilci
  • l 51-100 kişi için 2 temsilci
  • l 101-500 kişi için 3 temsilci
  • l 501-1000 kişi için 4 temsilci
  • l 1001-2000 kişi için 5 temsilci
  • l 2001 ve üstü kişi için 6 temsilci olarak sıralanmaktadır.

İşyerlerinde bulundurulması gereken temsilci sayıları bu olup özel isteklere bağlı olarak arttırılabilmektedir. Ayrıca bu temsilciler çalışanlar arasında düzeni sağlayıp isg kapsamında yapılan çalışmalara da yardımcı oldukları için işyerlerinde rolleri oldukça önemlidir.

Çalışan Temsilcisi Seçimi

Çalışan Temsilcisi Nasıl Belirlenir?

İşyerlerinde çalışan temsilcisi belirlemek için 2 farklı yol vardır. Bunlardan ilki doğrudan yetkilinin atamasıyla yapılanıyken, diğeri ise seçim yolu ile belirlenendir. Seçim yolu ile temsilci belirlenmesi için işyerinde en az 7 gün öncesinde adaylık için duyuru yapılır. Bu süreç içerisinde de aday olmak isteyenler bu iş için gerekli kişiye başvurularını yapabilirler. Ancak aday sayısı iş yerinin normal şartlarda çalıştırması gereken temsilci sayısının maksimum 3 katı olmalıdır. Yani yukarıdaki tabloda da belirttiğimiz gibi 150 kişinin çalıştığı bir iş yerinde 3 temsilci bulundurması gerekirken aday olarak da toplamda 9 kişi çıkartılabilir. Bu durum çalışanların arasında otomatikman hallolduğu için genelde bu sınıra takılma gibi bir durum olmadığını da belirtmek gerek. Birçok işyerinde çalışanlar işte deneyimli gördükleri ve kendilerini temsil edebileceğini düşündüğü birkaç kişiyi kendi aralarında kararlaştırarak aday gösterirler.

İşveren tarafından doğrudan veya işçiler arasında oy verme sonrası çalışan temsilcisi belirlendikten sonra bu temsilcilerin görev süreleri sınırlıdır. Yasalara göre çalışan temsilcilerinin maksimum çalışma süreleri 5 yıl olarak belirtilmekte. Eğer çalışan temsilcisi olan bir kişi görevini bırakmak isterse ondan az oy alan bir sonraki çalışan otomatik olarak göreve getirilir. Veya oylamaya hiçbir aday çıkmaması durumunda işveren tarafından niteliklere uygun olarak görülen kişiler göreve getirilebilir.

Çalışan Temsilcisi Eğitimi

Çalışan Temsilcisi Eğitimi

İş sağlığı ve güvenliği alanlarında özel olarak eğitim gören çalışan temsilcilerinin barındırması gereken bazı öz nitelikler vardır. Bu eğitimleri işveren kendisi veya işveren tarafından görevlendirilen bir İSG uzmanı verebilir. Bu kişiler çalışan temsilcilerine; İSG mevzuatı, risk raporlama, acil durumlar, çalışanların kanunlardaki hakları ve iş sağlığı alanında kurul çalışmaları ile ilgili bilgiler verirler. Eğitimlerin ardından da çalışanların hakkını bilen ve iş düzenini koruyacak bir kişi ortaya çıkartılır.

Çalışan Temsilcisinin Görevleri Nelerdir?

Ülkemizde yasa olarak “İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ” ile belirlenen çalışan temsilcisi görevleri vardır ve bu kişiler görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. İşçi temsilcisi olarak da söyleyebileceğimiz bu kişilerin asıl amaçlarından birisi işçi ve işveren arasında bir köprü vazifesi görmektir. İşveren tarafından yapılacak duyurular önce işçi temsilcilerine ve onlar aracılığıyla da tüm işçilere aktarılır. Bunların dışında çalışan temsilcilerinin görev ve sorumlulukları;

  • Yapılan çalışmaları gözlemleme
  • İSG alanında yapılan çalışmalara katılma
  • Tehlike unsuru olabilecek herhangi bir konu hakkında durumu işverene bildirme
  • Çalışanlar tarafından talep edilen konuları işverene bildirme olarak sıralanabilir.
Whatsapp
Hülya
Hülya
Merhaba 👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Call Now ButtonHemen Ara