tr

İş Sağlığı

Anasayfa » İş Sağlığı

İş Sağlığı Nedir ?

İş Sağlığı nedir sorusunun cevabı genel olarak iş hayatı ve sağlıklı yaşam arasındaki ilişkileri inceleyen bir kavramdır. İş sağlığı doğrudan insan sağlığı ile ilgili olduğundan dolayı personelin sağlığının korunması, meslek hastalıklarına veya iş kazalarına karşı tehlike ve risklerin belirlenmesi bu durumlara maruz kalanların iyileştirilmesi gibi uygulamaların uygulanması işçi sağlığından sorumlu olan işyeri hekimi tarafından gerçekleştirilmektedir. Çalışanların sağlığını belirleyen faktörler arasında iş yerinde yapılan tüm faaliyetler, kullanılan ekipman ve malzemelerin tespiti büyük öneme sahiptir. Bu malzemelerin varlığının saptanması, risk düzeylerinin tespiti ve gerektiğinde kontrol altında tutulması şeklinde teknik konuları kapsayan uygulamalardır.

Çalışma hayatında tehlike ve risklerin etkili bir şekilde kontrol altına alındığı işyerlerinde çalışma şartlarının son derece olumlu olmasından dolayı çalışan kişinin sağlığı üzerinde hem fiziksel, hem de ruhi ve psikososyal yönden olumlu etki yaptığı bilimsel araştırmalar sonucu ispatlanmıştır.

iş sağlığı güvenliği, İLO’ya göre  hangi sektörde hangi işte olursa olsun yapılan tüm çalışmalarda çalışanların fiziksel, ruhi ve psikososyal yönden sağlık durumlarının korunması ve geliştirilmesi, çalışma şartlarından dolayı çalışan sağlığının kaybedilmesinin önlenmesi, çalışma esnasında işçi sağlığını negatif yönde etkileyecek unsurlardan korunması, işçilerin fiziksel ve psikolojik yapılarına uygun bir işte çalışmalarına ve bu sistemin sürdürülebilirliğin olmasına, özetle işin personele, personelin de işe uyumunun sağlanmasını amaçlamaktadır.

işyeri hekimi

İş Sağlığı ve İşyeri Hekimi

Engin İş Güvenliği olarak; ulusal ve uluslararası firmalara iş sağlığında uzman kadromuz ile hizmet vermekteyiz.

Gerek Türkiye’de çalışacak gerekse de yurt dışında çalışacak kişilere işe giriş sağlık raporu veya periyodik sağlık muayenesi veya gerekli tahlil ve tetkikleri merkezimizde ve anlaşmalı olduğumuz kurum ve kuruluşlar vasıtasıyla sağlamaktayız.

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kanununa göre İşveren, iş yerlerinde alınması gereken işçi sağlığı ve işçi güvenliği önlemlerinin tespit edilmesi ve uygulama takibinin yapılması, meslek hastalığı ve iş kazalarının önüne geçilmesi, çalışanların ilk yardım ve acil durumlar ile ilgili sağlık ve güvenlik hizmetlerinin işyerinde yapılması amacıyla; ortak sağlık güvenlik biriminden İşyeri Hekimi, İş sağlığı ve güvenliği Güvenliği Uzmanı ve Diğer Sağlık Personeli diğer asıyla İşyeri Hemşiresi görevlendirmekle sorumludur.

Engin OSGB olarak iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir iş ortamının sağlanması, güvenlik ve sağlık risklerinin önlenmesi ve çalışan ve işyerini koruyucu tedbirlerin belirlenmesi için gerekli araştırmaların yapılması, bu tedbirlerin işverene tebliğ edilmesi ve tedbirler kapsamında yapılan uygulamaların izlenmesi gibi işlemlerin yürütmesi için İşyeri Hekimi Görevlendirilmesi ile gerektiğinde de Diğer Sağlık Personelinin görevlendirilmesi yapmaktayız.

Unutmayınız !

İşyeri hekiminin işi sadece reçete yazmak değil, personelin işe uygunluğunu denetleme, onların meslek hastalıklarına karşı koruma, eğitimlerini verme, onları tehlike ve risklerden korumaktır.

işyeri hekimi

İşyeri Hekimi Ne Yapar?

  • İşverene, iş sağlığı hususunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
  • Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek
  • Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak
  • İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak
  • İşyerindeki gözetim ve denetim yapmak
  • İş güvenliği kurulu toplantılarına katılmak
  • Kantin, yemekhane, dinlenme odası, yatakhane, mescit, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği, hijyen gibi konularda gerekli kontrolleri yapmak
  • İş yerindeki tehlike ve risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili koruyucu periyodik sağlık muayenelerini yapmak
  • İş güvenliği uzmanı öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi ve acil durum eylem planı çalışmalarına katılmak
  • İşyerine yapılması planlana işlemler için yıllık çalışma planı hazırlamak
Whatsapp
Hülya
Hülya
Merhaba 👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Hemen Ara