tr

İşe Giriş Eğitimi

İşe Giriş Eğitimi
12.09.2020
1.031

Temel İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi, İşverenlerin en çok dikkat etmesi gereken konulardan biri de şüphesiz personelinin can sağlığını koruması ve güvenli bir şekilde işlerini yapmalarını sağlayacak şartların sağlamasıdır. İşçi sağlığı ve iş güvenliği her şeyden önce gelir. İşveren, İş yerinizde meslek hastalığı veya İş kazalarının yaşanmaması için gereken önlemleri almalı veya aldırmalıdır. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi sayesinde çalışanların, sağlığının korunması, korunma yöntemlerini öğrenmesi ve güvenli bir çalışma alanı sağlanması amaçlanır.

Personelin İş Sağlığı ve Güvenliği konularında bilgi sahibi olması sağlanarak, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sunmak, personele çalışma ortamından kaynaklanan veya oluşabilecek olan sağlık ve güvenlik tehlikelerine karşı korumak bu yerlerdeki hataları minimuma indirmek suretiyle ve daha güvenli çalışma ortamları için bilinçlendirmektir.

İş Güvenliği Eğitiminde Yasal Dayanak Nedir?

6331 Sayılı İşçi Sağlığı ve iş Güvenliği yasasının ve 25426 sayılı Çalışanların iş güvenliği ve işçi sağlığı Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik kuralları kapsamında tüm işverenler kendi çalışanlarına belgelenebilir sertifikalı iş sağlığı ve güvenliği konuların İSG eğitimi verdirmek zorundadır.

Dikkat

Personele İş Güvenliği alanında eğitim verilmesi, tedbir alma süreçlerinin en önemli kısımlarından birini oluşturmaktadır.

6331 sayılı yasanın on yedinci maddesine göre, işveren, işçilerin iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katılması ve tamamlamasını sağlamakla yükümlüdür demektedir. Tüm akademik, idari, beyaz yaka ve mavi yaka personeli kapsayacak olan eğitim aldırma sorumluluğu çerçevesinde uygulanacaktır. Bu eğitim özellikle; iş başı yapmadan önce örneklendirmek gerekirse özlük ile birlikte yapılması uygundur, çalışma alanı veya iş kolu değişikliğinde, kullanılan iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni bir teknolojik ekipman kullanılma durumunda verilecektir. Eğitimler, değişebilen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenecek, gerektiğinde ve periyodik zamanlarda tekrarlanacaktır.

Lütfen talepleriniz için tıklayın.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi ‘nin süresi nedir?

 • Çok tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerde senede en az bir kez ve 16 saat
 • Tehlikeli sınıfta yer işletmelerde iki senede en az bir kez ve 12 saat
 • Az tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerde üç senede en az bir kez ve 8 saat olarak düzenlenir.
İş sağlığı ve İş güvenliği eğitimleri artık online eğitim / uzaktan eğitim olarak da alınabilmektedir.

Neler öğreneceksiniz?

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminde tehlike ve riskleri belirlerken hangi faktörlere dikkat etmeniz gerektiği konusunda bilgi sahibi olacaksınız. Tehlike ve Riskleri belirleyerek, olası risk seviyelerinin hesaplanması ve bunların değerlendirilmesini öğrenirsiniz. Konuyla ilgili kişisel gelişiminizi ve farkındalığınızı artırmış olursunuz ve daha güvenli çalışma ortamının oluşmasına katkıda bulunabilirsiniz.

İş Güvenliği Eğitim Konuları

Genel Konular

 • Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler
 • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları
 • İşyeri temizliği ve düzeni
 • İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

Sağlık Konuları

 • Meslek Hastalıklarının sebepleri
 • Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması
 • Biyolojik ve sosyal risk etmenleri
 • İlkyardım
 • Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkileri

Teknik Konular

 • Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri
 • Elle kaldırma ve taşıma
 • Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma
 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı
 • Ekranlı araçlarla çalışma
 • Elektrik tehlikeleri, riskleri ve önlemleri
 • İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
 • Güvenlik ve sağlık işaretleri
 • Kişisel koruyucu donanım kullanımı
 • İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü
 • Tahliye ve kurtarma

Diğer Konular

İşçinin yaptığı işe özel yüksekte çalışma, kapalı ortamda çalışma, radyasyon riskinin bulunduğu ortamlarda çalışma, kaynakla çalışma, özel risk taşıyan ekipman ile çalışma, kanserojen maddelerin yol açtığı olası sağlık riskler etmenleri ve benzeri konulardan oluşmaktadır.

İş Güvenliği Eğitimi Sınav Yapılıyor mu?

Eğitim sonrası gireceğiniz Son Test’den en az 70 puan alma zorunluluğunuz vardır. 70 puan ve üzeri alan kursiyerler, sertifikalarını hemen beklemeden alabilirler.

İş Güvenliği Eğitimi Nereden Alınabilir ?

İş Sağlığı ve İş Güvenliği alanında en önemli konularından birini teşkil eden İSG Eğitimi, işe girişlerde ve çalışma sırasında İş Güvenliği Sertifikasını nereden alınır veya İSG Sertifikası nasıl alınır sorularının cevabı oldukça merak edilen ve internette araştırılan bir konu olmaktadır. Personelin çalışacağı işyerinin isg katip sistemi üzerinde anlaşmalı olduğu OSGB ‘nin iş Güvenliği Uzmanı tarafından alınabilmektedir.

Özel Durumlar

Çalıştığı İşyerinden ayrılıp tekrar aynı veya farklı bir işletmede iş başı yapan bir personel altı ay ve üzeri uzun süre işten ayrı kalmış ise temel isg eğitimi yenilenir.

İş Güvenliği Eğitimi ‘nin  Ücreti Nedir?

Temel İş Güvenliği Eğitimi, İşe Giriş Eğitimi, Temel İSG Eğitimi bakanlık tarafından yetkilendirilmiş OSGB’lerden ücreti karşılığında alınabilmektedir.

Online Eğitim Almak Mümkün Mü ?

Çalıştığınız İşletmenin isg-katip sistemi üzerinde anlaşmalı olduğu İş Güvenliği Firmasının Uzaktan eğitim platformu üzerinden alınabilmektedir.

Online eğitim için gerekli olan ekipmanlar

Aktif internet erişimi olan Akıllı cep telefonu, tablet veya bilgisayar.

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği online eğitimine kimler katılmalıdır?

Çalışan, İşçi, Personel
Mimarlar, mühendisler, tekniker, teknisyenler,
İlgili bölümlerde okuyan stajyer ve öğrenciler,
Departman yöneticileri,
Kendisini geliştirmek isteyen herkes

Engin OSGB İş Güvenliği Eğitimi gibi işçi sağlığı ve İş güvenliği konularında hizmetinizdedir. Mevcudumuzda bulunan İş Güvenliği Uzmanlarımız, Mühendislerimiz Temel İş Güvenliği Eğitimlerini mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle çalışmaktadırlar.

Whatsapp
Hülya
Hülya
Merhaba 👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Hemen Ara