tr

Enerji İş Güvenliği

Enerji İş Güvenliği
15.04.2021
4.182

Enerji İş Güvenliği

Tüm enerji iş güvenliği işlemleri; çalışanların hayatlarını dert etmeden çalışabilecekleri bir ortam sağlamak, risk faktörlerini belirleyerek gerekli önlemleri almak, iş ortamında doğacak herhangi bir nedenden dolayı kazaların ve meslek hastalıklarının önüne geçmek, çalışanların ruhsal ve fiziksel sağlıklarını mesleki açıdan koruyacak iş ve işlemleri yapmak büyük önem taşımaktadır.

İşyerlerinde insan önceliği dikkate alınarak, sağlık ve iş güvenliği bilinci ile birlikte hareket edilerek çalışanlar ve işverenler arasında sağlığın ve iş sahasının güvenliği konusunda diyalog oluşturulması sağlanmalıdır. Bu nedenle her sektörde olduğu gibi enerji sektöründe de iş sağlığı ve güvenliği oldukça önem arz etmektedir.

Enerji İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmeti

Enerji iş güvenliğinin amacı iş kazalarının önüne geçmek, çalışanları herhangi bir kazaya ve afete karşı bilinçlendirmek, olası hastalıklardan korunmak, gerekli araçların organize edilmesi ve sağlık ve güvenlik önlemlerinin uygun ve kullanılabilir koşullarda olması için her işveren iş güvenliği uzmanı görevlendirme işlemi yapmak zorundadır. Bu görevlendirme sayesinde gerekli çalışmalar düzenli bir şekilde yürütülür. İşçi sayısının fazlalığına ve işyeri büyüklüğüne göre bir ya da birden fazla uzman görevlendirilebilir.

İşverenler, işçilerinin sağlık durumlarını gözetlemek ve kontrol altına almak, olası hastalık, kaza ve afetlere karşı çalışanlarına müdahale ettirmek, uyumlu, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmak amacıyla her sektörde olduğu gibi enerji sektöründe de işyeri hekimi görevlendirme işlemi yapmak zorundadırlar. Bu görevlendirme sayesinde çalışanlara işyeri hekimi tarafından çalışanlara danışmanlık hizmeti verilmektedir. İşyeri hekimi çalışanları korumak amacıyla planlar oluşturur.

Planladığı yöntemler ile işyerinde alınması gereken tedbirler ve bu tedbirler doğrultusunda yapılacak uygulamalar işverene yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bu uygulamalar sayesinde iş yerinde daha sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı yaratılmış olur. Ayrıca işçi sayısı 10 kişiden fazlaysa ve işyeri büyükse gerekli görüldüğü durumlarda diğer sağlık personeli görevlendirme işlemi yapılır. Ancak şöyle bir durum vardır; yönetmeliğe göre eğer işyeri hekimi tam süreli olarak çalışıyorsa işçi sayısı 10 kişiden fazla olsa da işveren tarafından diğer sağlık personelini görevlendirmek zorunlu değildir.

Gerekli görüldüğü durumlarda diğer sağlık personelini görevlendirmek karşılaşılabilecek olumsuz durumlarda çalışanlara ekstra bir destek sağlamaktadır.

İş güvenliği ve sağlığı yönetmeliğine göre her işveren her iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği uzmanı görevlendirmek zorundadır. Ancak bu mevzuat işverenin iş sağlığı ve güvenliği uzmanını kendi bünyesinde barındırmayı zorunlu kılmamıştır. Bu yüzden kimi enerji sektörü işvereni OSGB firmalarından iş güvenliği danışmanlık hizmeti almaktadırlar. Böyle bir hizmet alındığı takdirde işverenler personel istihdamı sorunlarıyla uğraşmamaktadırlar.

Enerji iş güvenliği olmadan yapılan çalışmalarda herhangi bir patlama durumuyla karşı karşıya kalması oldukça olasıdır. Enerji sektöründe de patlama gibi durumların önüne geçmek amacı ile gerekli olan önlemler belirlenmeli uygulaması yapılacak talimatlar hazırlanmalıdır. Enerji iş güvenliği talimatları patlamadan korunma dokümanı adı verilen belgede toplanarak patlama sebebiyle oluşabilecek iş kazalarının önüne geçilmesi hedeflenir. Böylelikle belirlenen önlemler ve talimatlarla çalışanların sağlık ve güvenliği korunur.

Enerji İş Güvenliği
Enerji İş Güvenliği

Enerji Risk Analizi

İş güvenliğinde en çok meydana gelen kazalar elektrik üretim, dağıtım ve iletim esnasında olmaktadır. Bu yüzden elektrik dağıtımımda iş güvenliği çok önemlidir ve herhangi bir enerjinin üretim öncesinde meydana gelebilecek kazalar açısından risk analizi yapılmalıdır. Riskli bulunan alanlar, eylemler ve tehlikeler belirlenmelidir. Belirlenen tehlikelere göre önlemler alınması tehlikelerin ortadan kalkmasını sağlar. Risk analiz raporu iki kopya şeklinde hazırlanarak bu kopyalar taraflar tarafından saklanır. Alınan önlemler ve yapılan çalışmalar dönemsel olarak kontrol edilerek olası kazaların önüne geçilir.

Enerji sektöründe, taşıdığı riskler sebebi ile yönetmelik tarafından risk değerlendirme yapılması zorunludur.  Enerji sektöründe tehlikeyi belirlemek, her tehlikenin risk boyutunu ortaya çıkarmak için bu değerlendirilmenin yapılması şarttır. Bu risk boyutlarını ortaya çıkarmak ve kabul edilebilir olup olmadığını belirlemek için önce genel tehlikeler incelenir. Bu tehlikeler ortaya çıkarıldıktan sonra uzmanlar tarafından çalışanlarla konuşularak varsa özel tehlikeler belirlenerek risk değerlendirme işlemi tamamlanır.

Enerji İş Güvenliği Genel Tehlikeler

 • Yangın
 • Koruyucusuz ekipman kullanımı
 • Elektrikli ve elektriksiz el aletleri hasarları

Enerji İş Güvenliği Özel Tehlikeler

 • Elektrik akımına kapılma
 • Elektrikli aletlerin yanması
 • Yüksek gerilim
 • Patlama
Elektrik Dağıtımında İş Güvenliği
Elektrik Dağıtımında İş Güvenliği

Enerji İş Güvenliği Eğitimi

Her sektörde olduğu gibi enerji piyasasında da yasal yükümlülüğe göre işverenler, çalışanlarına bakım, onarım ve işletme sürecinde meydana gelebilecek iş kazalarının önlenmesi, iş sahasının daha çalışabilir hale getirilerek sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanması, yasal hak ve sorumlulukları ile verimliliğin artırılması konusunda iş yerlerinde iş güvenliğinin tesisine yönelik hazırlanan iş güvenliği eğitimi verdirmek zorundadırlar. Bu eğitim başarıyla tamamlandığı zaman eğitim verilen kişilere iş güvenliği sertifikası verilmektedir. Ancak bu eğitimi verecek insanların alanında uzman ve mesleki eğitim almış kişilerden oluşması gerekmektedir. Bu eğitimler tehlike grubu olarak çok tehlikeli sınıfta yer alan enerji sektörü için senede en az 1 kez yapılmalıdır. Bu eğitim en az 16 saat olmalıdır.

Enerji sektörü, üretim, dağıtım ve iletim işlemlerini içermektedir. Bu yüzden çalışanlara öncelikli olarak yüksekte çalışma eğitimi verilmeli ve bu eğitim eksiksiz bir şekilde tamamlanmalıdır. İş sağlığı ve güvenliği yasasına göre bel seviyesini geçen her yer yüksek olarak kabul edilmektedir. Bu yüzden her sektörde bu eğitim bulunur ve çalışanların oluşabilecek tehlikeler konusunda bilinçlenmesi sağlanır. Her alanda olduğu gibi enerji sektöründe de ilkyardım eğitimi oldukça önemlidir ve bütünüyle öğretilmelidir. Ayrıca acil durum eğitimi pas geçilmemeli çalışanlar tarafından kusursuz bir şekilde tamamlanmalıdır.

Enerji Sektörü MYK Eğitimleri

 • 15UY0241-3 Elektrik Tesisatçısı belgesi
 • 15UY0241-4 Elektrik Tesisatçısı belgesi
 • 17UY0288-5 Elektrik Tesisatçısı belgesi
 • 16UY0264-4 Elektronik ve Elektrikli Ürünler Servisçisi belgesi
 • 13UY0121-5 İşletme Elektrik Bakımcısı belgesi
 • 12UY0076-4 Otomasyon Sistemleri Montajcısı belgesi
 • 12UY0077-5 Otomasyon Sistemleri Programcısı belgesi

Enerji Sektörü MEB Eğitimleri

 • Elektrik Tesisatçısı Sertifikası
 • Enerji Dağıtım Tesisleri Bakım Onarım Sertifikası
 • Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Endüstriyel Bakım Onarım Sertifikası
Elektrik Dağıtımında İş Güvenliği
Elektrik Dağıtımında İş Güvenliği

Enerji Sağlık Raporu

Enerji sektörü tehlike grubunda çok tehlikeli sınıfta yer almaktadır. Bu yüzden işçi alımı yaparken işçilerden işe giriş sağlık raporu istemek zorundadır. Normalde bu sağlık raporu devlet hastanelerinden, özel hastanelerden hatta aile hekimliğinden bile alınabilmektedir. Ancak çok tehlikeli sınıfta yer aldığı için işe giriş muayene formu yalnızca işyeri hekimi tarafından doldurmalı ve kişinin enerji sektörü işine uygun olduğu takdirde işe alım işlemi gerçekleştirilmelidir.

Enerji Kişisel Koruyucu Donanım

Enerji sektöründe tüm tesis aktivitelerinde uygun kişisel koruyucu donanım kullanımı zorunludur. Enerji sektöründe kullanılacak olan kişisel koruyucu ekipman ek risk yaratmadan ilgili riski önlemeye, kullanan kişinin sağlık durumuna ve ergonomik ihtiyaçlarına ve işyerinde var olan koşullara uygun olmalıdır.

İş sırasında bu ekipmanların kullanılması oldukça önemlidir. Herhangi bir olay ya da kaza esnasında kullanılan KKD kişiyi alabileceği büyük darbelerden koruyabilmektedir.

Enerji sektöründe üretim, dağıtım ve iletim esnasında mutlaka eldiven ve baret kullanılmalıdır. İş sırasında kullanılan iş ayakkabısı koruyucu ekipmanlardan olmalı ve gerilimlere karşı dayanıklı olmalıdır. Enerji sektöründe malzemeden ve ortamdan etkilenmemek için mutlaka maske takılmalıdır. Ayrıca herhangi bir düşmeye karşı paraşüt tipi emniyet kemeri enerji sektörü koruyucu malzemelerin olmazsa olmazıdır.

Enerji Sektörü KKD

 • Eldiven
 • Baret
 • İş ayakkabısı
 • Maske
 • Paraşüt tipi emniyet kemeri
Elektrik Dağıtımında İş Güvenliği
Elektrik Dağıtımında İş Güvenliği

Enerji OSGB Hizmetleri

Enerji sektöründe de işverenler iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alabilmek için OSGB firmalarından yararlanabilirler. Bu firmalar işyerlerine iş güvenliği uzmanı görevlendirirler. Bu görevlendirme sonucu iş güvenliği uzmanı olası kazalara ve afetlere karşı tatbikat planlaması ve uygulaması yapar. Bu tatbikatlar düzenli yapıldığı takdirde herhangi bir kaza durumunda çalışanların ne yapması gerektiği öğretilerek test edilir. Bunların sonrasın iş güvenliği talimatlarının hazırlanması gerekir. Bu talimatlar ile birlikte çalışanların sorumluluk sahibi bireyler olması sağlanır.

Güvenliğin düzenli ve yöntemli bir şekilde sağlanması amacıyla ortam ölçüm hizmetleri sunularak periyodik kontrol hizmeti de eklenerek gerekli görülen önlemler alınır.

Whatsapp
Hülya
Hülya
Merhaba 👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Hemen Ara