tr

Metal Sanayi İş Güvenliği

Metal Sanayi İş Güvenliği
25.02.2021
5.066

Metal Sanayi İş Güvenliği

Dünyadaki hızlı teknolojik gelişme nedeniyle birçok alanda işlenmiş metallere olan talep artmaktadır. Sonuç olarak metal endüstrisi de teknolojinin gelişmesiyle gelişmiştir. Bu nedenle metal sektöründe hizmet veren firma sayısı artmaktadır. Bu şirketlerin çoğu metal işleme veya saf metal işleme ile uğraşmaktadır. Ancak her sektörde olduğu gibi metal sanayi sektöründe de iş güvenliği her zaman çok önemlidir. Dolayısıyla ülkenin bu anlamda birçok kanunu çıkarması gerekiyor. Bu nedenle, bu şirketlerin bu yasalara uyması gerekmektedir. Bu durumda bir iş güvenliği firmasına danışılmalıdır. Bir iş güvenliği firmasının amacı, metal endüstrisindeki her firmanın tüm güvenlik gereksinimlerini karşılamaktır.

Metal Sanayi İş Güvenliği
Metal Sanayi İş Güvenliği

Metal Sanayi İş Sağlığı ve Güvenliği

Günümüz ileri teknolojisinde, özellikle metal endüstrisinde güvenlik çok önemlidir. Çünkü bu departman diğer tüm departmanlarla yakından ilgilidir. İnsanların teknolojiye olan tutkusu düşünüldüğünde sektör ön plandadır. Bu nedenle ilaç endüstrisinde her zaman sağlık ve güvenlik açısından özen gösterilmelidir. Bu anlamda iş sağlığı ve güvenliği firmaları uzun yıllardır piyasanın çeşitli alanlarında hizmet vermiş olup, metal sektörüne hizmet veren birçok iş sağlığı ve güvenliği firması bulunmaktadır. Bu iş sağlığı ve güvenliği şirketleri metal sanayi sektörü için iş güvenliği uzmanları görevlendirme işlemi ile bu sektörün güvenlik anlamında ihtiyacını karşılar.

Bunun yanı sıra metal sanayi sektöründe sadece iş güvenliği ön planda değildir. İş güvenliğinin yanı sıra, bu sektörde görev alan firmaların yasalar çerçevesinde mutlaka bir sağlık personeli görevlendirmesi gerekir. Bu görevlendirmenin amacı ise acil durumlarda sağlık personellerine daha kolay ulaşım sağlamaktır. Bu sağlık personelini ise yine iş sağlığı ve güvenliği şirketleri sağlar. Çalışan herkesin sağlığı da oldukça önemlidir bu sebeple iş sağlığı ve güvenliği şirketleri iş yeri hekimi görevlendirmesi yapmaktadır.

Dünyada hızla değişen teknolojide iş sağlığı ve güvenliği büyük önem taşıyor. Bu anlamda sağlık ve güvenlik başta metal sanayi olmak üzere her sektörde çok önemlidir. Metal sanayi firmaları ve iş sağlığı ve güvenliğini sağlayan firmalar için bu tür sağlık ve güvenliğin yıpranmaması, firmaya her zaman en yeni ve her zaman yeni şekilde hizmet verecekleri önem arz etmektedir. Bu sebeple iş sağlığı ve güvenliği sağlayan şirketler sağladıkları bu güvenlik ve sağlık hizmetlerinin her zaman güncel ve yeni bir şekilde kalması için iş güvenliği danışmanlık hizmeti de verirler.

Bu hizmet kapsamında uzmanlar metal sanayi sektöründeki firmaları sağlık ve güvenlik açısından denetleyerek bu sağlık ve güvenlik olgularının her zaman daha güncel ve iyi bir şekilde kalması için çalışmalar sürdürürler.

Özellikle metal sanayi sektöründe acil durum olasılığı çok yüksektir çünkü her departmanda acil durumlar meydana gelebilmektedir. Bu acil durumların çözümü de çok önemlidir. Acil bir durumda bu durumdan kurtulmanın ve en hızlı çözümü üretmenin tek yolu, çok hızlı müdahale edebilmektir. Özellikle gerçekleşme ihtimali olan patlama olaylarında bu anlamda hizmet veren yetkili kişilerin hemen bir patlamadan korunma dokümanı oluşturması gerekir. Bu doküman, bir dahaki acil durumlarda olaya daha hızlı müdahale edilebilmesini sağlar.

Metal Sanayi İş Güvenliği
Metal Sanayi İş Güvenliği

Metal Sanayi Risk Analizi

Her sektörde olduğu gibi özellikle metal sanayiinde fiziksel dayanıma dayalı sektörlerde birçok risk bulunmaktadır. Bu riskleri belirlemek önemlidir. Bu durumda metal sektöründe hizmet veren firmaların iş sağlığı ve güvenliği firmalarından yardım alması gerekmektedir. İş güvenliği şirketleri herhangi bir risk yaşanmadan önce yaşanabilecek genel tehlikeleri ve özel tehlikeleri tespit edebilir. Ve önce bu tehlikelerden oluşacak olan risklerin risk analizi yaparak daha sonra ise bu risklerin risk değerlendirmesini sağlar.

Bu işlemlerin gerçekleştirilmesinin ardından ise tespit edilen risklerin giderilmesi adına çalışmalar gerçekleştirerek riskleri en az seviyeye indirmek amacıyla metal sanayi firmalarına ve diğer bütün firmalara hizmet eder.

Metal Sanayi Genel Tehlikeler

 • Yangın
 • Elektrik
 • Gürültü
 • Toz
 • Titreşim
 • El aletleri
 • Düzensiz çalışma ortamı
 • Havalandırma sistemi olmaması
 • Termal konfor şartlarının sağlanmaması
 • Ergonomi
 • İş hijyeni
 • Yetersiz aydınlatma

Metal Sanayi Özel Tehlikeler

 • Yük altında kalma
 • El ayak ezilmeleri ve kesilmeleri
 • Kaldırma ekipmanları tehlikeleri
 • Bakımsız basınçlı ekipman
 • Koruyucusuz ve bakımsız makine ve ekipmanları
 • Kaynak gazı
 • Göze cisim kaçması
Metal Sanayi İş Güvenliği
Metal Sanayi İş Güvenliği

Metal Sanayi İş Güvenliği Eğitimi

Eğitim her sektörde son derece önemli bir olgudur. Metal endüstrisinin birçok alanında da eğitim verilmektedir. Bu eğitimlerin verilmesi, insanların her durumda meydana gelebilecek olaylarla başa çıkmalarına yardımcı olur. Bu eğitimler genellikle iş sağlığı ve güvenliği alanında hizmet veren firmalar tarafından verilmektedir. Öncelikle İş güvenliği eğitimi oldukça önemlidir ve her sektörde yapılan işte öncelik her zaman güvenlik olmalıdır. Bu sebeple bu eğitimler verilir ve bu eğitimlerin doğru düzgün tamamlanmasının ardından kişilere ve kurumlara iş güvenliği sertifikası verilir.

Metal Sanayi Mesleki Yeterlilik Eğitimleri

 • 12UY0084-4 Metal Kesim Operatörü Belgesi
 • 12UY0083-3 Metal Kesimci Belgesi
 • 12UY0086-3 Metal Levha İşleme Tezgâh İşçisi Belgesi
 • 12UY0087-4 Metal Levha İşleme Tezgâh Operatörü Belgesi
 • 12UY0085-3 Metal Sac İşlemeci Belgesi
 • 12UY00885-4 Metal sac işlemeci Belgesi
 • 11UY0014-3 Alüminyum Kaynakçısı Belgesi
 • 11UY0010-3 Çelik kaynakçısı Belgesi
 • 11UY0015-4 Direnç Kaynak Ayarcısı Belgesi
 • 11UY0016-4 Kaynak Operatörü Belgesi

Metal Sanayi Mesleki Eğitimleri

 • Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Metal Yüzey Kaplamacılığı Sertifikası
 • Sac Metal Parça ve Kalıp Tasarımı Sertifikası
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Metal Yüzeylerde Boyama Sertifikası
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Metal Doğramacı Sertifikası
 • Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Sıcak Metal Şekillendirme Sertifikası

Mesleki eğitim olarak da isimlendirilen bu eğitimlerden bir diğeri ise yüksekte çalışma eğitimidir. Bununla birlikte ilkyardım eğitimi ve acil durumlarda olaylara oldukça hızlı müdahale edilmesi adına acil durum eğitimleri de verilir. Bu eğitimler her sektör için oldukça önem taşımaktadır. Bu sebeple bu eğitimlere önem verilmesi gerekir.

Metal Sanayi İş Güvenliği
Metal Sanayi İş Güvenliği

Metal Sanayi Sağlık Raporu

Metal sanayi sektöründe güvenlik olmak kolay bir şey değildir. Bu sebeple birçok sertifika ve bu işe girebilmek adına birkaç belge alınmasına ihtiyaç vardır. Bu belge işe giriş sağlık raporu belgesidir. Bu rapor işi yapabilmek için insanın sağlığının yeterli olup olmadığını anlamak amacıyla istenir ve bununla birlikte bu belgeyi edinebilmek için ise işe giriş muayene formunun doldurulması mutlaka gereklidir.

Metal Sanayi Kişisel Koruyucu Donanım

Her departmanda olduğu gibi metal sanayi hizmet firmalarının güvenliğini sağlamak için görevlendirilen ekipmanların da çok iyi olması gerekmektedir. Günümüz piyasasında arabaların fiyatı bellidir ve bu arabaların çok dikkatli korunması gerekir. Bu sebeple, Kişisel koruyucu donanım ürünlerinin oldukça kaliteli ürünler olması gereklidir. Bununla birlikte kişisel koruyucu ekipmanlarını kullanacak olan KKD elemanlarının da her sektör ve firma için vazgeçilmez bir pozisyonu bulunmaktadır.

Metal Sanayide Kullanılması Gerekli Olan KKD’ler

 • Eldiven
 • Çelik burunlu iş ayakkabısı
 • Koruyucu gözlük
 • Baret
 • Kaynakçı maskesi
 • Kaynakçı önlüğü
 • Kaynakçı kolluğu
 • Yanmaz çelik burunlu iş ayakkabısı
Metal Sanayi İş Güvenliği
Metal Sanayi İş Güvenliği

Metal Sanayi OSGB Hizmetleri

İnsanlar olarak geçmişten günümüze felaketlerin zamanını ve yerini asla anlayamadık. Bu nedenle insanları bu afetlere hazır tutmak çok önemlidir.Bu felaketler insanların hayatlarına mâl olmaktadır. Bu sebeple yaşanma ihtimali her daim olan ve varlığını insanlara her zaman hissettiren doğal ya da beşerî herhangi bir felaketi karşı hazırlıklı olmak adına tatbikat planlaması ve uygulaması yapılması gerekir.

Her departmanda olduğu gibi, metal endüstrisinde de tüm güvenlik hususlarının yerine getirilmesi çok önemlidir. Bu sebeple iş güvenliği talimatlarının hazırlanması ve mutlaka ve mutlaka her insanın bu talimatları görebilecekleri ve okuyabilecekleri bir yere bu talimatlar asılara insanların ya da çalışanların her zaman bilgilendirilmesi ve herhangi bir soruna karşı herkesin her zaman hazır bir şekilde olacağından emin olunmalıdır.

Her sektörde olduğu gibi metal sanayi sektöründe de kurallar son derece önemlidir. Kurallara her zaman devletin insanlara dayattığı şeyler denir, ancak her kurumun kendi kural listesi olmalıdır ve her zaman bu kurallara uymalıdır. Bu kurallara eksiksiz bir şekilde uyulması olası kaos ortamlarının önüne geçilmesine vesile olur ve iç yönetmeliğin hazırlanması her firma için oldukça gereklidir.

Güvenlik olgusunun önemi baştan beri dile getirildi. Aynı zamanda bu güvenliği sağlamak ve her zaman düzenli olarak kontrol etmek önemlidir. Bu kontrolün sağlanması için ise periyodik kontrol hizmeti sağlanmalı ve gerçekleştirilen kontrollerde ortam ölçümleri hizmetinden yararlanılarak güvenlik olgusu her zaman varlığını sürdürmelidir.

Whatsapp
Hülya
Hülya
Merhaba 👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Call Now ButtonHemen Ara