tr

PVC Sektöründe İş Güvenliği

PVC Sektöründe İş Güvenliği
11.02.2021
3.676

PVC Sektöründe İş Güvenliği

Polivinil klorür (PVC), monomer vinil klorürün (VCM) tekrar tekrar eklenmesiyle oluşturulan sentetik bir polimer malzemedir. Saf PVC, mekanik olarak sert, hava koşullarına oldukça dayanaklı, suya ve kimyasallara dirençli, elektriksel olarak yalıtkan, ancak ısı ve ışığa nispeten değişken olan sert bir malzemedir. Polivinil klorür (PVC), plastik işleme endüstrisinde ambalaj filmleri, levhalar, kutular, kaplar, torbalar, borular, ev bakımı, kişisel bakım ve hijyen ürünleri, fırçalar, medikaller ve cerrahi ekipmanlar, endüstriyel ürünler gibi çeşitli ürünlerin ve günlük kullanım eşyalarının yapımında kullanılmaktadır.

PVC sektörü oldukça geniş bir üretim alanını kapsamaktadır. Ancak PVC çoğunlukla kapı ve pencere imalatında kullanılmaktadır. Ele alacağımız bu PVC sektörü iş sağlığı ve güvenliği açısından oldukça önem taşımaktadır. Bu yüzden bu sektörde işverenlerin ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği kuralları kapsamında eylem göstermesi oldukça önemlidir.

PVC Sektöründe İş Güvenliği
PVC Sektöründe İş Güvenliği

PVC İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmeti

PVC imalat sektöründe iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre her işveren, personel sayısına göre bir ya da birden fazla iş güvenliği uzmanı görevlendirme işlemi uygulamakla yükümlüdür. Bu uygulama sayesinde PVC sektöründeki mesleki risklerin önüne geçilir ve uzman tarafından çalışanlara bilgi ve eğitim verilmektedir. PVC sektöründeki iş güvenliği uzmanları, önlemlerin nasıl uygulanacağı ve araç ve gereçlerin nasıl kullanılacağı konusunda çalışmalar yaparak sağlık ve güvenlik önlemlerinin değişen koşullara uygun olarak kullanılmasını sağlamak amacıyla çalışmaktadır.

Her sektörde olduğu gibi PVC imalat sektöründe de işverenler iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına göre işletme bünyesinde işyeri hekimi görevlendirme uygulaması yapmak zorundadır. Bu işlem ile birlikten işyeri hekimi tarafından işyeri koşullarına göre çalışan kişilerin sağlık kontrolleri düzenli bir şekilde yapılarak muayene formları da düzenli olarak doldurulur.

Mevzuata göre PVC imalat sektöründe işletmenin büyüklüğü ve çalışan sayısı diğer sağlık personeli görevlendirme uygulaması için önemlidir. Personel sayısının 10 kişiden fazla olması halinde, işveren tarafından işyeri hekiminin yanı sıra bir de bu uygulama yapılmaktadır. Ancak şöyle bir durum vardır ki; işyeri hekimi işletme bünyesinde tam süreli çalışıyorsa diğer sağlık personeli görevlendirmeye ihtiyaç duyulmamaktadır.

PVC Sektöründe İş Güvenliği
PVC Sektöründe İş Güvenliği

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına göre PVC imalat sektöründe her işletme sahibi iş güvenliği uzmanı görevlendirmek zorundadır. Ancak yine bu mevzuata göre PVC imalat sektöründeki işverenler bu uzmana kendi işletmelerinde istihdam sağlamak zorunda değildir. Bu yüzden PVC imalat sektöründe kimi işveren OSGB firmalarından iş güvenliği danışmanlık hizmetleri alabilmektedirler. Böylece hem bir uzmandan yararlanmış hem de personel istihdam problemlerinden uzaklaşmış olurlar.

PVC imalat sektörü kullanılan makineler ve kimyasallar sebebiyle her işyerine olduğu gibi patlama riski taşımaktadır. İş güvenliği uzmanı tarafından patlamadan korunma dokümanı oluşturulması iş kazalarının önüne geçmeye yardımcı olmaktadır. Bu dokümanda patlamalara karşı önlemler ve talimatlar belirlenir ve bu sayede personelin güvenliği ve sağlığı koruma altına alınmış olur.

PVC Risk Analizi

PVC imalat sektöründe düzenli olarak risk analizi yapılır. Bu analiz ile birlikte tehlikeler ve riskler tanımlanarak tehlikelere bağlı risk değerlendirmeleri yapılır ve olası riskler kontrol altına alınır.

Risk değerlendirmesi yapılırken öncelikle PVC imalat sektöründeki işletmede bulunan tehlikeler belirlenerek genel tehlikeler ortaya çıkarılır. Daha sonra işletme personelleriyle konuşularak varsa özel tehlikeler bulunur. Her şey analiz edildikten sonra bu rapor iki nüsha şeklinde hazırlanarak bir kopya işveren bir kopya da analizi yapan tarafından imzalanır ve saklanır.

PVC Sektörü Genel Tehlikeler

 • Yangın
 • Elektrik
 • Termal konfor şartlarının olmaması
 • Ergonomi
 • Toz
 • Gürültü
 • Titreşim
 • Yetersiz aydınlatma
 • İş hijyeni
 • Kaygan zemin
 • Makine ve ekipmanların bakımsız ve koruyucusuz olması
 • El aletleri

PVC Sektörü Özel Tehlikeler

 • Çevre kirliliği
 • Kimyasal madde maruziyeti
 • Batma
 • Ciltte kesik ve yaralanmalar
 • Yüksekten düşme
PVC Sektöründe İş Güvenliği
PVC Sektöründe İş Güvenliği

PVC İş Güvenliği Eğitimi

PVC imalat sektöründe işverenler, karşılaştıkları mesleki riskler, alınacak tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda personellerine iş güvenliği eğitimi vermek zorundadır. Alınan önlemlerin iş sağlığı ve güvenliği açısından doğru şekilde olup olmadığını kontrol etmekle yükümlüdür. Bu eğitimlerle birlikte personeller çalıştığı sektörün tehlikeleri ve riskleri konusunda bilinçlenir.

PVC imalat sektöründe iş güvenliği eğitimi verecek kişinin iş güvenliği sertifikası olmak zorundadır. Bu sertifika A,B,C sınıflarında alınmaktadır. C az tehlikeli, B tehlikeli A ise çok tehlikeli işletmeler için düzenlenmiştir. PVC imalatı sektöründeki işletmeler tehlikeli sınıfında yer aldığı için eğitimi verecek uzmanların B sınıfı sertifikaya sahip olması gerekmektedir. Bu sertifikayı alanında uzman mesleki eğitim almış kişiler alabilmektedir.

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun olarak verilecek eğitimler kapsamında her işletmedeki personele yüksekte çalışma eğitimi verilmelidir. Bu eğitim personelin yüksek alanlarda kullanılacak aletlerin doğru kullanımını tam anlamıyla bilmesini, bakım ve kontrollerin, tehlikelerin ve risklerin bilincinde olmasını sağlamaktadır.

PVC imalat sektöründe personellere kaza veya doğal afet anında ne yapması gerektiği anlatılarak bu durumlarda ilk müdahalenin nasıl yapılacağını da içeren ilk yardım eğitimi verilir. Bakanlık tarafından belirlenen eğitimler kapsamında PVC sektöründe işletmede oluşabilecek olumsuz olayların önlenmesi için çalışanlara acil durum eğitimi verilerek çalışanların bu eğitimi eksiksiz tamamlamaları sağlanır.

MYK Eğitimi

14UY0195-3PVC Doğrama Montajcısı Belgesi

MEB Mesleki Eğitimi

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde PVC Doğrama İmalat ve Montaj Sertifikası

PVC Sağlık Raporu

PVC imalat sektöründe işe başlayacak kişilerden işe alınmadan önce işe giriş sağlık raporu istenmektedir. Bu rapor özel hastanelerden, devlet hastanelerinden, sağlık ocaklarından ve aile hekimliklerinden bile alınabilmektedir. PVC imalat sektörü çok tehlikeli iş kolu sınıfında yer alsaydı işe giriş muayene formu yalnızca işyeri hekimi tarafından doldurulacaktı. Ancak PVC sektörü tehlikeli sınıfında yer aldığı için bu form herhangi bir devlet hastanesinden, özel hastaneden ya da sağlık ocaklarından alınarak personelin işe uygun olup olmadığı buradaki hekimler tarafından belirlenir.

PVC Kişisel Koruyucu Donanım

PVC imalat sektöründe yaşanabilecek kazalar ve meslek hastalıklarını önlemek açısından makinelerde ve ortamda alınan önlemlerin yanı sıra kişisel koruyucu donanım kullanımının da büyük önemi vardır. Kişisel koruyucu ekipman ile birlikte yaşanabilecek kazaların önüne geçilmektedir.

PVC imalatı sırasında kullanılan makineler oldukça tehlikelidir. Kullanılacak olan eldivenler ve kıyafetler sayesinde bu makinelere karşı önlem alınmış olunur. KKD çalışanları üretim aşamasında kullanılan makinelerin taşıdığı risklerden korumak için üretilmiş kıyafet ve araç gereçlerdir. Bu ekipmanların PVC imalat sektöründeki işletme için uygun bir şekilde kullanılmaması çalışan personellerin kesici ve delici makineler sebebiyle iş kazaları yaşamalarına neden olabilir.

 • Eldiven
 • Baret
 • Çelik burunlu iş ayakkabısı
 • Gözlük
 • Yük siperi
 • Maske
 • Paraşüt tipi emniyet kemeri

PVC OSGB Hizmetleri

PVC imalat sektöründe iş güvenliği, her sektörde olduğu gibi fazlasıyla özen gerektirmektedir. Çünkü PVC imalat sektöründeki işletmelerinin tamamı kullanılan üretim ve imalat makineleri sebebiyle risk taşımaktadır. Bu nedenle bu işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği denetimlerinin sürekli yapılması zorunludur. Bu yüzden PVC imalat sektöründe OSGB hizmetleri kapsamında iş güvenliği uzmanı tarafından tatbikat planlaması ve uygulaması yapılmaktadır.

Güvenlik sistemleri ve bu sistemlerin düzenlenmesi amacıyla iş güvenliği uzmanı tarafından iş güvenliği talimatları hazırlanması zorunludur. İşverenin ve özellikle çalışanların en iyi şekilde korunması ve güvenlik sisteminin en iyi şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Güvenlik sistemi için kuralların belirlenmesi için iç yönetmelik hazırlanması gerekmektedir. Böylelikle işletmedeki güvenlik sistematik bir şekilde sağlanmış olur.

PVC imalat sektöründe iç yönetmeliğin yanı sıra OSGB hizmetlerinde ortam ölçüm hizmetleri sunulur. Ayrıca bu sektörde OSGB hizmetleri kapsamında sunulan periyodik kontrol hizmetleri ile birlikte PVC işletmesinde bulunan personellerin güvenliği ve sağlığı kontrol altına alınır.

Whatsapp
Hülya
Hülya
Merhaba 👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Hemen Ara