tr

İşe Giriş Sağlık Raporu

İşe Giriş Sağlık Raporu
12.09.2020
16.228

İşe Giriş Sağlık Raporu

İşverenler çalışanlarına; Her işe girişlerinde, yapılan işin değişikliğinde, iş kazası, meslek hastalığı veya sağlık sorunlarından kaynaklanan ve birden fazla işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüş gerçekleştiğinde talep edilmesi halinde, işin devamı süresince, işçinin ve işin niteliği ile iş yerinin tehlike sınıfına göre yasalarca belirlenen periyotlarda, yapılan işe uygun olup olmadığına dair işyerinde çalışabilir İşe Giriş sağlık raporu almak zorundadır.

İşe Giriş Sağlık Formu T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının işyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin (İşyeri Hemşiresi) Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte yer alan “İşe Giriş raporu veya Periyodik Muayene Formu” diğer bir deyişle EK2 olarak adı geçen 2 sayfalık form şeklinde önümüze çıkmaktadır.

İşe Giriş Sağlık Raporu için İşe Giriş Periyodik Muayene Formu nasıl doldurulur ve ne gereklidir.
İşe giriş sağlık raporu, periyodik muayene formu örneğini incelemek için tıklayın.

İşe Giriş Muayene Raporu ve Periyodik Sağlık Formu içerisinde hangi bilgiler yer alır?

Bu “İşe Giriş için sağlık raporu Sağlık Formu /  Periyodik Muayene Formu”nda İş Yeriyle ilgili İş Yerinin ticari ünvanı, SGK işyeri sicil numarası, işyerinin adresi gibi bilgiler yer almaktadır.

Çalışan Bilgileri

Çalışan için çalışanın adı soyadı, TC kimlik numarası, doğum tarihi, adres gibi kişisel bilgilerin yanında istenmesi halinde bir adet vesikalık fotograf ve İşe giriş muayene formu / periyodik muayene olmayı kabul ettiğimi ve muayene olduğum esnada verdiğim bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu beyan ederim şeklinde beyan metni ve bu kısmın içerisine kendi adınızı ve soyadınızı yazarak imzalayacağız kısım bulunmaktadır.

Tıbbi Anamnez

İşe Giriş Sağlık Formu / Periyodik Muayene Formunun diğer bir kısmında *Tıbbi Anamnez şeklinde hazırlanmıştır. Örnek vermek gerekirse, son bir yıl içerisinde Hastanede yattınız mı? Son bir yıl içinde Ameliyat geçirdiniz mi? Son bir yıl da İş kazası geçirdiniz mi? Meslek Hastalıkları şüphesi ile ilgili meslek hastalıkları hastanesine gittiniz mi? Son bir yıl içinde Maluliyet aldınız mı? Şu anda herhangi bir tedavi görüyor musunuz? Sigara içiyor musunuz? Alkol alıyor musunuz? Gibi evet hayır şeklinde cevap vereceğiniz sorular yer almaktadır.

Fiziki Muayene

Tıbbi Anamnez bölümünden sonra gelen Fizik Muayene Sonuçları kısmıdır. Burada duyu organları, solunum, sindirim, kardiyovasküler (kalp ve damar) sistem, Kas-iskelet sistemi vb. gibi fiziki muayene sonuçlarının değerlendirilip rapora yazıldığı bölümdür.

Laboratuvar Bulguları, Kanaat ve Sonuç

Periyodik Muayene Formu \ İşe Giriş Sağlık Raporunun son sayfasında, Laboratuvar Bulguları, Kanaat ve Sonuç kısmı bulunmaktadır. Burada en önemli kısım kanaat ve sonuç kısmıdır, sonucu etkileyen ve işe uygunluğu konusunda bilgi alınacak yer laboratuvar bulguları kısmıdır. Laboratuvar bulgularında yapılacak işin niteliği ve meslek hastalığı risklerine karşı bazı test ve tahliller yer almaktadır. Odyometri (işitme testi), Solunum Fonksiyon Testi (SFT), Kan ve İdrar testleri, Radyolojik analiz gibi laboratuvar bulgularıyla birlikte Kanaat ve Sonuç kısmı değerlendirilmektedir. İşe Giriş raporu şartlı çalışabilir, çalışamaz veya çalışabilir ya da ileri tetkik raporlarına göre tekrar değerlendirilmeli olarak ta sonuçlanabilir. Sağlık raporuna itirazlar sadece Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelerine yapılabilir ve hastanelerin verdiği kararlar kesindir.

İşe Giriş Sağlık Muayene Formu ve Periyodik Sağlık Formu işyeri hekiminden alınır. fakat, laboratuvar tetkikleri için Sağlık Bakanlığından tarafından ruhsatlı ve yetkili laboratuvarlardan yapılarak İş başvurusu yapılan iş yerinin, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programı kısaca İSG-KATİP” portalında kayıtlı olan Engin OSGB personeli olan işyeri hekiminden alınır.

Covid Testi Hakkındaki Yazımızı da Beğenebilirsiniz.

İşe Giriş Sağlık Raporu Nereden Alınır ?

Gerek işe girişlerde personel özlük dosyalarının olmazsa olmazı olarak kabul edilen, gerekse İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği alanında en önemli konusunu teşkil eden Ek2, işe giriş raporu ve periyodik sağlık için nereden ve nasıl alınacak, işe giriş sağlık raporu ne kadar, işe giriş sağlık formu ücreti sorularının cevabı oldukça merak edilen bir konu olmaktadır. İşçinin çalışacağı işyerinin isgkatip sistemi üzerinde anlaşmalı olduğu OSGB ‘nin İşyeri Hekiminden alabilmektedir.

Ek2 muayene raporu

Gece Çalışabilir Sağlık Raporu

Gece çalışmalarında sağlık raporunda gece çalışma süresinin saat aralıkları mevzuata göre incelenmesi gerekmektedir. Gece çalışma süreleri en geç saat 20.00’den yani akşam saat sekizde başlamak kaydıyla en erken sabah saat altıya kadar ve en fazla 11 (onbir) saat süren saat dilimidir.

Normal çalışma süresinin yüzde ellisinden çoğu saat 20:00 ile 06:00 gece saatlerine denk gelmesi gece çalışması olarak sayılmaktadır. Gece çalışmalarında 4857 sayılı İş Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili Yönetmelikler, gece çalıştırılması düşünülen işçiler bakımından işverene bazı sorumluluklar yüklenmiştir. İşveren, gece çalışmalarında çalıştıracağı işçileri gece vardiyasında ya da gece postasında çalıştırmaya başlamadan önce sağlık bakımından gece çalışmasına uygun olup olmadıklarını raporu ile belgelemek zorundadırlar.

Gece çalışabilir sağlık raporu için Bakanlığın mevzuatında herhangi bir rapor örneği bulunmamaktadır bunun yanı sıra gece çalışabilir raporu konusunda bir çok sualin net cevabı yetkililer tarafından henüz tam olarak açıklanmamıştır fakat işe giriş Ek-2 raporu olarak bilinen yani periyodik muayene raporu ve İşe giriş formu ile bu işlemler gerçekleştirilmektedir.

İşyeri hekimleri Ek2 veya işe giriş raporu düzenlerken ya da periyodik sağlık muayenelerinde, yapılacak işin niteliğine göre gece vardiyasında çalışanlar için ekstra laboratuvar tahlilleri isteyerek çıkan sonuçlara göre İşe Giriş Sağlık Formu/ Periyodik Muayene Formuna Gece Çalışmaya uygundur ibaresini de yazarak raporunu verilmektedir.

Yüksekte Çalışma Sağlık Raporu

Yüksekte çalışmanın yapılacağı yerlerde işçinin çalışmasına, işini yapmasına bir engel olup olmadığının şerh düşüldüğü muayene raporudur. İşyeri hekimi tarafından yerden yüksek olan yerlerde çalışacak personelden ek olarak laboratuvar tetkik ve tahlilleri istenir. Sonuçlara göre işyeri hekimi tarafından verilen sağlık formunda Yüksekte Çalışabilir yazmak suretiyle işçinin çalışmasına onay verebilmektedir.

İş İçin Alınması gereken Sağlık Raporu Ücretli Midir?

İş için sağlık raporları, bakanlık tarafından yetkilendirilmiş OSGB’lerden ücreti karşılığında alınabilmektedir.

Sağlık Raporu Nasıl Alınır
Sağlık Raporu Nasıl Alınır

Engin OSGB işe giriş sağlık raporu ve periyodik sağlık raporu osgb gibi iş sağlığı ve güvenliği konularında hizmetinizdedir. Mevcudumuzda bulunan İşyeri Hekimlerimiz işe giriş raporu ve periyodik sağlık muayenelerinde mesleki sorumluluk bilinciyle çalışmaktadırlar.

  Sıkça Sorulan Sorular

  Sağlık Raporu Nereden Alınır ?

  Çalışanlar ve işe girecek olanlar OSGB ‘nin İşyeri Hekiminden alabilmektedir.

  Sağlık Raporu Ücreti Nedir ?

  Sağlık raporu ücretlerinden sadece tek hekim raporu ücreti sabit olmaktadır onun dışında yapılan işin niteliğine istenen tahlil ve tetkiklere göre işe giriş sağlık raporu fiyatı belirlenmektedir.

  İşe Giriş Sağlık Raporu Alınacak Merkezlerin Listesi

  Personel ve işe yeni girecek olanlar İstanbul Maltepe’de OSGB İşyeri Hekiminden alabilmektedir.

  Sağlık Raporu Örneği Nereden Alınır?

  Sağlık raporuyla alakalı tüm sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  Whatsapp
  Hülya
  Hülya
  Merhaba 👋
  Size nasıl yardımcı olabiliriz?
  Hemen Ara