tr

Vinç Kurtarıcı İş Güvenliği

Vinç Kurtarıcı İş Güvenliği

Vinçler endüstriyel işlerde kullanılmaktadır. Vinç kurtarıcı iş güvenliği bu sektörde yer alan vinçlerin bir çeşididir. Temel olarak lastik tekerlekli taşıyıcı özelliği olan bir vinçtir. Kurtarma vinçleri, kaza yapan araçların, yere batan gemilerin, kaza yapan uçakların taşınmasında önemli rol oynamaktadır. Kurtarma vinçleri, çeşitli aparatlar kullanarak diğer inşaat ekipmanlarını çekebilir.

Bu makineler genellikle ağır yükleri kaldırmak ve yere gömülmüş makineleri kurtarmak amacı ile kullanılmaktadır. İster kurtarıcı olsun ister olmasın vinç sektöründeki hizmetler çok tehlikeli sınıfta yer almaktadır. İş kazalarının yoğunlukla meydana geldiği makineler arasında vinçler bulunmaktadır. Bu yüzden vinç sektöründe faaliyet gösteren firma ve çalışanları için iş sağlığı ve güvenliği büyük önem taşımaktadır.

Vinç Kurtarıcı İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmeti

Vinç kurtarıcı iş güvenliği için işverenler, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak işin planlanması, organize edilmesi ve uygulanmasının, kişisel koruyucu ekipmanların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, korunması ve test edilmesini sağlamak için işverene tavsiyelerde bulunması amacıyla iş güvenliği uzmanı görevlendirme işlemi yapmakla yükümlüdürler.

Endüstriyel sektöründe yer alan kurtarıcı sektöründeki işletmelerde, işletme bünyesinde çeşitli sağlık kontrollerinin yapılması ve personellerin sağlık durumunu tehlikeye atabilecek olaylar konusunda personellerin bilinçlendirilmesi amacıyla işyeri hekimi görevlendirme işlemi yapmak zorunludur. Bu işlem sayesinde çalışanların sağlık ve güvenlikleri kontrol altına alınmaktadır. Vinç sektöründeki bazı işletmelerin personel sayısı 10 kişiden fazla olmaktadır. Böyle durumlarda işyeri hekiminin yanında bir de diğer sağlık personeli görevlendirme işlemi uygulanmaktadır.

Vinç sektöründeki her işletme iş güvenliği uzmanı görevlendirmek zorundadır. Bu uzman sayesinde iş sağlığı ve güvenliği kapsamındaki hizmetler gerçekleştirilmektedir. Ancak kimi vinç kurtarıcı iş güvenliği için bu sektördeki işletmeler OSGB firmalarından iş güvenliği danışmanlık hizmetleri alabilmektedirler. Böyle bir hizmet almak tamamıyla yasaldır.

İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi yönetmeliğine göre vinç kurtarıcı iş güvenliğinin sağlanabilmesi için işyerinde oluşabilecek bir patlama sonucu tehlikeli durumlarla karşı karşıya kalınmaması açısından patlamadan korunma dokümanı oluşturulması zorunlu kılınmıştır. Bu doküman sayesinde vinç sektöründe personeller işyerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden korunmuş olur.

Vinç Kurtarıcı Risk Analizi

Endüstriyel sektörde yer alan kurtarıcı sektöründe, iş güvenliği uzmanları tarafından işyerinde var olan veya dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine neden olan faktörlerin ve tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilmesi ve derecelendirilmesi amacıyla risk analizi adı verilen işlem yapılmaktadır.

Risk analiziyle birlikte vinç sektöründeki işletme çalışan personellerin karşılaşabileceği tehlikeler ortaya çıkarılmakta ve risk değerlendirmesi ile birlikte kontrol önlemlerine karar verilmektedir. Bu analiz sayesinde vinç vinç iş güvenliği için bu sektörde bulunan işletmedeki genel tehlikeler belirlenmekte ve personeller bu tehlikelere karşı korunmaktadır.

Tüm bunların yanı sıra iş güvenliği uzmanı genel tehlikeleri belirledikten sonra personeller ile konuşarak özel tehlikeler hakkında bilgi almaktadır. Eğer işletmede özel tehlike bulunursa iş güvenliği uzmanı bu özel tehlikelere karşı tedbirler oluşturmaktadır.

Genel Tehlikeler

 • Yangın
 • Elektrik
 • Termal konfor şartlarının olmaması
 • Ergonomi
 • Toz
 • Gürültü
 • Titreşim
 • Yetersiz aydınlatma
 • İş hijyeni

Özel Tehlikeler

 • Vinç devrilmesi
 • Yük altında ezilme
 • Bakımsız vinç kullanılması
 • Operatör belgesiz vinç kullanımı
 • Dengesiz vinç kurulumu yapılması
 • Halat kopması

Vinç Kurtarıcı İş Güvenliği Eğitimi

Endüstriyel sektörün içinde yer alan vinç kurtarıcı iş güvenliğinin uygulanabilmesi için bu sektörde bulunan işverenler, bütün çalışanlarına iş güvenliği eğitimi aldırmak zorundadırlar. Bu eğitim kapsamında personeller karşılaştıkları mesleki riskler, alınacak tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları hakkında bilgi edinmiş olurlar. Bu eğitimler çalışanların iş yaşamlarına bilinçli bir şekilde devam etmeleri için oldukça önem taşımaktadır.

Vinç kurtarıcı iş güvenliği eğitimi verilebilmesi için eğiti verecek kişinin A sınıfı iş güvenliği sertifikası bulunmak zorundadır. Çünkü vinç sektörü taşıdığı riskler sebebi ile çok tehlikeli sınıfta yer almaktadır. Bu neden ile eğitimi verecek kişinin sertifikasının bulunmasının yanı sıra mesleki eğitim almış ve alanında uzman kişi olması gerekmektedir.

Vinç sektöründe verilen eğitimler kapsamında ilkyardım eğitimi bulunmaktadır. Bu eğitim çalışanlar için oldukça önem taşımaktadır. Verilen ilkyardım eğitimi genel ilkyardım bilgilerini, kanamalar ve yaralanmalar sırasında ilkyardımı, kırık, çıkık ve burkulma durumlarında ilkyardımı içermektedir. Bu eğitimler sayesinde çalışanlar oldukça bilinçlenmektedir.

Vinç kullanılan işlerde verilecek eğitimler arasında acil durum eğitimi kesinlikle atlanmamalı ve çalışanların bu eğitimi tam anlamıyla kavradığından emin olunmalıdır. Bu eğitim kapsamında personellere vinç kullanan sektörlerdeki iş yerinde oluşabilecek afet, yangın vb. olaylar gibi durumlarda ne yapılması gerektiği anlatılmaktadır.

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi

13UY0172-3 Mobil vinç operatörü Belgesi

Vinç Kurtarıcı Sağlık Raporu

Endüstriyel sektörün içerisinde yer alan vinç sektöründe çok sayıda personel ve operatör çalışmaktadır. Bu personel ve operatörler işe başlamadan önce işe giriş sağlık raporu almak zorundadırlar. Çünkü bu rapor sayesinde işe uygun olup olmadıkları belirlenmektedir.

Vinç kurtarıcı iş güvenliği ve iş sağlığı açısından bu alanda faaliyet gösteren işletmelerin bir kısmı tehlikeli sınıfta yer alırken büyük bir kısmı çok tehlikeli sınıfta yer almaktadır. Tehlikeli sınıfta yer alan vinç işletmesinde işe başlayacak olan personel sağlık raporunu devlet hastanelerinden, özel hastanelerden ya da sağlık ocaklarından alabilmektedir. Ancak çok tehlikeli sınıfta yer alan vinç sektöründeki işletmede işe başlayacak kişinin işe giriş muayene formu yalnızca o işletme bulunan işyeri hekimi tarafından doldurulmaktadır. Herhangi bir sağlık kuruluşundan alınan sağlık raporu çok tehlikeli sınıfta yer alan vinç veya kurtarıcı işletmesinde geçerli sayılmamaktadır.

Vinç Kurtarıcı Kişisel Koruyucu Donanım

Vinç operatörünün kişisel koruyucu donanım kullanması oldukça önem taşımaktadır. Operatörler emniyet ayakkabısı, emniyet bareti, iş elbisesi giymek zorundadır. İş durumuna göre toz gözlüğü, ışık ve ateş gözlüğü, toz maskesi, kulak tıkacı kullanabilirler. Vinç kurtarıcı iş güvenliği için kullanılacak olan kişisel koruyucu donanımların işe uygunluğu iş güvenliği uzmanı tarafından belirlenmektedir. İş güvenliği uzmanı kurtarıcı alanında çalışan personellerin çalıştıkları alana ve kullandıkları araç gereçlere uygun bir şekilde kişisel koruyucu donanımlarının seçimini yapmaktadır.

Vinç kurtarıcı iş güvenliğinin sağlanması için bu sektöründe iş sırasında işe uygun bir şekilde kişisel koruyucu ekipman kullanılması zorunludur. Bu araç ve gereçler kurtarıcı vinçi kullanan operatörleri ve bu işletmede çalışan personelleri herhangi bir iş kazasından korumaktadır. İşe uygun KKD kullanılmaması durumunda operatörler ve personeller herhangi bir kaza ya da olumsuz olay karşısında zarar görebilir.

 • Eldiven
 • Baret
 • Maske
 • Çelik burunlu iş ayakkabısı
 • Fosforlu yelek

Vinç Kurtarıcı OSGB Hizmetleri

Vinç iş güvenliği işverenlerin çoğu OSGB firmalarından hizmet alabilmektedirler. OSGB firmaları tarafından atanan uzman bu sektördeki işyerinde öncelikle tatbikat planlaması ve uygulaması yapmaktadır. Bu uygulama acil durumlarda personellerin güvenliği açısından oldukça önemlidir.  OSGB firması tarafından atanan uzman vinç iş güvenliğinin sağlanması için bu sektörde gerekli olan diğer bir husus da iş güvenliği talimatlarının hazırlanması ve uygulanması işlemini üstelenerek personellere güvenli bir çalışma ortamı yaratır. Bu güvenliğin tam anlamıyla sağlanması açısından işin yapılma şeklini, genel ve özel çalışma koşullarını ve güvenlik kurallarını oluşturarak iç yönetmelik hazırlanması işlemini de üstlenmektedir.

OSGB firmaları tarafından ortam ölçüm hizmetleri kapsamında vinç iş güvenliği için gerekli olan gürültü ölçümü, titreşim ölçümü, gaz, ölçümü, hava ölçümü ve bunlara maruz kalma durumları için ölçümler sunulmaktadır. Böylece iş ortamında çalışanların sağlığını ve güvenliğini etkileyen etmenler ortaya çıkarılmakta ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturulmaktadır.  OSGB firmaları vinçler için sunduğu periyodik kontrol hizmetleri ile birlikte vinçlerin işe uygun olup olmadıklarını kontrol ederler. Böylelikle vinç iş güvenliği açısından bu sektörde çalışan kişilere sağlık ve güvenlik yönünden zarar vermemesi konusunda önlemler alırlar.

Whatsapp
Hülya
Hülya
Merhaba 👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Call Now ButtonHemen Ara