tr

İş Güvenliği Teşvikleri

İş Güvenliği Teşvikleri
02.01.2022
2.541

İş Güvenliği Teşvikleri

İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin devletin sağladığı teşvik destekleri ile bir çok işletme İSG maliyetlerini rahatlıkla karşılayabilmektedir. Bu teşvikler sayesinde küçük işletmeler hem iş güvenliği kanununa uyum sağlamış oluyor hemde maddi külfet altında kalmadan kurumsallaşma yolunda ciddi bir adım atıyorlar. Bunun sonucunda hem işlerini güvenli büyütme yoluna girmiş hemde personeline sağlıklı bir iş ortamı hazırlamış olmaktadırlar.

Günümüzde bir çok işletme bu teşviklerden habersiz olduğundan maddi yüklerden kaynaklı iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini ertelemek zorunda kaldığı da yadsınamaz bir gerçektir. İş Sağlığı ve Güvenliği aslında işin güvenliği ve işçinin sağlığını koruyarak işletmenin emin adımlarla gelişmesini sağlayan bir sistem olduğu için iş güvenliği teşvikleri ile birlikte sektörde bulunan firmaların ürün ve hizmet kalitesinin artacağı da bir gerçektir.

İSG teşvik ile alakalı detaylı bilgi almak için Engin OSGB ile iletişime geçebilirsiniz.

Tehlike Sınıfına Göre Destek Miktarı
Çalışan SayısıTehlikeli SınıfÇok Tehlikeli Sınıf
1187,80 TL214,63 TL
2375,60 TL429,26 TL
3563,41 TL643,90 TL
4751,21 TL858,53 TL
5939,01 TL1073,16 TL
61126,81 TL1287,80 TL
71314,62 TL1502,42 TL
81502,43 TL1717,06 TL
91690,23TL1931,69 TL
Aylık İSG Teşvik Oranları
iş güvenliği teşvikleri
İş Güvenliği Teşvikleri

İş Güvenliği Teşvikleri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

İş sağlığı ve güvenliği desteğinden hangi işyerleri faydalanabilir?

İş güvenliği teşvikleri, verilecek destekten kamu hariç olmakla birlikte 10’dan az çalışanı bulunan işletmelerden, çok tehlikeli ve tehlikeli sınıflarda yer alan işletmeler faydalanabilmektedir.
Çalışan sayısının tespit edilmesinde ve uygulamada, Sosyal Güvenlik Kurumunun kayıtları esas alınmaktadır.
Bu sebeple, çalışan sayısı kaç olursa olsun az tehlikeli işyerleri ile 10 ve daha fazla çalışanı bulunan çok tehlikeli ve tehlikeli işyerleri desteğin kapsamı dışındadır. Ayrıca inşaatlarda kapsam dışında bırakılmıştır.

Destekten faydalanmak için sağlanması gereken şartlar var mı?

İş güvenliği teşvikleri Desteğinden faydalanabilmek için sadece işverenin çalıştırdığı sigortalılara ilişkin prim belgelerini yasal
süresi içerisinde düzenli olarak SGK’ya bildirmiş olması gerekmektedir.

SGK’ya borcu olan işveren destekten faydalanabilir mi?

İş güvenliği teşvikleri desteğinden yararlanacak işyerinin SGK’ya yasal süresi içerisinde ödenmemiş prim ve prime ilişkin borç yada borçlarının olması halinde, hesaplanan destek miktarı bu mevcut borca mahsup edilmek suretiyle destekten faydalanabilirsiniz.

Çalışan sayısının 10’dan az olup olmadığının tespit kriterleri nedir?

Çalışan sayısının tespitinde aşağıdaki şartlar aranıyor:
Aynı işverenin Türkiye genelinde birden fazla sgk tescili olan işyerinin bulunması durumunda, aynı işverence 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre ülke genelinde tehlikeli ve çok tehlikeli grupta yer alan iş yerlerinde istihdam edilen toplam sigortalı sayısı esas alınır.
İşverenden iş alan alt yüklenici pozisyonlarındaki işverenlerce çalıştırılan sigortalılar toplamıda çalışan sayısına dahil edilir.
İşletmede çeşitli sebepler ile ay içinde çalışması bulunmayan (ücretsiz izin, sağlık sorunu vb) ve bu durumda ücret ödenmeyen sigortalılarda toplam çalışan sayısına dahil edilir.
Her bir ayda sigorta Kurumuna verilmiş asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde SGK’ya kayıtlı işçi sayısından, iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı işçi sigortalı sayısı da düşülür.
Ay içinde işe giren veya işten ayrılan sigortalı işçiler de toplam sigortalı sayısına dahil edilir.
3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak işçisi, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler çalışan sayısının tespitinde dikkate alınmayarak toplam işçi sayısını dahil edilmez.

Faydalanılacak destek bedelleri nasıl tespit ediliyor?

Ondan az personeli olan işletme sahiplerine sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelleri işyerinin tehlike sınıfı ve SGK’ya bildirilen sigortalı sayısı ile sigortalıların çalıştıkları gün sayısı baz alınarak her bir işyeri için ayrı ayrı tespit edilir.
İş güvenliği destek bedeli sigortalı işçi başına günlük miktarı prime esas kazanç alt sınırının yani brüt asgari ücretin (13414,50 TL) günlük tutarının (166,80 TL) tehlikeli işyerleri için %1,4’ü ve çok tehlikeli işyerleri için %1,6’sıdır.
İşletmeye verilecek iş sağlığı ve güvenliği hizmet alımı destek bedeli tutarı, yukarıda belirtilen yüzdelerin bildirilen prim ödeme gün sayısı ile çarpılması suretiyle hesaplanarak tespit edilir.
Bu itibarla, 2023 yılında bir tane işçisi olan tehlikeli işyerine aylık 187,803 TL, çok tehlikeli işyerine ise 214,632 TL destek verilmektedir. 9 işçisi olan bir tehlikeli işyeri için bu tutar 1690,227 TL’ye, çok tehlikeli işyeri için ise 1931,688 TL’ye kadar çıkabilmektedir.

Destek için başvuru nasıl yapılıyor?

Tehlikeli ve çok tehlikeli grupta yer alan işletmelere sahip işverenlerin, iş sağlığı ve güvenliği teşviklerinden yararlanmak için iş yerlerinin sigortasının tescil edildiği ünitelere İş Sağlığı Ve Güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi hakkındaki tebliğ ekinde bulunan SGK destek başvuru formu ile müracaat etmeleri yeterli olacaktır.

İşverenin birden fazla işyeri varsa başvuru nasıl yapılır?

Aynı işverenin ülke genelinde birden fazla sigorta tescilli işyerinin (şube veya farklı bir işletme de dahil) olması halinde müracaat, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri başvuru formunda ayrı ayrı beyan etmek suretiyle işverenin merkez işyerinin tescilli olduğu ünitelere yapılır.

Destek ödemeleri ne zaman yapılır?

Sosyal Güvenlik Kurumu, iş sağlığı ve güvenliği teşvik desteği kapsamına giren işletmelere verilen hizmet bedelini, her yıl üç aylık dönemler halinde hesaplar ve her dönem sonundaki hesaplanan bu tutarları, dönemi takip eden ikinci ayın sonunda işletmeye öder. Buna göre;
Birinci dönem İSG teşvik desteği ödemeleri ocak, şubat ve mart dönemi için mayıs ayının sonunda,
İkinci dönem İSG teşvik desteği ödemeleri nisan, mayıs ve haziran dönemi için ağustos ayının sonunda,
Üçüncü dönem İSG teşvik desteği ödemeleri temmuz, ağustos ve eylül dönemi için kasım ayının sonunda,
Dördüncü dönemde ise İSG teşvik desteği ödemesi ekim, kasım ve aralık dönemi için takip eden senenin yani bir sonraki yılın şubat ayının sonunda, yapılır.

Kayıt dışı işçi yani sigortasız personel çalıştırıldığının tespiti halinde destekten yasaklanma var mı?

Çalıştırdıkları sigortalıları SGK’ya bildirmedikleri tespit edilen işverenler, tespitin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanılarak sağlanan destekten üç yıl süreyle faydalanamıyor ve kayıt dışı çalışanın işe başladığı aydan itibaren yapılan ödemeler sigorta tarafından yasal faiziyle birlikte geri iade alınıyor.

Birden fazla işyeri bulunan işyerlerinde yasaklanma nasıl oluyor?

Birden fazla işyeri bulunan işletme sahiplerine ait iş yerlerinde kayıt dışı yani sigortasız çalışan bulunduğunun tespit edilmesi halinde, gerek tespitin yapıldığı işletme için, gerekse diğer tüm işyerleri için kayıt dışı sigortasız çalışanın işe başladığı aydan itibaren yapılan tüm destek ödemeleri SGK (Sosyal Sigorta Kurumu) tarafından işlemiş yasal faizi ile birlikte geri iade alınıyor ve söz konusu işverenler sigortasız işçi çalıştırma tespitinin yapıldığı aydan sonraki aydan başlanmak suretiyle işletmelere verilen iş güvenliği teşvik desteklerinden üç yıl boyunca yararlanamıyor.

İşverenler hangi Kuruma ve ne zaman başvuru yapmalıdır?

Söz konusu işletme sahibi işverenler veya işveren vekilleri, iş sağlığı ve güvenliği desteğinden yararlanmak için işyerlerinin tescil edildiği SGK İl Müdürlüğü/Merkez Müdürlüğüne tebliğ ekinde yer alan başvuru formu ile müracaat etmeleri gereklidir. Bu müracaat formuna, destek kapsamına giren işletmelerin işyeri ssk sicil numaraları ile ödemenin yapılacağı işletme banka hesap numarası bilgileri yazılmalıdır. Sağlanan destek ödemelerine ilişkin başvurular;
 Ocak, şubat ve mart birinci üç aylık dönem için nisan ayının,
 Nisan, mayıs ve haziran ikinci üç aylık dönem için temmuz ayının,
 Temmuz, ağustos ve eylül üçüncü üç aylık dönem için ekim ayının,
 Ekim, kasım ve aralık dördüncü üç aylık dönem için izleyen yılın ocak ayının,
Sonuna kadar yapılmalıdır. Yapılan başvurular İşletmenin kayıtlı olduğu Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü tarafından araştırılmakta ve geçerli sözleşme olup olmadığı veya işyerinden yahut dışarıdan birinin görevlendirilip görevlendirilmediği durumları İSG-KATİP (İş sağlığı ve güvenliği kayıt, takip ve izleme programı) yani e-devlet üzerinden kontrol edilmektedir.

Destek ödemesi ne zaman yapılır ve işverenin hazırlayacağı yansıtma faturası nasıl olmalıdır?

işverence yapılan başvuru sonucuna bağlı olarak işletmedeki çalışan sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süre içinde SGK’ya verilmiş olması ve destek ödemesinin yapıldığı tarih itibariyle Türkiye genelinde prim ve prime ilişkin borcun bulunmaması şartıyla;
 Birinci dönem yani ocak, şubat ve mart ayları için teşvik desteği ödemesi mayıs ayının sonunda,
 İkinci dönem yani nisan, mayıs ve haziran ayları dönemi için teşvik destek ödemesi ağustos ayının sonunda,
 Üçüncü dönem temmuz, ağustos ve eylül dönemi için destek ödemesi kasım ayının sonunda,
 Dördüncü dönem için yani ekim, kasım ve aralık aylarını kapsayan dönem için destek ödemesi izleyen yılın şubat ayının sonunda, Gerçekleştirilmektedir.
Ancak işverenin sigortaya prim ve prime ilişkin borcun olması halinde destek tutarı borca mahsup edilmektedir. Ek olarak işveren destek ödemesi almak amacıyla SGK adına her dönem için tek bir yansıtma faturası düzenlemek zorundadırlar yani her üç aylık dönem için bir fatura kesilerek bir yılda dört adet yansıtma fatura kesecektir. İş güvenliği teşvik desteği yansıtma faturası hazırlanırken yapılan hesaplamalar ödeme döneminin kapsadığı her bir ay için ayrı ayrı yapılacak ve bu tutarlar toplanarak yansıtma faturasında “iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedeli” olarak beyan edilecektir. Toplam tutara KDV uygulanarak fatura toplamı bulunacaktır. İşveren veya işveren vekili yansıtma faturasını, ilgili olduğu dönem için ödeme ayının 10 una kadar aşağıda örneği olan dilekçe ile birlikte başvuruda bulundukları Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğüne göndermeleri yada elden teslim etmeleri gereklidir

1. Dönem2. Dönem3. Dönem4. Dönem
AylarOcak – Şubat – MartNisan – Mayıs -HaziranTemmuz – Ağustos – EylülEkim – Kasım – Aralık
Başvuru ZamanıNisanTemmuzEkimİzleyen Yılın Ocak Ayı
Ödeme ZamanıMayıs Ayı SonundaAğustos Ayı SonundaKasım Ayı Sonundaİzleyen Yılın Şubat Ayı Sonunda
İSG Teşvikleri Başvuru ve Ödeme Tablosu
İş Güvenliği Teşvikleri | İş Güvenliği | Engin OSGB
İş Güvenliği Teşvikleri – Fatura Örneği
İş Güvenliği Teşvikleri | İş Güvenliği | Engin OSGB
İş Güvenliği Teşvikleri – Dilekçesi
İş Güvenliği Teşvikleri | İş Güvenliği | Engin OSGB
İş Güvenliği Teşvikleri – Başvuru Formu
Whatsapp
Hülya
Hülya
Merhaba 👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Hemen Ara