tr

Yüksekte Çalışma Eğitimi

Kampanya
Yüksekte Çalışma Eğitimi
11.09.2020
11.966

Yüksekte Çalışma Eğitimi

Yüksekte Çalışma Eğitimi, yüksekte yapılan çalışmalarda ki tehlikeleri, yüksekte çalışma sistemleri ve yüksekte çalışma ekipmanlarını içermektedir. yüksekte çalışma ile ilgili İş kazalarının önlenebilmesi için bu tehlikelerden kaynaklı oluşabilecek risklere karşı alınması gereken önlemleri ve güvenli çalışma yöntemlerini çalışana aktarmak amacıyla hazırlanmıştır.

Seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin bulunduğu her alan da yapılan çalışmalara yüksekte çalışma olarak kabul edilmektedir. İş yerlerinde ciddi yaralanmaların ve can kayıplarının bir çoğu, yüksekten düşme veya cisimlerin yüksekten çalışanın üzerine düşmesi sonucu ile oluşmaktadır.

Yüksekte çalışma eğitimlerimizde; çalışma alanındaki iş ekipmanları doğru kullanmak, iş için kullanılacak bu ekipmanların bakım ve onarımlarının nasıl ve ne şekilde yapılacağını öğrenmek, yaşam hattı standartlarındaki bilgi birikimi ve tecrübelerimizi çalışana aktarmak, çalışma yapılan alanlarda tehlikeli ve tehlike oluşturabilecek her türlü duruma karşı çalışanları bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.

Yüksekte çalışma yapacak işçilerin mutlaka yüksekte çalışma eğitimi alması gereklidir.

Yüksekte Çalışma belgesi, Yapı İşlerinde İş Güvenliği ve İş Sağlığı hükümlerine göre seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin dahi oluşabileceği her türlü alanda yapılan tüm çalışmaları kapsar. Bu yapılan işler yüksekte çalışma olarak kabul edilmektedir, yani yükseklikten bağımsız bir şekilde ve yaralanma ihtimalinin var olduğu her seviye her kot farkı yükseklik olarak tanımlanmaktadır.

Yüksekte çalışma eğitimlerinin amacı, her türlü çalışma yapılan alanda çalışma esnasında iş ekipmanlarının doğru kullanımı, bu ekipmanların bakımı ve periyodik kontrolünü sağlamanın yanı sıra mevcut tehlikeli durumlara ve risklere karşı farkındalık bilinci oluşturmayı hedeflemektedir. Yüksekte montaj yapılması, yüksekte de-montaj çalışması, yüksekte  bakım-onarım faaliyetleri ve temizlik işleri, inşaat işleri yapacak işçilerin bu eğitimi alması hem yasal bir zorunluluk olduğu gibi hem de can güvenliği için çok önemlidir. Katılımcıları, yüksekte yapılan çalışmalarda sağlık durumlarını koruyarak güvenli bir şekilde çalışmalarını tamamlamaları için gerekli olan asgari yüksekte güvenli çalışma yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

Yüksekte Çalışma Eğitimi Genel Bilgiler

Son zamanlarda mesleki yeterlilik olarak kabul görmeye başlanan yüksekte çalışma eğitimleri, işyerinin tehlike sınıfı farkını gözetmeksizin her işletmenin yaptığı faaliyetlere ve ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlenebilmektedir.

Yüksekte Güvenli Çalışma Temel Eğitimi: 1 İş günü ( 8 saat) teorik eğitim
Yüksekte Güvenli Çalışma İleri Seviye Eğitimi: 2 İş Günü (16 Saat) teorik ve uygulama olarak düzenlenmektedir.

Eğitimlerimiz Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitimi belgeli veya Irata/Sprat Sertifikalı İş Güvenliği Uzmanlarımız tarafından verilmektedir.

Teorik eğitim ve uygulama eğitimi sonrasında yapılacak olan sınavlarda 70 (yetmiş) puan ve üzerinde not alan eğitim katılımcılarına hemen sertifika düzenlenmektedir.

Eğitimlere katılım mecburi olup, Eğitim sonunda değerlendirmesi hemen yapılmak suretiyle yapılacak olan sınavlarda başarı gösterenlere yüksekte çalışma sertifikası eğitim sonunda teslim edilecektir.

Gerçekleştirilen bu eğitimler belgelendirilir ve bu belgelerin bir kopyasının işçi özlük dosyasında saklanması gerekmektedir. Eğitim sonrası düzenlenecek sertifikada, eğitime katılan personelin adı, soyadı, görev tanımı, verilen eğitimin konu başlıkları, eğitimin süresi, eğitimi veren uzman eğiticinin adı, soyadı, görev ve unvanı, ile birlikte imzası ve eğitimin tarihi yer almaktadır.

Yüksekte Çalışma Sertifikası Ne Kadar Süre Geçerlidir ?

Yüksekte çalışabilir belgesi geçerlilik süresi iki senedir. Kendi güvenliğini düşünen her çalışan işçinin veya iş verenin Yüksekte Çalışma belge süresi dolmadan tekrar eğitim almak suretiyle mutlaka yenilemelidir.

Yüksekte Çalışma Eğitimi Konuları

Yüksekte Çalışma Eğitimi Konuları

 • Yükseklik ve ilgili kavramlar
 • Yüksekte Güvenli çalışmanın yasal dayanakları
 • Yüksekte çalışma kuralları
 • Düşmeye sebep olan etkenler
 • Düşmenin sebepleri
 • Düşme süresi
 • Düşme durdurma sistemleri
 • Yüksekte Çalışma esnasındaki riskler
 • Riskleri elemine etme yöntemleri
 • Bireysel korunma yöntemleri
 • Toplu korunma yöntemleri
 • Kişisel koruyucu donanımların kontrol ve bakımı
 • Tehlikeli durumlar ve alınacak önlemler
 • İskeleler, kalıp sistemler, korkuluklar, merdivenler ve ankrajlar
 • Emniyet alma kuralları ( ankrajlama )
 • Sık kullanılan düğüm çeşitleri
 • Askıda kalma şoku ve süresi
 • Güvenlik işaretleri
 • Teknik malzeme ve koruyucu donanımlar
 • Yüksekte çalışma uygulamalı eğitim

Yüksekte Çalışma Sertifikası

Yapı İşleri İş Sağlığı ve Güvenliği Ek4 Yapı Alanları için Asgari Sağlık ve Güvenlik Şartları A Bölümü yani Yapı alanlarındaki çalışma yerleri için genel asgari şartlar ile Yüksekte çalışma kısmının ikinci Maddesinin g bendi kapsamındaki 16 (onaltı) saatlik teorik ve uygulamalı Yüksekte Çalışma Eğitimleri ve eğitim sonunda yapılacak olan sınavda başarı gösterenlere verilen yüksekte çalışma yapabileceğini gösteren belgedir.

Yüksekte Çalışma Eğitimi
Yüksekte Çalışma Eğitimi

İnşaat İşlerinde Yüksekte Çalışma Eğitimi

İnşaat faaliyetleri kapsamına giren tüm faaliyetlerde yüksekte çalışma eğitimlerini almak zorunludur. Yapı işleri yönetmeliğine göre, yapı alanında çalışan tüm işçilere yüksekte çalışma belgesi olup olmadığı işveren tarafından kontrol edilmeli sertifikası olmayan personel çalıştırılmamalıdır.

Montaj İşlerinde Yüksekte Çalışma Eğitimi

Mevzuat hükümleri, yüksekte yapılan çalışmalar ile ilgili “Yüksek” tanımını “seviye farkı” ile açıklamayı doğru bulmuştur. Bundan dolayı yer yer 10-15 santimetre hatta 50-100 metre yüksekte yapılan montaj işlerinde dahi çalışanlara Yüksekte Çalışma Eğitimleri verilmesi zorunludur.

Montaj işlerinde kullanılan seyyar merdiven veya sabit merdiven, man-liftler, man-tall, seyyar iskeleler, sepetli vinç gibi iş ekipmanları ile yapılan çalışmalarda güvenli çalışma kurallarını iyi bilmek ve doğru kişisel koruyucu ekipmanlar ile güvenli çalışmak can sağlığı için çok elzemdir.

Tesisat Havalandırma İşlerinde Yüksekte Çalışma Eğitimi

Tesisat işlerinde aynı montaj işlemlerinde olduğu gibi kullanılan ekipmanlar ile ile çalışmalarda güvenli çalışma normlarını bilmek, düzgün uygulamak ve doğru kişisel koruyucu donanımlarla güvenli çalışmak önem arz etmektedir.

Elektrik İşlerinde Yüksekte Çalışma Eğitimi

Elektrik işlerinde yer yer 3 ila 5 metre arası işin niteliğine göre bazen de 50 metre yüksekte çalışma yapılabilmektedir. Elektrik tesisat işleri yapan işçilere mutlaka Yüksekte Çalışma Eğitimleri verilmeli ve bu çalışanların yüksekte çalışmaya uygun olduğunu gösteren Yüksekte Çalışma Sertifikası olmalıdır.

Dış Cephe – Çatı İşlerinde Yüksekte Çalışma Eğitimi

Dış cephe de çalışanlar veya çatı işlerinde faaliyet gösteren personellerinde mutlaka Yüksekte Çalışma Eğitimleri kontrol edilmeli ve sonra iş başı yaptırılmalıdır. Yüksekte Çalışma sertifikası olamayan personelin çalışmasına izin verilmeyerek önce gerekli eğitimi alması sağlanmalıdır.

Depo – Lojistik İşlerinde Yüksekte Çalışma Eğitimi

Kimi zaman depo montajı veya raf montajı kimi zaman da bizatihi depo içinde yapılan yüksekte çalışmalarda bu kapsamdaki işlerde çalışan personellere Yüksekte Çalışma Eğitimleri verilmesi elzem olup ve bu alanda faaliyet gösteren personelin yüksekte çalışma eğitim belgesi olmalıdır.

  Aydınlatma Metni

  Yüksekte Güvenli Çalışma
  Sıkça Sorulan Sorular

  Yüksekte Çalışma Sertifikası nereden Alınır ?

  İstenen Eğitim Türü belirlendikten sonra OSGB lerden eğitim alınabilir.

  Yüksekte Çalışma Belgesi Ücreti Ne Kadar ?

  Eğitim yani belge türüne göre yüksekte çalışma sertifika ücreti değişmektedir.

  Yüksekte Çalışma Eğitimi Kimler Verebilir

  Yüksekte çalışma eğitici belgesi olan, iş güvenliği uzmanı, irata belgesi olan eğitmenleri tarafından verilebilmektedir.

  Yüksekte Çalışma Eğitimi Fiyatları

  Eğitim ve sertifika fiyatları talep edilen belge tipine göre değişmektedir.

  Yüksekte Çalışma Eğitimi Kaç Saat

  Eğitim süresi eğitim türüne göre değişmekte olup Eğitici eğitmeninden alına eğitim 8 veya 16 saat sürebildiği gibi İrata eğitmeninden alınan eğitim 5 gün sürmektedir.

  Yüksekte Çalışma Eğitimi Yönetmelik

  Yapı işlerinde uygulanan iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine göre uygulanmaktadır.

  Whatsapp
  Hülya
  Hülya
  Merhaba 👋
  Size nasıl yardımcı olabiliriz?
  Hemen Ara