tr

Pano İmalatı İş Güvenliği

Pano İmalatı İş Güvenliği
18.02.2021
5.071

Pano İmalatı İş Güvenliği

Insanlar kompleks yapılar üzerinde kontrolünü arttırma çabası her geçen gün ile beraber artmaktadır. Şüphesiz bir şekilde diyebiliriz ki insanlar elektrik üzerindeki çabaları ile beraber bu kompleks yapıyı iyi bir şekilde kavramışlardır.

Nereye bakacaksak görüyoruz ki her şey artık elektrik ile çalışmaktadır. Televizyon, şarj aletlerimiz, telefonlarımız, elektrik süpürgemiz, Wifi ve buna benzer daha fazla elektrik ile çalışan alet örnekleri verebiliriz.Hayatımızı elektrik kolaylaştırmaktadır, burada hiçbir şüphe yoktur. Gereken her işlemi elektrik ile beraber yapmaktayız.Ama elektrik ne kadar yararlı da olsa o kadar zararı da var ve güvenlik açısından dikkat etmemiz en temel noktalardan biridir.Pano imalatında nasıl güvenliğimizi koruyabiliriz diye soruyor olabilirsiniz…

Pano İmalatı İş Güvenliği
Pano İmalatı İş Güvenliği

Pano İmalatı İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmeti

Pano imalatında iş sağlığına dikkat etmek güvenlik açısından çok önemlidir, en tehlikeli yerler arasında olduğu için iki defa düşünmek sizin yararınıza gelecektir.

İş yerinde en iyi hizmeti sunmak amacı ile iyi elemanlar seçilmesi gerekmektedir, özellikle pano imalatı söz konusu olunca uzman elemanlar alınmalı ki iş güvenliğinde ve iş sağlığında bir sıkıntı çıkmaması için.Bunun için işyeri iş güvenliği uzmanı görevlendirme işlemi yapar ve böylece iş yerinde güvenliği sağlamaktadır.Bir uzmanın seçilmesi çok kritik bir noktadır çünkü sıkıntı çıkarsa bile uzman elemanlar ne yapılması gerektiğini bilecektir ve hemen harekete geçecektir.Bu da iş güvenliği ve iş sağlığı açısından çok büyük ve önemli bir noktadır.Bir diğer önemli ve kritik nokta işyerindeki hijyen. Pano imalatında iş yoğun ve elektrik ile ilgili olduğu için temizlik önemli bir noktadır.

Bu sebep ile işyeri hekimi görevlendirme işlemi yapılır ki işyerindeki hijyen korunsun ve elemanlar, çalışanların sağlık açısından bir problemi oluşmasın diye. En önemli konu sağlık olduğu için de iş yeri temiz olursa o zaman iş yeri güvenli bir hale gelmektedir.Her iş yerinde eleman eksikliği büyük bir takım sıkıntılar yaratabilir.

Pano imalatında bu sebep ile diğer sağlık personeli görevlendirme işlemi yaparlar. Pano imalatında bir sıkıntı çıkma olasılığı olursa bu sıkıntı veya bu problem hemen çözülebilecektir.

Pano İmalatı İş Güvenliği
Pano İmalatı İş Güvenliği

Iş yerinin güvenliği hakkında soru sormak isteyenler var olabilir, işte bu soruları kesinlikle sormalılar çünkü çalışanların düşüncelerine yer verildiği zaman ve elemanlara herhangi bir sıkıntı veya problem için çözüm üretildiği zaman çalışanlar ve elemanlar daha rahat bir şekilde çalışacaklardır çünkü biliyorlar ki herhangi bir sıkıntı ve arızanın çıktığı zaman hep bir çözüm vardır. Bu da iş güvenliği danışmanlık hizmetleri tarafından karşılanıyor.

Türkiye bölgesi bilindiği gibi çok fazla doğal afet geçirmiştir, bunun için herkesin içinde kötü düşünceler var olabili. Tereddüt ile çalışanlar ve işini stres yüzünden yapamayanlar olabilir. Özellikle pano imalatında bu tür sıkıntılar büyük problemlere yol açabilir.Bu tür iş yerinde de özellikle patlamalara karşı bir plan hazırlanmalıdır. Bu planı da patlamadan korunma dökümanı içinde yazılmaktadır ve patlama olduğu zamanda insanların ne yapılması gerektiğini biliyor olacaklar. Bu da işyerinde huzuru ve iş güvenliği sağlayacaktır.

Pano İmalatı Risk Analizi

Iş yerinin sağlık ve güvenlik açısından her zaman risk analizi yapılmalıdır. Risk analizi yapıldığı zaman nerede riskin var olduğunu görülür ve hemen halledilir bir çözüm sunulur. Aynı zamanda da tüm risk analizleri yapıldıktan sonra hem elemanların hemde çalışanların o iş yerindeki hizmeti daha da iyi olacaktır. Elemanların daha iyi hizmet sunabilmek için huzurlu bir şekilde çalışmaları gerekmektedir. İşyerinin güvenli olduğunu bildikleri zaman en iyi hizmeti sunabileceklerdir.

Pano İmalatı İş Güvenliği
Pano İmalatı İş Güvenliği

Risk değerlendirme her işyerinde özellikle pano imalatında yapılması gereken bir işlemdir. Genel tehlikeler her yerde vardır, bu tehlikelere göz atmak çok önemli ve kritik bir noktadır. Genel tehlikelerin ne olduğuna göz atarak risk analizi yapılmalıdır işyeri güvenliği için.

Pano İmalatı Genel Tehlikeler

 • Yangın
 • Elektrik
 • Termal konfor şartlarının olmaması
 • Ergonomi
 • Toz
 • Gürültü
 • Titreşim
 • Yetersiz aydınlatma
 • İş hijyeni
 • Kaygan zemin
 • Kaldırma ve taşıma ekipmanlarının bakımsız olması
 • Makinelerin bakımsız ve koruyucusuz olması

Pano İmalatı Özel Tehlikeler

 • Malzeme düşmesi
 • Kesilme
 • Uzuv sıkışması
 • Göze parça kaçması
 • Elektrik çarpması
 • Kimyasal madde kullanılması
 • Yüksekten düşme
Pano İmalatı İş Güvenliği
Pano İmalatı İş Güvenliği

Pano İmalatı İş Güvenliği Eğitimi

Bu tür eğitimler her yerde verilmelidir ama özellikle büyük risk taşıyan işyerlerinde verilmelidir pano imalatı gibi. İş güvenliği eğitimi bu tür eğitimlerde uzman olan öğretmenler tarafından verilir, bu eğitimi o fabrikada çalışan her elemana verilmektedir. Acil ve riskli durumlarda ne yapılması gerektiğini anlatılır bu da çalışanın ve elemanların içinde bir huzur duygusu yaratmaktadır. İş güvenliği eğitimi eksiksiz ve başarılı bir şekilde tamamladığınız zaman sizlere iş güvenliği sertifikası verilir.

Elemanların mesleğini en iyi şekilde yapmaları için mesleki eğitim de verilmelidir. Mesleki eğitim uzman öğretmenler tarafından verilmektedir ve iş sağlığı, iş güvenliği için çok önemlidir. Mesleki eğitim ve iş güvenliği eğitimin yanı sıra yüksekte çalışma eğitimi de bulunmaktadır, en önemli eğitimler arasındadır ve işyerinde güvenliğin %100 oluşması için eksiksiz bir şekilde tamamlanması gerekmektedir.

Her işyerinde ilkyardım eğitimi alınmalıdır. Bir elemanın sağlık sorunu ortaya çıktığı zaman, bir elemana ciddi bir şey olduğu zaman yada bir afet geçirdiği zaman diğer elemanların veya çalışanların ne yapması gerektiğini bilmeliler. Hızlı bir şekilde de harekete geçmeleri gerekmektedir.

Bu tür acil durumlar için acil durum eğitimi verilir uzman öğretmenler tarafından. Acil bir durum ile karşılaştıkları zaman elemanların, ne yapılması gerektiğini bilirler ve hemen bir çözüm üretilir ve harekete geçerler. Böylece işyerinde güvenlik ve işyerindeki sağlık korunmuş olur.

Pano İmalatında MYK Mesleki Yeterlilik Eğitimleri

 • 12UY0075-3 Elektrik Pano Montajcısı Belgesi
 • 12UY0075-4 Elektrik Pano Montajcısı Belgesi
 • 12UY0075-5 Elektrik Pano Montajcısı Belgesi

Pano İmalatında Mesleki MEB Eğitimleri

 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü Sertifikası
 • Elektrik Pano Montaj Yardımcı Elemanı Sertifikası

Pano İmalatı Sağlık Raporu

Özellikle pano imalat işine girmek isteyenler sağlığı yerinde olmalıdır. Zor bir iş olduğu için ve çok güç istediği için elemanların sağlığı iyi olmalıdır. Bunun için bu işe başlamadan önce çalışanlardan işe giriş sağlık raporu istenmektedir. Bu sağlık raporu da işe giriş muayene formu adlı bir evrağı doldurarak alınmaktadır.

Pano İmalatı İş Güvenliği
Pano İmalatı İş Güvenliği

Pano İmalatı Kişisel Koruyucu Donanım

Pano imalatında çalışan insanlar, elemanlar kendini koruyabilmeliler. Pano imalatında her tür kazalar geçirme olasılığı yüksek olduğu için özel ekipmanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Her elemanın yanında kişisel koruyucu donanım bulunmalıdır.

Bu tür kişisel koruyucu ekipman hem elemanın kendisini hemde iş arkadaşlarını korumaktadır. Herhangi bir sıkıntı ortaya çıktığı zaman KKD bulundurması son derece önemlidir.

Pano İmalatında Kullanılması Gereken Kişisel Koruyucular

 • Eldiven
 • Baret
 • Maske
 • Çelik burunlu iş ayakkabısı

Pano İmalatı OSGB Hizmetleri

Öncelikle OSGB’nin açılımına baktığımız zaman ortak sağlık ve güvenlik birimi anlamına geldiğini görmekteyiz. Bir işyerinde elemanların karşına çıkabilecek herhangi bir afet ve acil durumdan korunmak için tatbikat planlaması ve uygulaması adlı bir işlem yapılmaktadır. 

Bu tür afetlerin ne olduğunu anlatılır ve çözümün ne olduğunu da anlatılır. Elemanlar bu planları kavradıkları zaman bu tür afetlerin karşılarına çıktığı zaman çözüm üretmekte sıkıntı çekmezler ve hemen harekete geçerler paniğe kapılmadan. Bu tür planları yapmadan ve uygulanmadan önce iş güvenliği talimatlarının hazırlanması yapılır. Bu tür problemler ve sıkıntılara karşı özel talimatlar hazırlanır ve elemanlar ile paylaşılır.

Her işyerinde belli kurallar vardır ve bu kurallar işyerindeki sağlığı ve güvenliği oluşturmak açısından çok önemlidir. Bu kuralları iç yönetmelik hazırlanması ile oluşturur ve böylece işyeri daha güvenilir bir hale getirilmiş olur.

Sıkıntıların oluşmasını engellemek için işyerinde ölçümlerin yapılması son derece önemlidir. Bu ölçüler ortam ölçümleri hizmeti tarafından karşılanır. İşyerindeki güvenliğin ve sağlığın yerinde olduğunu kontrol etmek için de periyodik kontrol hizmeti sağlanır, çalışanların durumuna, sağlığına bakılır. iş yerindeki ekipmanlara ve donanımlara bakılır. Böylece işyerinde her şeyin düzenli olmasını sağlanır.

Whatsapp
Hülya
Hülya
Merhaba 👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Call Now ButtonHemen Ara