tr

Diş Hekimi İş Güvenliği

Diş Hekimi İş Güvenliği
11.03.2021
4.901

Diş Hekimi İş Güvenliği

Diş hekimleri, çok sayıda işyeri tehlikesine maruz kalma riski altında olabilir. Bu tehlikeler arasında, bunlarla sınırlı olmamak üzere, kanla bulaşan patojenler, farmasötikler ve diğer kimyasal maddeler, insan faktörleri, ergonomik tehlikeler, gürültü, titreşim ve işyeri şiddeti bulunur. Birçok diş sağlığı uzmanı, çeşitli tehlikeli kimyasallara ve durumlara mesleki olarak maruz kalma riski altındadır. Çalışma ortamındaki potansiyel tehlikelerin farkında olmamak, onları yaralanmaya karşı daha savunmasız hale getirir. Bu neden ile diş hekimi sektöründe de iş sağlığı ve güvenliği büyük önem arz etmektedir.

Diş Hekimi İş Güvenliği
Diş Hekimi İş Güvenliği

Diş Hekimi İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmeti

Diş hekimi sektöründe iş sağlığı ve güvenliği yasası çerçevesinde belirlenen kurallara göre her işveren işyerinde iş güvenliği uzmanı görevlendirme işlemi yapmak zorundadır. Bu uzman sayesinde diş hekimi sektöründeki işyerinde olabilecek kimyasal ve fiziksel tehlikeler belirlenerek personeller ve diş hekimi işverenler bu tehlikeler konusunda aydınlatılır.

Sağlık sektörünün içinde yer alan diş hekimliği için, mevzuatta belirlenene göre her işveren işyeri hekimi görevlendirme işlemi yapmak zorundadır. İşyeri hekimi ile birlikte diş hekimi sektöründeki işyerinde çalışan personeller ve işveren diş hekiminin sağlık ve güvenlikleri kontrol altına alınabilmektedir.

Diş hekimi sektöründe hizmet veren yerlerin bazıları oldukça büyük ve çalışan sayısı oldukça fazladır. Bu gibi yerlere ağız ve diş sağlığı merkezi gibi isimler verilmektedir. Bu tarz yerlerde çalışan sayısı 10 kişiden fazla olduğu için iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı doğrultusunda diğer sağlık personeli görevlendirme işlemi uygulanmaktadır.

Sağlık sektöründe bir kolu olan diş hekimi sektörü için iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına göre iş güvenliği uzmanına işyeri içinde istihdam sağlamak zorunlu değildir. Bu yüzden diş hekimi sektöründe bulunan çoğu işyeri OSGB firmalarından iş güvenliği danışmanlık hizmetleri alabilmektedir. Bu hizmeti almak her işveren için her zaman daha iyi bir seçenek olmuştur.

Diş hekimi sektöründeki işyerlerinde birçok kimyasal madde, kesici ve delici alet bulunmaktadır. Bu aletler ve maddeler personeller ve işverenler için oldukça tehlike arz etmektedir. Bu kimyasal maddeler herhangi bir yanlış kullanımda patlamaya neden olabilmektedir. Bu yüzden her işyerinde patlamadan korunma dokümanı oluşturulur ve personeller ve çalışanların nasıl korunacağı belirlenir.

Diş Hekimi İş Güvenliği
Diş Hekimi İş Güvenliği

Diş Hekimi Risk Analizi

Diş hekimi sektöründeki işyerlerinde çevresel, psikolojik, kimyasal, ergonomik biyolojik ve fiziksel riskler bulunmaktadır. Bu risklerin tam olarak belirlenmesi için iş güvenliği uzmanı tarafından risk analizi yapılmaktadır. Bu analiz sayesinde hangi sınıfta tam olarak hangi risklerin yer aldığı ortaya çıkmaktadır.

Riskler analiz edildikten sonra yine iş güvenliği uzmanı tarafından diş hekimi sektöründeki işyerinin risk değerlendirme işlemi yapılır. Risk değerlendirmesi sırasında kullanılan aletlerdeki, kimyasallardaki ve iş ortamındaki genel tehlikeler belirlenir. Daha sonrasında yine iş güvenliği uzmanı tarafından diş hekimi sektöründeki işyerinin tehlikeleri tam olarak incelenerek özel tehlikeler bulunur. Bu sektörde çalışan sağlık personelleri ve işverenler için tehlikelerin belirlenmesi ve tehlikelere uygun önlem alınması oldukça önem taşımaktadır.

Diş Hekimi Genel Tehlikeler

 • Yangın
 • Elektrik
 • Termal konfor şartlarının olmaması
 • Ergonomi
 • Toz
 • Gürültü
 • Titreşim
 • Yetersiz aydınlatma
 • İş hijyeni
 • Kaygan zemin
 • Makine ve ekipmanların bakımsız olması

Diş Hekimi Özel Tehlikeler

 • Enfeksiyon
 • Biyolojik tehlike
 • Bulaşıcı hastalık
 • Bakteri
 • Kullanılan ekipmanların sterilizasyonunun yapılmaması
Diş Hekimi İş Güvenliği
Diş Hekimi İş Güvenliği

Diş Hekimi İş Güvenliği Eğitimi

Sağlık sektöründe yer alan diş hekimliği birçok açıdan oldukça tehlike taşımaktadır. Sağlık personellerinin bu tehlikelerin ne olduğunu ve onlardan nasıl korunması gerektiği hakkında bilinçlenmesi adına bu sektördeki her işveren personellerine bir uzman tarafından iş güvenliği eğitimi verdirmek zorundadır.

Bu eğitimi verebilecek uzman kişiler sadece iş güvenliği sertifikası bulunan kişilerdir. Diş hekimi sektörü tehlike sınıfı açısından tehlikeli grupta yer almaktadır. Bu yüzden iş güvenliği eğitimini verecek uzmanın B sınıfı iş güvenliği sertifikasına sahip olması gerekmektedir. Bu sertifikayı alabilecek kişiler alanında uzman olan ve mesleki eğitim almış kişiler olmalıdır. İş güvenliği eğitimini başarıyla tamamlayarak bu sertifikaya sahip olabilirler.

İş güvenliği uzmanı tarafından diş hekimi sektöründeki işyerinde bulunan personellere ilk olarak ilkyardım eğitimi verilmektedir. Bu eğitim sayesinde personeller herhangi bir kaza ya da afet durumunda olaya en verimli şekilde müdahale etmeleri konusunda bilinçlendirilir.

Bunun yanı sıra diş hekimi sektöründe bulunan işyerindeki her sağlık personeline iş güvenliği uzmanı tarafından acil durum eğitimi verilmesi zorunludur. Bu eğitim sayesinde personeller afet ve felaketlere hazırlanır ve acil durumlara yönelik planlar yapılır. Böylelikle herhangi bir kaza, doğal ya da beşeri afetlere karşı tam anlamıyla hazırlıklı olunur.

Diş Hekimi Sağlık Raporu

Diş hekimi sektöründe işe yeni başlayacak olan bir kişi sağlık personeli olsun ya da olmasın diş hekimi sektörü tehlike sınıfında tehlikeli grupta yer aldığı için işe giriş sağlık raporu almak zorundadır.

İşe başlayacak olan kişilere fiziki muayene ve laboratuvar tahlilleri yapılır. İşe giriş muayene formu bu tahlillerin ve muayenenin sonuçlarına göre doldurulmaktadır. Eğer sonuçlar olumluysa ve kişiler diş hekimi sektöründe bulunan işyerindeki çalışma pozisyonuna uygunsa işe rahatlıkla başlayabilmektedirler.

Diş Hekimi İş Güvenliği
Diş Hekimi İş Güvenliği

Diş Hekimi Kişisel Koruyucu Donanım

Eldiven, önlük, maske, göz korumasını içeren kişisel koruyucu donanım diş hekimi sektöründe işveren tarafından sağlanmalı ve aynı zamanda işlevsel ve koruyucu etkinlik sağlamak için temizlenmeli ve bakımı yapılmalıdır. Tehlikelerden kaynaklanan riski değerlendirmek ve uygun kişisel koruyucu ekipman tedarik işlemini sağlamak işverenin sorumluluğundadır. Çalışanlar kendi KKD’lerini kullanabilirler ancak bakım ve temizliğinden işveren sorumludur.

Diş hekimi sektöründe işveren, belirli KKD kategorilerinin kullanılmasını gerektirebilecek tehlikeleri değerlendirmeli ve ayrıca her bir tehlike türü için uygun KKD’yi sağlamalı, bu KKD gereksinimlerini personele iletmeli ve uygun uyumu sağlamalıdır. İşe uygun kişisel koruyucu ekipman kullanımı kişilerin korunmasını sağlamaktadır. Unutulmamalıdır ki diş hekimi sektöründe işyeri tehlikelerine örnekler arasında yalnızca havada taşınan ve kan yoluyla bulaşan patojenlerin riski değil, aynı zamanda kimyasal, göz ve gürültü tehlikeleri de yer alır. Bunlardan korunmak için uygun KKD kullanımı gereklidir.

Diş Hekimi KKD Listesi

 • Eldiven
 • Maske
 • Yüz siperi
 • Önlük

Diş Hekimi OSGB Hizmetleri

Diş hekimi sektöründe bulunan işyerleri OSGB firmalarından hizmet alabilmektedirler. Bu hizmetler kapsamında OSGB firmasının atadığı uzman kişi tarafından öncelikle işyeri koşullarına uygun tatbikat planlaması ve uygulaması yapılmaktadır. Bu uygulama sayesinde personeller acil durumlar sırasında personellerin ne yapacağı konusunda bilinçlenmesi sağlanır.

OSGB firmasının atadığı uzman iş güvenliği talimatlarının hazırlanması konusunda hizmet gösterir. Bu talimatları hazırlar ve her personelin bu talimatları tam anlamıyla kavradığından emin olur. Ayrıca iç yönetmelik hazırlanması hizmeti de sunarak bu yönetmelik içinde güvenlik için uyulması gereken kuralları belirler. Böylelikle güvenlik düzenli bir şekilde sağlanmış olur.

Diş hekimi sektöründeki işverenler, çalışanları işyerindeki, herhangi bir şekilde kullanılan veya işlem gören maddelerin ve çalışma ortamı koşullarının tehlikelerinden ve zararlı etkilerinden korumakla yükümlüdür. Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için çalışma ortamındaki fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörleri veya çalışma ortamındaki kişisel maruziyetleri ölçmek, test etmek, analiz etmek ve değerlendirmek amacıyla OSGB firmasının atadığı uzman tarafından ortam ölçüm hizmetleri sağlanır.

Bu sektördeki işverenler, çalışma ortamının ve çalışanların bu ortamda maruz kaldıkları risklerin belirlenmesi için gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamakla sorumlu oldukları için OSGB firmasının uzmanı tarafından periyodik kontrol hizmeti de sunulmaktadır.

Whatsapp
Hülya
Hülya
Merhaba 👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Hemen Ara