tr

Mermer İş Güvenliği

Mermer İş Güvenliği
30.03.2021
3.592

Mermer İş Güvenliği

Mermer ocak işletmeciliği sektörü en eski madencilik faaliyetlerinin başında gelmektedir. Bu sektöre bakıldığında ülkemizde açık işletme statüsünde yürütüldüğü görülmektedir. Gereken önlemlerde bu statüye bakılarak alınmaktadır. Mermer iş güvenliğinde ilgili uzmanlar güvenlik konusunda plan ve programlar yapar bu programlar dahilinde gereken önlemler alınır. Mermer sektöründe güvenliği sağlamak için alanında uzman kişiler bulundurulmalıdır.

Maden ocak işletmeciliğinde iş kazalarının büyük bir bölümü tel kopması, yasalara ve uygulama koşullarına aykırı olarak uygulanan patlayıcı madde uygulaması sebebi ile olmaktadır. Ayrıca bu iş kolunda meslek hastalıkları da sıklıkla görülmektedir. Bu yüzden her iş alanında olduğu gibi mermer ocak işletmeciliğinde de iş sağlığı ve güvenliği oldukça önemlidir. Bu konuda bilgi sahibi olmak gerekir.

Mermer İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmeti

Mermer iş güvenliği sektöründe işverenler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir iş sahası ortamı oluşturmak için çalışmalar yürütmesi , acil durumlardaki sağlığın kontrol altına alınması ve güvenlik açısından gereken risklerin önlenmesi bu kapsamda incelenmektedir. Bunun yanında acil durumlarda çalışanların daha az etkilenmesini için koruyucu düzeyde planlamaların yürütülmesi için gerekli uygulamaların belirlenmesi de yer almaktadır. Bu maddelerin belirtilen kural çerçevesinde uygulanması ve uygulamaların izlenmesi amacıyla, işçi sayısına göre bir veya birden fazla iş güvenliği uzmanı görevlendirme işlemi yapmakla yükümlüdürler.

Mermer iş güvenliği sektöründe işyeri sağlık hizmetlerinin yürütümünden işverenler sorumludur. Bu yüzden işverenler, iş sahasının sağlıklı ve güvenli bir hale gelmesi için gerekli önlemleri almalıdır. Bunun yanında işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve çalışanların herhangi bir kaza ya da hastalığa karşı müdahalesini yapmak için işyeri hekimi görevlendirme işlemi yapmak zorundadır. Bu işlem sayesinde çalışanlara danışmanlık hizmeti verilirken işyeri hekiminin koruma yöntemleri ve planları sayesinde işyeri daha güvenli hale gelmektedir.

Mermer ocak işletmeciliği sektöründe oldukça büyük olan ocaklar bulunmaktadır. Bu yüzden çalışan sayıları da oldukça fazladır. Bu gibi durumlarda 10 kişiden fazla işçi çalıştıran mermer iş güvenliği için gerekli durumlarda diğer sağlık personeli görevlendirme işlemi yapılmak zorundadır. Ancak işyeri hekimi tam süreli çalışıyorsa diğer sağlık personeli görevlendirmeye ihtiyaç kalmamaktadır. Güvenliğin daha üst düzeye çıkması için bu personellerin olması önemlidir.

İşletmelerde iş güvenliği uzmanı görevlendirmek zorunluyken bu uzmanı işyerinin kendi bünyesinde bulundurmak zorunda değildir. Bu yüzden kimi mermer iş güvenliği sağlanması için işletmecisi hem yasal yükümlülüğü yerine getirmek hem de uzman kişilerden destek almak için iş güvenliği danışmanlık hizmetleri almaktadır. Bu şekilde bir hizmet aldıklarında personel istihdamı sorumluluklarından uzaklaşmış olmaktadırlar. İş sahasındaki işçilerin güvenlik konusunda da bilgi sahibi olması gerekir. Bu yüzden iş sahasında güvenlik açısından iş güvenliği danışmanı bulundurmak personellerin iş güvenliği konusunda daha eğitimli olması sağlanır.

Mermer iş güvenliği hizmeti almayan firmalarda patlamadan kaynaklı iş kazaları meydana gelebilmektedir. Maden işletmecileri serbest yüzey oluşturabilmek için patlama uygulaması yapmaktadırlar. Çeşitli nedenlerle doğabilecek patlamalardan korunmak ve bu patlamaların önüne geçmek için gerekli tedbirler alınmalı ve bu doğrultuda gereken planlar oluşturulmalıdır.  İş sahasında bulunan işçiler ve diğer çalışanların patlamalardan daha az etkilenmesi için yapılan plan ve uygulamalar patlamadan korunma dokümanı adı verilen belgede toplanmalıdır.

Mermer İş Güvenliği
Mermer İş Güvenliği

Mermer Risk Analizi

Ülkemizde, mermer iş güvenliği, ocak işletmeciliği ve bunun yanında ham maddeleri işleyip mermer haline getiren mermer üretim fabrikaları ön sıralarda yer almaktadır. Mermercilik faaliyetlerinin çoğunun insan gücüne dayanarak yapıldığı bu alanların iş sağlığı ve güvenliği açısından daha güvenli hale getirilebilmesi için kazalar olmadan mermer risk analizi yapmak ve tehlikeleri belirlemek hem çalışan sağlığı hem de işveren açısından büyük önem taşımaktadır.

İşyerindeki kimyasal maddenin sağlık ve güvenlik yönünden tehlike ve zararları iyi tespit edilmeli ve riskli ürünlerin farklı bir bölgede depolaması sağlamalıdır. Sektördeki her iş planlı bir şekilde gerçekleştirilmeli ve evrak eksikliğine asla izin verilmemelidir. Kimyasal maddenin iş sahasında ne kadar bulunduğu , kullanma talimatları ve kullanım sıklığı dikkate alınarak mermer risk değerlendirmesi yapılmaktadır. Risk değerlendirmesi ile güvenlik açıkları minimum düzeye indirilir. Böylelikle iş sahası daha az riskli hale gelir.

Tüm bu incelemeler ve risk değerlendirmeleri yapılırken tehlikeler belirlenir. Ayrıca kazı işleri, termal konfor, yangın, toz, gürültü, titreşim, aydınlatma, patlayıcı madde kullanımı, iş sahasında bulunan araçların doğru kullanılması , malzemelerin kurallara uygun bir şekilde ve insan nakliyesi, psikolojik faktörler üzerine çalışmalar yapılarak genel tehlikeler ortaya çıkarılmaktadır. Ayrıca çalışanlarla konuşularak fark ettikleri herhangi bir tehlike olup olmadığı belirlenerek özel tehlikeler tespit edilmektedir.

Mermer iş güvenliğinde Genel Tehlikeler

 • Yangın
 • Elektrik
 • Düzensiz işyeri ortamı
 • Yetersiz havalandırma
 • Yetersiz çalışma alanı
 • Koruyucusuz ekipman kullanımı
 • Kaygan zemin
 • Elektrikli ve elektriksiz el aletleri hasarları

Mermer iş güvenliğinde Özel Tehlikeler

 • Malzeme altında kalma
 • Vinçten malzeme düşmesi uzuv yaralanmaları
Mermer İş Güvenliği
Mermer İş Güvenliği

Mermer İş Güvenliği Eğitimi

Mermer ocak işletmeciliği tehlikeli meslek sınıfı konumu nedeniyle mermer iş güvenliği açısından herhangi bir risk kabul etmeyen bir işletmedir. Bu nedenle hafriyat sektöründe iş güvenliği eğitimi alacak kişinin sahada yeterlilik seviyesine sahip olması gerekmektedir. Bu alanda gerekli eğitimi alan kişinin iş güvenliği konusunda yetkilendirilebilmesi için sınavda yeterlilik göstermesi gerekmektedir. Başarısının bir sonucu olarak elde edeceği iş güvenliği sertifikası ile donanımını tamamlamış olacaktır.

Tehlikeli işletme sınıfı grubunda yer alan bu sektörde iş güvenliği konusunda uzmanlaşabilmek için hem yükseköğrenim hem de mesleki eğitim almış kişi veya kişiler bu eğitime katılabilir. Sektör için en önemli kriterlerin arasında yüksekte çalışma eğitimi yer almaktadır. Bakanlıkça belirlenen bu eğitim kapsamında kişilerin öncelikle ilk yardım eğitimi almaları gerekmektedir. Ayrıca acil durum eğitimi de alınarak bu eğitimi eksiksiz tamamlanması gerekmektedir.

Mermer Sektöründeki MEB Eğitimleri

 • mermer işlemecisi Sertifikası
 • Mermer ve Taş Kaplamacı Sertifikası
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Mermer İşleme Sertifikası

Mermer Sağlık Raporu

İşe giriş sağlık raporu bir işe başvururken alınması gereken bir belgedir. Bu rapor sağlık ocakları, devlet hastaneleri, özel hastaneler ve aile hekimlerinden alınabilmektedir. Ancak mermer sektörü çok tehlikeli sınıfında yer aldığı için işe giriş muayene formu sadece işyeri hekimi tarafından doldurulmaktadır. Bu sektöre başvuran kişinin uygunluğu işyeri hekimi tarafından belirlenerek sağlık raporu verilir. İşe giriş için bu belgeler oldukça önemlidir.

Mermer Kişisel Koruyucu Donanım

Kişisel koruyucu donanım, çalışanları tehlikelerden veya yaralanmalardan korumak için tasarlanmış koruyucu giysi, aksesuar veya ekipmanı ifade eder. Kişisel koruyucu ekipmanın amacı, mühendislik ve idari kontroller uygun olmadığında veya bu riskleri olabildiğince minimum seviyelerine indirmek için yapılan çalışmalar çalışanların tehlikelere maruz kalmasını azaltmaktır.

Kişisel koruyucu ekipman; eldivenler, cilt koruması, koruyucu giysiler, solunum aygıtları, işitme koruması, göz koruması, kabin filtreleri ve zemin kağıtlarını içerir. KKD kullanmak işçileri birçok görünmez kazadan ve meslek hastalıklarından koruyabilmektedir. Bu ekipmanlar patlama gibi acil durumlarda çalışmaların korunması için her iş yerinde bulundurulması gerekir.

Mermer Sektöründe Kullanılması Gereken KKD

 • Eldiven
 • Baret
 • Çelik burunlu iş ayakkabısı
 • Fosforlu yelek
 • Maske
 • Önlük
 • Çelik burunlu çizme

Mermer OSGB Hizmetleri

İşyerinin her saatinde meydana gelebilecek doğal veya insan kaynaklı afetlere karşı gerekli güvenlik önlemleri alınmalıdır. Bu konudan sorumlu birimler, sorumlu kişiler ve iş ahlakı yüksek kişilerden oluşmalıdır. Her hatanın ciddi sonuçları olabileceği göz önünde bulundurularak, tatbikat planlaması ve uygulaması bu kapsamda yapılması gerekmektedir. Bu doğrultuda iş güvenliği talimatlarının hazırlanması yapılarak güvenlik sistemi ve planlamalar belirlenir. Güvenlik için kuralların belirlenmesi ve iç yönetmelik hazırlanması da oldukça önemlidir. Böylelikle periyodik kontrol hizmeti sağlanmasının yanı sıra ortam ölçümleri hizmeti de sağlanmış olur.

Whatsapp
Hülya
Hülya
Merhaba 👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Hemen Ara