tr

Hastane Tıp Merkezi İş Güvenliği

Hastane Tıp Merkezi İş Güvenliği
08.06.2021
3.549

Hastane Tıp Merkezi İş Güvenliği

İş sağlığı ve güvenliği, her çalışan ve işletme için göz ardı edilemeyecek önemli bir konudur. Hastaneler hasta güvenliği ve çalışan sağlığı açısından değerlendirilmesi gereken iş yerleridir. Bu bağlamda hastanelerde güvenliğin en iyi şekilde sağlanabilmesi için iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin gerektirdiği kurallara bağlı olarak gerekenlerin uygulanması, geleneksel iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına göre daha gelişmiş uygulamalar gerektirmektedir.

Sağlığın en iyi şekilde korunduğu ve takip edildiği yerlerden birisi olan hastaneler iş sağlığı ve güvenliği konusunda da gerekli önemleri almalıdır. Bu iş sağlığı ve güvenliği sağlanırken alanında uzman kişilerden yardım alınmalıdır. Bunun yanında hastane çalışanları da iş sağlığı ve güvenliği konusunda yeterli eğitimleri almalıdır. Böylelikle sağlığın üst düzeyde olduğu hastanelerde güvenlik en üst seviyeye çıkartılmış olur.

Hastane Tıp Merkezi İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmeti

Hastane ve tıp merkezleri pek çok risk içermektedir. Örneğin; keskin delici yaralanmalar, kas-iskelet sistemi hasarı, ambulans kazaları yaşanmakta ve radyoloji alanında çalışan kişiler sürekli radyasyona maruz kalmaktadır. Çalışanların karşılaştığı bu tehlike ve risklerin ortadan kaldırılması ve refahının sürekliliğinin sağlanması ancak iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliklerinin etkin bir şekilde uygulanması ile mümkündür. Bu yüzden sağlık sektöründe de çalışan sayısına göre bir veya birden fazla iş güvenliği uzmanı görevlendirme işlemi yapılmaktadır.

Hastanenin, yönetimsel kademesine uygun bir şekilde işyeri hekimi görevlendirme işleminin hastaneden eğitim almış bir hekim tarafından yürütülmesi gerekmektedir. İSG hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli olan diğer sağlık personeli görevlendirme işleminin uygun kişilerce yürütülmesi kaynakların verimli kullanılması açısından oldukça önem taşımaktadır.

Sağlık sektöründe de taşıdığı risklerden dolayı iş güvenliği uzmanı görevlendirmek zorunludur. Ancak hastane ve tıp merkezi yönetimi iş güvenliği uzmanını kendi bünyesinde barındırmak zorunda değildir. Bu yüzden uzman kişilerden iş güvenliği danışmanlık hizmetleri alabilirler. Böylelikle hem yasal yükümlülüğü yerine getirirler hem de uzman kişilerden destek almış olurlar.

Hastane ve tıp merkezlerinde çok sayıda kimyasal madde bulunmaktadır. Bu kimyasal maddeler sebebiyle birçok iş kazası meydana gelebilmektedir. Bu yüzden patlama kaynaklı iş kazalarının önüne geçebilmek için tedbirler alınır ve talimat uygulamaları belirlenerek patlamadan korunma dokümanı oluşturulur. Hastanelerde patlama riski az olsa da patlamadan korunmak için önlemler alınmalı gereken envanterler bulundurulmalıdır.

Hastane Tıp Merkezi İş Güvenliği
Hastane Tıp Merkezi İş Güvenliği

Hastane Tıp Merkezi Risk Analizi

Sağlık sektörü hem çalışanlar açısından hem de hizmet verilen hastalar açısından tehlikeli bir sektördür. Hastaneler ve tıp merkezi birçok mikroba, bakteriye, enfeksiyon ve bulaşıcı hastalıklara kolaylıkla maruz kalınabilecek yerlerdir. Tıp merkezlerinde iş güvenliğini sağlamak amacıyla hastanenin her bölümünde ve hem çalışanlar hem de hizmet verilen hastalar için olası riskler ortaya çıkarılarak alınması gereken önemler belirlenmektedir. Bu sürece risk analizi denmektedir. Riskler analiz edildikten sonra hangi periyotlarda önlem alınması gerektiği belirtilir. 

Risk değerlendirme, hastanelerde bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği için yapılan planlar ve uygulamaların temel direğidir. Risk değerlendirmesinin amacı, işyerlerinde çalışma koşullarından doğabilecek insan üzerinde olumsuz etki yaratabilecek her türlü tehlike ve sağlık risklerini minimum seviyeye indirmek ve bunun yanında risk ve tehlikeleri çalışanlar ve işletmeler için etkisiz hale getirmektir. Bu süreçte hastane ile ilgili temel veriler toplanarak kritik kontrol noktaları saptanır ve bu noktalardaki prosesler tanımlanarak genel tehlikeler belirlenir. Kritik kontrol noktalarında güvenli bir şekilde yaşamı sürdürebilmek için alanları ve daha kaliteli ortamlarda çalışmak için gerekli koşullar belirlenerek sağlığa zarar vermeyecek standart değerlerle karşılaştırılarak özel tehlikeler ölçülür.

Hastane Genel Tehlikeler

 • Yangın
 • Elektrik
 • Kaygan zemin
 • Hijyen koşullarının sağlanmaması
 • Tıbbi atıklar

Hastane Özel Tehlikeler

 • Enfeksiyon
 • Biyolojik tehlike
 • Salgın hastalığa yakalanma
 • Viral enfeksiyon
 • Bulaşıcı hastalığa yakalanma
 • Uzuv yaralanmaları
 • Delici kesici alet batmaları
 • Bakteri oluşumu
 • yüksek dozda radyasyona maruz kalma
Hastane İş Güvenliği
Hastane İş Güvenliği

Hastane Tıp Merkezi İş Güvenliği Eğitimi

İş güvenliği eğitimi iş güvenliği önlemleri arasında ilk sırada yer almamasına rağmen çalışanların daha bilinçli olmasını sağlamak amacıyla oldukça önem taşımaktadır. İş güvenliği eğitiminin etkili olabilmesi için eğitim içeriği ve eğitim yöntemlerinin doğru seçilmesi gerekmektedir. İSG eğitimleri yetişkinlere yönelik olduğundan eğitim verilirken farklı teknikler uygulanmalıdır. Bu eğitim eksiksiz bir şekilde tamamlandığında kişilere iş güvenliği sertifikası verilmektedir. 

Sınıf olarak çok tehlikeli grupta yer alan hastane ve tıp merkezlerinde iş güvenliği alanında uzmanlaşan kişilerin mesleki eğitim almış olmaları gerekmektedir. Hastaneler ve tıp merkezleri çok karışık alanlardır. Burada her türlü durum meydana gelebileceği için yüksekte çalışma eğitimi eksiksiz bir şekilde tamamlanmalıdır. Hastane son derece insan sağlığında etkili bir çalışma alanıdır. Bu nedenle burada çalışanlar alanında gerekli eğitimleri almış olmalıdır.

Tüm bunların yanı sıra iş güvenliği eğitiminde özellikle hastane çalışanları için acil durum eğitimi başta olmak üzere ilkyardım eğitimi de oldukça önemlidir. Çünkü bu sektörde ne gibi yaralanmalar ve iş kazalarıyla karşılaşılacağı belli olmamakta bazen bir ilkyardım sayesinde birçok hayat kurtarılmaktadır. Hastanelerde acil müdahale ekibi zaten bulunmaktadır. Ancak acil müdahalelerde ilk yardım önemli olduğu için herkesin ilk yardım eğitimi alması daha verimli olacaktır.

Hastane MYK Eğitimleri

 • 19MY0004-2 Çamaşırhane Elemanı Yardımcısı belgesi
 • 13UY0152-2 Çamaşırhane Görevlisi belgesi

Hastane MEB Eğitimleri

 • Hijyen belgesi
Hastane İş Güvenliği
Hastane İş Güvenliği

Hastane Tıp Merkezi Sağlık Raporu

İşyerinde çalışmaya başlayacak kişiler işe giriş sağlık raporu alma zorunluluğuna sahiptir. Bu rapor sağlık ocakları, devlet ve özel hastaneler ve aile hekimliğinden alınabilmektedir. Her sektörde olduğu gibi çalışma koşullarında durabilmek için sağlıklı olmak gerekir. Bu nedenle sağlık raporu almak her işe girişte gereklidir. Sağlık raporu alınmadığı takdirde işe giriş onaylanmaz. Böylelikle hastanelerde daha sağlıklı kişilerin çalışması sağlanır.

Ancak hastane ve tıp merkezleri işyeri tehlike sınıfında çok tehlikeli grupta yer aldığı için işe giriş muayene formu işe başvurulan hastane ya da tıp merkezinin işyeri hekimi tarafından doldurularak ve kişinin uygunluğuna göre çalışabilir raporu verilmektedir. İşe giriş esnasında sağlıklı olduğunuzu belgelemek için bu form gereklidir. Bu form doldurularak sağlık raporu alınır ve işe girecek olanın sağlıklı olduğu belgelenir.

Hastane Tıp Merkezi Kişisel Koruyucu Donanım

Sağlık çalışanları, teşhis ve tedavi amacıyla sağlık hizmeti verirken, fiziksel, kimyasal başta olmak üzere birçok riske maruz kalırlar. Çalışanlar, bu riskleri azaltmak için kişisel koruyucu donanım kıyafetleri ve ekipman giymelidir. Kullanılan giysi ve ekipman standartlara uygun olmalıdır. Sağlık çalışanları hizmet verirken kendilerini ve bakım verdiği hastaları korumak için eldiven, maske, bone, çalıştığı birime göre özel kıyafetler, ilave kişisel koruyucu ekipman ve giysiler kullanmalıdır. KKD kullanımı çalışanı radyasyon, enfeksiyon ve bulaşıcı hastalıklardan korurken çalışanın bakım verdiği hastaları da kendilerinden bulaşabilecek fiziksel ve kimyasal risklere karşı korumuş olur.

Hastanelerde Kullanılması Gereken KKD

 • Eldiven
 • Maske
 • Yüz siperi
 • Önlük
 • Cerrahi önlük
Hastane Tıp Merkezi İş Güvenliği
Hastane Tıp Merkezi İş Güvenliği

Hastane Tıp Merkezi OSGB Hizmetleri

Hastane ve tıp sektöründe oluşabilecek tüm kaza ve afetlere karşı OSGB hizmetleri kapsamında tatbikat planlaması ve uygulaması yapılır. Çünkü hastaneler sadece kendi çalışanlarından değil bakım hizmeti verilen hastalardan da sorumludur. Bu sebeple iş güvenliği talimatlarının hazırlanması her açıdan oldukça önem taşımaktadır. Güvenlik kurallarının oluşturulması ve güvenliğin sistematik bir biçimde sağlanması için iç yönetmelik hazırlanması gerekmektedir. Böylelikle hem çalışanların hem de sağlık hizmeti alan hastaların güvenliği kontrol altına alınmış olur. Herhangi bir kazaya veya afetlere karşı önlemler alınması için periyodik kontrol hizmeti sunularak kontrol esnasında ortam ölçüm hizmetleri sağlanmalı ve sistematik güvenlik işleyişi uygulanmalıdır.

Whatsapp
Hülya
Hülya
Merhaba 👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Call Now ButtonHemen Ara