tr

İş Güvenliği

Anasayfa » İş Güvenliği

İş Güvenliği Nedir?

İş güvenliği, Ülkemizde çalışma alanında oluşabilecek her türlü sağlık ve ölüm riskini ortadan kaldırmayı amaçlayan çalışmaların genelini oluşturmaktadır, ancak Dünya genelinde iş sağlığı ve güvenliği kavramı iş yani ücret karşılığı bir çalışma amaçlı olsun veya olmasın yapılan her iş her fiili hareketi kapsamaktadır.

Buna örnek olarak evlerimizdeki kendi yaptığımız eşya taşıma, temizlik, tamir ve tadilat çalışmaları ve toplumun kullandığı ortak alanlar olan piknik yeri, çocuk parkı, cadde gibi yerlerde alınacak önlemleri örnek olarak gösterebiliriz. Ülkemizde hayat güvenliği olarak tanımladığımız bu kavramlar esasında iş sağlığı ve güvenliği kavramını oluşturan etkenlerdir.

Ülkemizde işçi sağlığı ve işçi güvenliği olarak ta bilinen bu kanun, 2012 senesinde yayımlanan 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasası ile beraber iş sağlığı ve güvenliği olarak anılmaktadır ve kısaca İSG olarak tanımlanmaktadır.

iş güvenliği osgb

İş Güvenliğinin Amacı

İş sağlığı ve güvenliğinin amacı, yapılan çalışma esnasında veya çalışma nedeniyle iş kazası veya meslek hastalığı yaşanma ihtimalini en aza indirgemek, çalışma ortamı nedeniyle kusa veya uzun vadede yaşanılabilecek sağlık sorunlarını önlemek ve bunlar için önlem almaktır.

İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları her iş kolunda, her işyerinde, yaşadığımız her alanda sadece çalışanların değil tüm insanların sağlığının bozulmasını önlemeyi ve daha iyi ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı amaçlayan çalışmalardır.

İş Güvenliğinin Önemi

İş güvenliği kavramında sadece çalışma hayatını düşünmek yerine hayatımızda yaptığımız tüm hareketleri ele almamız gerekmektedir. İş sağlığı ve güvenliği, kısaca yapılan bir iş sonrasında sağlık durumumuzun işe başlamadan önceki haliyle aynı seviyede olması olarak düşünülmelidir.

İş Sağlığı ve Güvenliğini Kimin İşidir?

İş güvenlik bir ekip işidir, ortak bir çalışma ile başarı sağlanabilecek bir çalışmadır. Bu ekipte kimlerin olduğunu kısaca açıklamak gerekirse iş güvenlik uzmanı, işyeri hekimi, gerekli ise diğer sağlık personeli, işçi temsilcisi, İSG kurulu, işveren veya vekilidir. İSG kurulu çalışan sayısı ve tehlike sınıfına göre belirli periyotlarda toplanmak suretiyle riskleri ve alınması gereken önlemlerin toplantı yapmak suretiyle İSG kapsamında dahili bir karar mercidir.

Kısacası işyerinde iş sağlığı ve güvenliğini personelin de fikirlerine yer vermek suretiyle yapılması gereken bir ekip işidir. İş güvenlik uzmanı ve işyeri hekimi İSG konusundaki en yetkin kişiler olsa da, iş güvenliği firmaları tehlike ve risklerini işi sürekli yapan kişiler yani çalışanlar kadar detaylı göremeyebilirler. İş güvenliği konusunda en iyi sonucu almak için tüm çalışanlarında işin içine katılması en verimli sonucu doğuracaktır.

İş Güvenliği Hizmeti

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş sertifikalı A, B, C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı ile konularında uzmanlaşmış mühendisler ile işyerlerine sunduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetleri ve iş güvenliği eğitimleri kısaca aşağıdaki gibidir;

İş Güvenliği | İş Güvenliği | Engin OSGB

Personel Görevlendirme

İş yerlerinde tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş OSGB ler tarafından sertifikalı A sınıfı iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi, B sınıfı iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi, C sınıfı iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi, İşyeri Hekimi görevlendirilmesi, İş Güvenliği Mühendisi Görevlendirilmesi, İş Güvenliği Teknik Elemanı Görevlendirilmesi, Diğer Sağlık Personeli yani İşyeri Hemşiresi Görevlendirilmesi ile yapılan danışmanlık hizmetleridir.

İş Güvenliği Denetimi ve Araştırmaları

 • İş Sağlığı ve Güvenliği açısından uygunluk denetimi
 • Danışmanlık Hizmetleri
 • Risk Analizi Çalışmaları
 • İş kazalarının araştırılması ve önlenmesi için aksiyon planlarının oluşturulması
 • Kaza raporlarının hazırlanması
 • Kaza kök neden analizi çalışmaları
 • Güvenlik ve Sağlık işaretlerinin tespiti
 • Acil Durum Çalışmaları
 • Acil Durum Ekiplerinin Oluşturulması
 • Acil durum ekiplerinin Eğitimi
 • Acil durum tatbikatlarının yapılması
 • Acil Durum Talimatlarının hazırlanması ve takibinin yapılması
 • Acil Durum Planlarının hazırlanması ve güncelliğinin sağlanması
 • Patlamadan korunma dokümanlarının (PKD) hazırlanması
 • Dokümantasyon ve Analiz Çalışmalarının yapılması
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu iç yönetmeliğinin hazırlanması
 • Çalışma talimatlarının oluşturulması
 • Mevcut talimatların güncellenmesi
 • Görev, yetki ve sorumlulukların hazırlanması
 • Kaza istatistiklerinin oluşturulması
 • Ramak kala tespiti ve raporlanması
 • İş yerinde kullanılacak kişisel koruyucu donanımların belirlenmesi
 • Çalışanların sağlık tetkiklerinin belirlenmesi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının oluşturulması
 • Üst ve Orta Düzey Yöneticiler için Durum Değerlendirmelerinin yapılması
 • OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin kurulmasına destek verme
 • Güncel uygulamaların takibi ve işletmesel çözümler hakkında destek verme
 • Alt işveren(Taşeron) iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının takip edilmesi
 • Yönetici ve Çalışanların Sertifikalı İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
 • Eğitim planlarının oluşturulması
 • Çalışanların İSG Eğitimlerinin gerçekleştirilmesi
 • Yangın eğitimi ve tatbikatının yaptırılması
 • Uzaktan eğitim ile iş gücü kaybının önüne geçilmesi
Whatsapp
Hülya
Hülya
Merhaba 👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Hemen Ara