tr

Hafriyat İş Güvenliği

Hafriyat İş Güvenliği
01.04.2021
4.524

Hafriyat İş Güvenliği

Kazı işlerinde iş güvenliği, endüstri standartlarına ve yönetmeliklerine uygun olarak tehlikeleri ortadan kaldırmak veya kontrol etmek için kazılarda ve hendeklerde ve çevresinde güvenlik önlemleri ve azaltmaların bir kombinasyonudur. Kazı ve hendek açma inşaat sektöründeki en tehlikeli operasyonlar arasındadır. Hafriyat sahasında gerek işçilerden gerek makinalardan birçok güvenlik açığı meydana gelebilir. Bu güvenlik açığını minimum düzeye indirmek için hafriyat iş güvenliği ile ilgili bilgiler bilmekte fayda vardır.

Tehlikeler arasında mağaralar, düşen yükler, tehlikeli ortamlar ve ağır ekipman kullanımından kaynaklanan tehlikeler yer alabilir. Düzenli çalışma öncesi denetimler, tehlikeleri ve ciddi yaralanma riskini azaltabilir. Güvenlik denetimleri, yürütülen kazı tipini, yerinde destek ve uyarı sistemlerini, erişim alanlarını, hava koşullarını, ağır ekipmanı ve KKD’yi kontrol etmelidir. Gereken önlemler alındığı takdirde güvenlik üst düzeye çıkartılır.

Hafriyat İş Güvenliği
Hafriyat İş Güvenliği

Hafriyat İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmeti

Hafriyat İş Güvenliği taşıdığı risklerle güvenlik önlemlerinin maksimum seviyede olması gereken bir iş koludur. Bu sektör yüksek risk grubuyla işçi sağlığı korumada dünya genelinde alt sıralarda yer almaktadır. Bu nedenle her hafriyat firması iş sağlığı uzmanı görevlendirme işlemi yapmak zorundadır. Böylelikle iş güvenliği ve tedbirleri belirlenerek uygulaması izlenmektedir. İş yeri uzmanı iş sahasının güvenliği konusunda tedbirler almaktadır. Bu tedbirler ile çalışma sahası daha güvenli hale gelmektedir.

İşyerinde doğabilecek her türlü iş kazası ve meslek hastalıkları işverenin sorumluluğunda olan durumlardır. Özellikle riskli iş grubunda yer alan işyerleri, işçilerinin sağlık durumlarını güvence altında tutmak yükümlülüğündedirler. Bu sebeple işyeri hekimi görevlendirme uygulaması yapılmak zorundadır. İş sahasında işyeri hekiminin bulunması ortamın temiz kalması açısından önemlidir. İşyeri hekimi iş sahasının temizliği ve hijyeniği konusunda tedbirler almaktadır.

Kapasitesine göre sınıfsal olarak da kendi içerisinde ayrılabilen hafriyat sektörü işletmenin büyüklüğü bazında on ya da daha fazla çalışana sahip olabilir. Çalışan sayısı onun üzerinde olan Hafriyat İş Güvenliği için işyerleri diğer sağlık personeli görevlendirme ile yükümlüyken eğer işyeri hekimi tam süreyle çalışıyorsa bu uygulama zorunlu değildir. Hafriyat sektörü diğer sektörlere nazaran acil durum ekipleri ve ekipmanlara daha çok ihtiyacı vardır. Bu yüzden iş sahasında sağlık personeli bulundurmak oldukça önemlidir.

Kimi hafriyat şirketi kendi bünyesinde iş güvenliği uzmanı barındırmayabilir. Ancak iş güvenliği uzmanı görevlendirmek zorunlu olduğu için bu yasal zorunluluğu yerine getirmek amacıyla OSGB kurumlarından iş güvenliği danışmanlık hizmetleri alınabilmektedir. Güvenlik bilgi ve eğitime dayalıdır. Bu nedenle danışmanlık hizmeti oldukça önemlidir. Hafriyat iş sahasında güvenlik konusunda danışmanlık bulundurmak işçilerin güvenlik konusunda daha çok bilgi sahibi olmasını sağlayacaktır.

Kazı işlerinde iş güvenliği, bu alandaki işyerinin kaçınılmaz güvenlik sorunlarından bir tanesi de patlama riskidir. Bir işyerinde patlama meydana gelebilecek ya da bunlara sebebiyet verebilecek durumlar saptanmalı patlamadan korunma dokümanı adı verilen belgede toplanmalıdır. Bu belge kaza öncesinde riskli grupların bilinirliğini arttırarak herhangi bir kaza durumunda önceliğin ne yönde olacağına karar verilmesini sağlar. Çeşitli nedenlere bağlı olarak iş sahasında patlamalar yaşanabilir. Bu riski en aza indirmek için gerekli önlemler alınmalıdır. Patlama ihtimaline karşı da acil durumlar için gerekli ekipmanlar bulundurulmalıdır.

Kazı İşlerinde İş Güvenliği
Kazı İşlerinde İş Güvenliği

Hafriyat Risk Analizi

Hafriyat iş güvenliği ve işçi sağlığı için uyulması gereken tedbirler için yapılan risk analizi, yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği kapsamında yer almaktadır. Bu analiz hafriyat işine başlamadan önce ve iş sırasında uyulması gereken hususlar kapsamında yapılmaktadır. Bu hususlar çerçevesinde yapılan risk değerlendirme ile acil durumlar için alınması gereken tedbirler belirlenerek bulunan güvenlik açıkları kapatılır.

Riskler değerlendirilirken risk tespit formu dizayn edilir ve her bir iş faaliyeti ile ilgili ihtiyaç duyulan bilgi ve işler sınıflandırılır. Sınıflandırma yapıldıktan sonra genel tehlikeler belirlenerek tanımlanır. Genel tehlikelerden sonra özel tehlikeler de tespit edilerek risklerin ortadan kaldırılması için yasal gereklere uygun önlemler belirlenir. Her sektörün tehlike oranı farklıdır. Ancak bu tehlikeleri en aza indirmek orada bulunan personellere bağlıdır. Tehlikeler konusunda hafriyat çalışanları bilgi sahibi olmalıdır.

Hafriyat İş Güvenliği Genel Tehlikeler

 • Yüksekten düşme
 • Ezilme
 • Sıkışma
 • Trafik kazası

Hafriyat İş Güvenliği Özel Tehlikeler

 • İş ekipmanı çarpması
 • Makine ve araç hidroliklerinin boşalması
 • Açık damperle trafiğe çıkılması
 • Araç kasasından malzeme düşmesi
Kazı İşlerinde İş Güvenliği
Kazı İşlerinde İş Güvenliği

Hafriyat İş Güvenliği Eğitimi

Bağlı bulunduğu tehlikeli meslek sınıfı konumundan dolayı hafriyat iş güvenliği konusunda risk kabul etmeyen bir iş koludur. Bu nedenle kazı işlerinde iş güvenliği eğitimi alacak olan gerekli donanıma sahip kişi alanda yeterlilik seviyesine sahip olmalıdır. Bu alanda gerekli eğitimleri alan kişi iş güvenliği konusunda yetkili olabilmek adına, sınavda yeterlilik göstermelidir. Başarısı sonucunda elde edeceği iş güvenliği sertifikası ile donanımını tamamlamış olacaktır.

Çok Tehlikeli iş sınıfı grubunda yer alan bu sektörde iş güvenliği uzmanlığı yapabilmek adına hem yüksekokul hem de mesleki eğitim almış kişi ya da kişiler bu eğitime katılabilmektedir. Sektör için en önemli kıstaslardan biri de yüksekte çalışma eğitimi almaktır. Bakanlık tarafından belirlenen bu eğitim kapsamında kişiler öncelikli olarak ilkyardım eğitimi almak zorundadırlar. Bunun yanı sıra acil durum eğitimi de eksiksiz bir şekilde tamamlanmak mecburiyetindedir.

Hafriyat İş Güvenliği MYK Eğitimleri

 • 13UY0171-3 Kazıcı Yükleyici (Beko Loder) Operatörü belgesi
 • 11UY0026-3 Dozer Operatörü belgesi
 • 11UY0028-3 Ekskavatör Operatörü belgesi
 • 11UY0029-3 Greyder Operatörü belgesi

Hafriyat Sağlık Raporu

İşyeri güvenlik sınıfında çok tehlikeli bir konumda bulunan hafriyat sektörü işe giriş sağlık raporu ile işçi alımı durumunu zorunlu tutmaktadır. Bu rapor sağlık ocaklarından, devlet ve özel hastanelerden alınabilirken hafriyat sektörü için çok tehlikeli sınıf işyeri olması sebebiyle yalnızca işyeri hekimi tarafından alınabilmektedir. Bu hekim iş sahibi olmak isteyen kişi için işe giriş muayene formu doldurarak kişinin uygunluğuna göre sağlık raporu vermektedir.

Kazı İşlerinde İş Güvenliği
Kazı İşlerinde İş Güvenliği

Hafriyat Kişisel Koruyucu Donanım

İnşaat sektörü her yıl çok yüksek sayıda ölümcül yaralanma vakası rapor etmektedir. Kapsamlı risk değerlendirmelerinden ve bir çalışma ortamında yeterli kontrollerin uygulanmasından sonra bile, çalışanlar yine de tehlikelerden kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerine maruz kalabilir, bu nedenle kişisel koruyucu donanım çok önemlidir.

Kişisel koruyucu ekipman, çalışanları akciğerler, baş, gözler, kulaklar ve cilt yaralanmaları dahil işyerinde karşılaşabilecekleri sağlık ve güvenlik risklerinden korumak için kullanılan tüm ekipmanları olumsuz hava koşullarına karşı korunmak için kullanılanları bile içermektedir.

Gerektiğinde, göreve uygun tam uyumlu KKD giymek, bir kaza durumunda yaşam ve ölüm arasındaki fark olabilir. Gereken ekipmanları en iyi şekilde kullanmak hem ekipmanı kullanan için hem de diğer çalışanlar için hayati önem taşır. Güvenlik konusunda yardımcı olacak envanterlerin en iyi şekilde kullanılması konusunda bilgi sahibi olmak da son derece önemlidir.

Hafriyat KKD

 • Eldiven
 • Baret
 • Çelik burunlu iş ayakkabısı
 • Fosforlu yelek
 • Maske
Hafriyat İş Güvenliği
Hafriyat İş Güvenliği

Hafriyat OSGB Hizmetleri

İşyerinde geçen her saat diliminde yaşanabilecek doğal ya da insan kaynaklı felaketlere karşı gerekli güvenlik önlemleri alınmış olmak zorundadır. Bu konuda görevli birimler, sorumluluk sahibi bireyler ve iş ahlakı yüksek kişilerden oluşmalıdır. Çünkü her hatanın ciddi sonuçları ciddi sonuçları olabileceği göz önüne alınarak bu ölçüde tatbikat planlaması ve uygulaması hizmetleri yapılmalıdır.

Düzenli aralıklarla yapılan tatbikatlar sonucunda olası bir felaket durumunda yapılması gerekenler test edilmiş olur. Bu tatbikatlar da iş güvenliği talimatlarının hazırlanması doğrultusunda iş güvenliği firmaları tarafından yapılmalıdır.

İşyeri bireysel bazda iç yönetmelik hazırlanması yükümlülüğüne sahiptir. Bu şekilde güvenlik sistemli bir şekilde sağlanmaktadır. Kontrollerin düzenli aralıklarla yapılabilmesi için periyodik kontrol hizmeti uygulanarak kontrol sırasında ortam ölçüm hizmetleri sağlanmalı ve gereken önlemler alınmalıdır.

Whatsapp
Hülya
Hülya
Merhaba 👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Call Now ButtonHemen Ara